Työmarkkinat

TE-hallinnon työnvälitysrekistereihin perustuvat tiedot työttömyydestä ja avoimista työpaikoista löydät kuukausittain ilmestyvästä työllisyyskatsauksesta. Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoiden puolivuosittaiset näkymät voit lukea "Alueelliset kehitysnäkymät" –julkaisusta. Alueen työvoiman saatavuutta, pulaa ja ylitarjontaa kuvataan kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä ammattibarometrissa. 

Tilastotietoa työllisyydestä 2016

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen uusin työllisyyskatsaus löytyy selainversiona osoitteesta http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjois-pohjanmaa.aspx. Selainversiosta voit kopioida katsauksen kuviot, tilastotiedot ja taulukot käyttöösi.

Osoitteesta http://www.temtyollisyyskatsaus.fi löydät koko maan ja kaikkien ELY-keskusten työllisyyskatsaukset.

Huhtikuu
- Työllisyyskatsaus | Sysselsättningsöversikt | Employment bulletin (pdf, 2,5 Mt)
- Työttömyys ammattiryhmittäin (pdf, 226 kt)
- Työttömyys koulutusasteittain (pdf, 623 kt)
- Työttömyys seutukunnittain (pdf, 84 kt)
- Kuvia työllisyydestä (pdf, 586 kt)
- ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla (pdf, 662 kt)

Maaliskuu
- Työllisyyskatsaus | Sysselsättningsöversikt | Employment bulletin (pdf, 2,4 Mt)
- Työttömyys ammattiryhmittäin (pdf, 226 kt)
- Työttömyys koulutusasteittain (pdf, 624 kt)
- Työttömyys seutukunnittain (pdf, 91 kt)
- Kuvia työllisyydestä (pdf, 583 kt)

Helmikuu
- Työllisyyskatsaus | Sysselsättningsöversikt | Employment bulletin (pdf, 2 Mt)
- Työttömyys ammattiryhmittäin (pdf, 226 kt)
- Työttömyys koulutusasteittain (pdf, 624 kt)
- Työttömyys seutukunnittain (pdf, 77 kt)
- Kuvia työllisyydestä (pdf, 587 kt)

Tammikuu
- Työllisyyskatsaus | Sysselsättningsöversikt | Employment bulletin (pdf, 2 Mt)
- Työttömyys ammattiryhmittäin (pdf, 226 kt)
- Työttömyys koulutusasteittain (pdf, 624 kt)
- Työttömyys seutukunnittain (pdf, 69 kt)
- Kuvia työllisyydestä (pdf, 569 kt)

Ammattibarometrit

1/2016 Pohjois-Pohjanmaa (pdf, 36 kt)
1/2016 Alueelliset ammattibarometrit (pdf, 85 kt)
 

 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa