Tehtävät ja toiminta –
Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaan ELY-keskus on ns. yhden vastuualueen ELY-keskus, jossa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue. Aluehallinnon tehostamiseksi osa alla luetelluista elinkeinovastuualueen tehtävistä on hallinnollisesti keskitetty muun ELY-keskuksen hoidettaviksi laajemmalla alueella tai valtakunnallisesti. Asiakkaita palvellaan kuitenkin edelleen näissä asioissa Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Liikenne ja infrastruktuuri- sekä Ympäristö ja luonnonvarat-vastuualueiden palveluista Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tehtävät

  • Yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
  • Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
  • Alueellinen elinkeino- ja työvoimapolitiikka
  • Maatilatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen
  • Kalatalouden edistäminen
  • Maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen
  • Elinkeinojen ja työllisyyden kehityksen sekä osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi
  • Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen
  • Ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen suunnittelu-, hankinta- ja seurantatehtävät
  • Rakennerahastotehtävät
  • TE-toimiston ohjaus

Valtakunnalliset tehtävät

  • kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta säädetyn lain mukaiset tehtävät
  • EU-kalastuksenvalvonnan tietojärjestelmien kehitystyö

Toimialueen rajat ylittävät tehtävät

  • maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät tehtävät myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella
  • ELY-keskukselle kuuluvat maanrakennus- ja kuljetusalan koulutushankinnat myös Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskusten toimialueilla
  • ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset myös Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskusten toimialueilla

 

>> Visio ja arvot

Toiminta-alue

Pohjanmaan ELY-keskuksen pääasiallinen toimialue kattaa Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visio

Pohjanmaan ELY-keskus on

  • asiakas- ja kansalaislähtöisesti toimiva, osaava ja luotettava palveluorganisaatio
  • tuntee toimintaympäristönsä haasteet ja mahdollisuudet
  • tuottaa asiakkailleen lisäarvoa
  • johdetaan ammattitaitoisesti
  • on hyvä työnantaja, jonka osaava henkilöstö voi hyvin

Arvot

  • Asiakaslähtöisyys
  • Osaaminen
  • Yhteistyö
  • Avoimuus
  • Tuloksellisuus
Päivitetty

Oikopolut

Muualla verkossa