Valtatie 4 välillä Oulu - Kemi on Pohjois-Suomen tärkein kehittämishanke

Valtatie 4 on Pohjois-Suomen tärkein liikenneyhteys, joka on myös valtakunnallinen pääväylä pitkämatkaiselle tavara- ja henkilöliikenteelle ja on osa TEN-ydinverkkoa. Valtatien kehittäminen tukee pohjoisen suurhankkeiden toteuttamista ja matkailun kehittämistä. Valtatien 4 välillä Oulu–Kemi on kuitenkin nykyisellään pahoin ruuhkautunut ja turvaton, jonka vuoksi sen parantaminen on ajankohtaista.

Suunnitelmien puolesta osa yhteysvälin toimenpiteistä on käynnistettävissä heti.

  • Ii-Kuivaniemi-välin ohituskaistoista on valmiit rakennussuunnitelmat.
  • Oulun kohdan parantamisesta (vt 4 Kempele-Kello) on valmistunut rakennussuunnitelma syksyllä 2013.
  • Vuonna 2016 käynnistetään Kello ETL – Räinänperä välin tiesuunnitelman laadinta
  • Kempeleen kunnan toimesta laadittu Zatelliitin eritasoliittymän tiesuunnitelma valmistuu vuonna 2016
  • Tiejaksolla on tehty uudelleenarviointi osana koko Lusi-Haaparanta-yhteysvälin kehittämistä.
    Uudelleenarviointi on osa uuden liikennepolitiikan mukaista ajattelua, jossa on pyritty löytämään tehokkaimmat toimenpidekokonaisuudet.

Liikennepoliittisen selonteon mukaiset kustannukset ovat 155,5 milj. € (MAKU 130, 2010=100).  


Toimenpiteet valtatielle 4 Oulu-Kemi, yhteensä 155 M€

 

Oulun kohta
Oulun kohdan moottoritielle rakennetaan kolmannet kaistat ja meluesteet. Oulujoen yli rakennetaan uusi kevyen liikenteen silta. Moottoritien eritasoliittymiä kehitetään nopealle joukkoliikenteelle sopiviksi.
Kempeleen Zatelliitin kohdalle rakennetaan uusi eritasoliittymä.

Haukiputaan kohta
Haukiputaan eteläpuolella moottoriliikennetie rakennetaan moottoritieksi ja välillä Haukipudas-Räinänperä keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi (2+1-kaistainen tie).

Väli Ii - Simon Maksniemi
Pohjois-Iin ja Simon Maksniemen välille rakennetaan kuusi paria keskikaiteellisia ohituskaistajaksoja.
Taajamien kohdille tehdään liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä rakennetaan meluesteitä.

Päivitetty

SOITA MEILLE

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

Ylijohtaja Matti Räinä, puh. 0295 038 279,

Yksikön päällikkö, suunnittelu
Risto Leppänen,
puh. 0295 038 262,

Yksikön päällikkö, liikennejärjestelmä
Timo Mäkikyrö,
puh. 0295 038 268,

Toiminnanohjauspäällikkö Vesa Matturi,
puh. 0295 038 266