Tehtävät ja toiminta - Pohjois-Pohjanmaa

ELY-keskuksen tehtävät:

  • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
  • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
  • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
  • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys
  • teiden kunnossapito
  • tiehankkeet
  • liikenteen lupa-asiat
  • joukkoliikenne
  • saaristoliikenne
  • liikenneturvallisuus
  • ympäristönsuojelu
  • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
  • kulttuuriympäristön hoito
  • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
  • vesivarojen käyttö ja hoito
  • ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietoisuuden edistäminen
  • osaaminen ja kulttuuri
  • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Erikoistumistehtävät ja tehtävät joita hoidetaan laajennetulla toimialueella

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta-alueena ovat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat. ELY-keskus tarjoaa liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen palvelut (pl. hankinnat) myös Kainuun alueelle. Eräissä tehtävissä toimialueena on koko Pohjois-Suomi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on myös valtakunnallisia tehtäviä.

Tehtäviä, joita hoidetaan Pohjois-Pohjanmaata laajemalla alueella:

  • Rakennerahastotehtävät (yritys- ja kehittämishankkeiden rahoituksen myöntö ja maksatus) Pohjois-Suomessa
  • Maahanmuuton tehtävät Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa
  • Alueelliseen kuljetustukeen liittyvät tehtävät (valtakunnallinen)
  • Rakennettujen vesistöjen kunnostuksen koordinointi (valtakunnallinen)
  • Turvetuotannon ympäristönsuojelun koordinointi- ja asiantuntijatehtävät (valtakunnallinen)
  • Suurten ympäristöhankkeiden rakennuttaminen Kainuun ELY-keskuksen alueella
  • Vesienhoidon koordinointi oman alueensa lisäksi Kainuun ELY-keskuksen alueella

 

 

 

Päivitetty