Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy Pohjois-Pohjanmaan avaintoimialoilla

Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy Pohjois-Pohjanmaan avaintoimialoilla on Pohjois-Pohjanmaan ELY–keskuksen toteuttama hanke, jonka tavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaan avaintoimialoilta eli ICT-, rakennus- ja metallialoilta pitkäaikaistyöttömiksi joutuneiden työllistymismahdollisuuksia.

Pohjois-Pohjanmaa on kokenut voimakkaan rakennemuutoksen globaalin talouden kehityksen uudessa vaiheessa.  ICT-alan rakennemuutos on johtanut varsin suureen korkeasti koulutettujen ICT–ammattilaisten työttömyyteen. Lisäksi alan korkeakoulutettujen työttömyyden pitkittyminen on lisääntynyt huomattavasti. Rakennusalan ja metalliteollisuuden pitkäaikaistyöttömyys taas on Pohjois-Pohjanmaalla selkeästi yli 50-vuotiaiden työttömyyttä, joka on pitkittyessään muuttunut suhdannetyöttömyydestä rakenteelliseksi työttömyydeksi.

Hankkeessa pyritään kohottamaan ja päivittämään avaintoimialojen pitkäaikaistyöttömien osaamista ja työvoiman alueellista sekä ammatillista liikkuvuutta. Hankkeen tavoitteena on myös osaltaan vastata Pohjois-Suomeen suunniteltujen suurhankkeiden osaavan työvoiman saatavuuteen ja ennaltaehkäisemään ICT–alan työttömyyden pitkittymistä.

Projektin keskeisinä toimenpiteinä ovat selvitykset ja kartoitukset pitkäaikaistyöttömien osaamistarpeista, avaintoimialojen yritysten työvoimatarpeista, suurhankkeiden alihankkijayritysten työvoimatarpeista ja pendelöinnin helpottamisesta. Hankkeessa toteutettavien työvoimapalveluiden avulla pitkäaikaistyöttömien osaamista voidaan hyödyntää yrityksissä sekä osaamisperusteisessa yrityksen kasvussa, kuten ICT–alalla, että suurhankkeiden toteutuksessa osana työvoiman saatavuuden turvaamista.

Hanke toimii kiinteässä yhteistyössä alueen muiden työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa. Näitä toimijoita ovat muun muassa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, kunnat, yritykset, kolmas sektori sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöt. Projektissa luodaan uudenlaista yhteisvastuuta pitkäaikaistyöttömien osaamisen hyödyntämiseksi.

Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy Pohjois-Pohjanmaan avaintoimialoilla -hankkeeseen liittyy myös rinnakkaishanke "Koordinaatio – Työvoimapoliittiset toimet Pohjois-Pohjanmaalla" –rinnakkaishankkeen kautta projektin kohderyhmälle hankitaan työvoimakoulutusta, palkkatukea ja valmennusta.

Toteuttamisaika 1.6.2015 - 31.7.2019.

Hanke kuuluu "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja sen erityistavoitteeseen 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen ja se on rahoitettu kokonaan ESR–tuella.

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Pirjo Oulasvirta-Niiranen, pirjo.oulasvirta-niiranen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 038 949
 

Päivitetty