Suunnittelun ja seurannan asiakirjat – Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista.

Tulosohjausasiakirjat

Toiminta- ja taloussuunnitelmat


Tilinpäätös ja toimintakertomus

  • 2019 (pdf, 4,6 Mt)  |  2018 (pdf, 1,2 Mt)  |  2017 (pdf, 3,4 Mt) 

Valtionhallinnon tulossopimuksiin ja tilinpäätöksiin voi tutustua internetissä Netra-palvelussa. Netra on julkinen palvelu, joka tarjoaa informaatiota valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Netra-palvelua kehittää ja ylläpitää Valtiokonttori.   

Päivitetty