Organisaatio - Pohjois-Pohjanmaa

1.1.2016 alkaen


Ylijohtaja Matti Räinä, puh. 0295 038 279

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue

Vastuualueen johtaja Petri Keränen p. 0295 026 727

Yksiköt:

Maaseutu ja energia
Yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi, puh. 0295 038 094
- maaseudun ja maatalouden kehittäminen
- maaseudun yritystuet
- maataloustukien valvonta
Kalatalouspalvelut Pohjois-Pohjanmaan alueelle tarjoaa Lapin ELY-keskus.
 

Osaaminen ja työelämä
Yksikön päällikkö Eine Kela, puh. 295 038 227
- työvoiman osaamisen kehittäminen
- elinikäisen oppimisen ja ohjauspalveluiden kehittäminen
- maahanmuutto, kotouttaminen ja etniset suhteet (toimialueena myös Kainuu)
- kulttuuri ja luova talous
- työelämän laadun kehittäminen
Palkkaturvapalvelut tarjotaan Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Innovaatio- ja keksintöasiat sekä liiketoiminnan kansainvälistymistä ja energiatukia koskevat tehtävät on keskitetty  hallinnollisesti Pirkanmaan ELY-keskuksen hoidettavaksi. Asiantuntijat mainituissa palveluissa tavoitat edelleen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue

Vastuualueen johtaja Matti Räinä, puh. 0295 038 279

Yksiköt:

Liikennejärjestelmä
Yksikön päällikkö Timo Mäkikyrö, puh. 0295 038 268
- liikennejärjestelmätyö
- maankäytön suunnittelun yhteistyö
- asiakastarpeiden selvittäminen
- toimintaympäristön tilan seuranta
- palvelutason määrittäminen
- esiselvitykset
- liikenneturvallisuus
- joukkoliikenteen järjestäminen
- tiestö-, liikenne- ja paikkatiedot

Suunnittelu
Yksikön päällikkö Risto Leppänen, puh. 0295 038 262
- tienpidon ohjelmointi
- kunnossapidon suunnittelu (päällystetyt tiet, soratiet ja sillat)
- esisuunnittelu
- hankesuunnittelu
- liikenteenhallinta
- kestävä liikkuminen
- tieympäristöasiat
- tienpidon luvat
- maanhankinta
- yksityistieavustukset

Liikenteen lupa-asioita (mm. joukkoliikenne, yksityistiet, tienpidon luvat, siirrettävät ajoneuvot, erikoiskuljetukset) on keskitetty mm. Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksiin.
Taksiliikenteeseen liittyvät asiat Pohjois-Pohjanmaan  ja Kainuun alueella on keskitetty Lapin ELY-keskukseen.
Vahingonkorvaus-asioita käsitellään Lapin ELY-keskuksessa.

Kunnossapito ja rakentaminen - yksikön tehtävät on keskitetty vuoden 2016 alusta hallinnollisesti Lapin ELY-keskuksen alaisuuteen. Yksikön henkilöstö työskentelee edelleen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Lisätietoja kunnossapitopäällikkö Markku Tervo p. 0295 038 293 (mm. tiestön hoito, tiestön ylläpito ja tieinvestoinnit).

 

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Vastuualueen johtaja Jonas Liimatta p. 0295 038 494

Yksiköt:

Luonto ja alueidenkäyttö
Yksikön päällikkö Eero Melantie, puh. 0295 038 377
- luonnonsuojelu
- ympäristövaikutusten arviointi
- alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus
- kulttuuriympäristön hoito

Ympäristönsuojelu
Yksikön päällikkö Juhani Kaakinen, puh. 0295 038 335
- ympäristön kuormitukseen liittyvä valvonta
- ympäristön tilan seuranta
- ympäristövaikutusten arviointi
- vesihuollon edistäminen ja vesihoito

Vesistö
Yksikön päällikkö Timo Yrjänä, puh. 0295 038 444
- vesivarojen käyttö ja hoito
- ympäristönhoito ja -kunnostus

Rahoitusyksikkö

Yksikön päällikkö Eija Virtasalo puh. 0295 037 150
- hanke ja pk-yritysrahoituspäätösten valmistelu, esittely ja hyväksyminen
- rakennerahasto-ohjelmien valmistelun koordinointi
- hankehakujen järjestäminen

Maksatus- ja tarkastusyksikkö

Yksikön päällikkö Marja-Liisa Kivilompolo, puh.  0295 038 179
- yksikössä käsitellään myönnettyjen avustusten ja tukien maksatushakemukset

Yhteiset toiminnot

Kehittäminen, strategia ja ennakointi
Strategiapäällikkö Juha Levy, puh. 0295 038 229

Viestintä
Viestintäpäällikkö Tuula Pörhö, puh. 0295 038 233
Verkkopäätoimittaja Leena Karjalainen, puh. 0295 038 226
Tiedottaja Marja Laine, puh. 0295 038 261

Valmius ja varautuminen
Valmiuspäällikkö Tapani Rossi, puh. 0295 038 278

Asiakkuustoiminto
Asiakkuuspäällikkö Heino Heikkinen, puh. 0295 038 241

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut tarjoaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen kehittämis- ja palvelukeskus (KEHA).
Lisätietoa hallintojohtaja Jukka Rusanen, puh. 0295 023 621
Päivitetty

oikopolut