Tehtävät ja toiminta - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on ns. kahden vastuualueen ELY-keskus, jossa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueiden palveluista Pohjois-Karjalan maakunnassa vastaa Pohjois-Savon ELY-keskus. Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa myös maahanmuuttoasioista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen toimialueella.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus hoitaa myös

 • kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetun kivialan koulutuksen hankintaan liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät
 • Pohjois-Savon ja Kainuun ELY-keskusten toimialueilla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat maanrakennus- ja kuljetusalan koulutushankinnat
 • Etelä-Savon ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) nojalla maksettavien palkkatukien, starttirahojen ja lisätukien maksatus- ja takaisinperintätehtävät sekä valtion virastolle tai laitokselle osoitetun määrärahan käytön seurantatehtävät ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) nojalla maksettavien valtion korvausten myöntämistä, maksamista ja takaisinperintää koskevat tehtävät
 • Pohjois-Karjalan biosfäärialueen hallinnoinnin
 • ENCORE-koordinoinnin

Vastuualueitten tehtävät

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen:

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Ympäristö ja luonnonvarat:

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
 • kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Toiminta-alue

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen toiminta-alueena on Pohjois-Karjalan maakunta. 

Päivitetty