Valtatie 9 Tampere–Orivesi 

Valtatie 9 (E63) on erityisen tärkeä osa Suomen TEN-tieverkkoa. Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut yleissuunnitelman valtatie 9:n parantamisesta Tampereen Alasjärven ja Oriveden eritasoliittymän välille. Vuonna 2007 käynnistetyn hankkeen suunnitteluun sisältyi myös ympäristövaikutusten arviointi. Yleissuunnitelma valmistui marraskuussa 2010. Vuonna 2013 Suinulan ja Käpykankaan sekä Yliskylän ja Orituvan välille valmistuivat keskikaiteellisten ohituskaistojen tiesuunnitelmat. Tiesuunnitelmat ovat nyt maantielain mukaisessa hallinnollisessa käsittelyssä. Alkuvuodesta 2017 valmistui yhteysvälin kehityskäytäväselvitys.
 

 
Yleissuunnitelman mukaan Tampereen ja Oriveden välinen, noin 35 kilometrin pituinen tiejakso parannetaan moottoritieksi välillä Alasjärvi–Ruutana ja keskikaiteelliseksi 4-kaistatieksi välillä Ruutana–Orivesi. Tien kaikki liittymät toteutetaan eritasoliittyminä.

Hanke ehdotetaan toteutettavaksi yhtenä kokonaisuutena yleissuunnitelman mukaisesti. Hanketta voidaan edistää kohti tavoitetilaa myös vaiheittain. Yleissuunnitelman tarkempi sisältö – yleissuunnitelmaraportti, liitteet ja piirustukset – on esitetty kohdassa Yleissuunnitelma. Hankkeen vaikutuksia on raportin lisäksi tarkasteltu hankearviointiraportissa, joka löytyy kohdasta Vaikutukset. Kohdassa Vuorovaikutus ja tiedottaminen on esitelty suunnitelman laatimisprosessiin liittyvää vuorovaikutusta.

Yleissuunnitelman laatimisen jälkeen laadittiin yksityiskohtaisemmat rakentamiseen tähtäävät tiesuunnitelmat osuuksille Suinula–Käpykangas ja Yliskylä–Oritupa. Näiden suunnitelmien sisällöt löytyvät kohteiden omilta esittelysivuilta.
Päivitetty

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus
Harri Vitikka
harri.vitikka(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 036 316

Destia Oy
Laura Soosalu
laura.soosalu(at)destia.fi
puh. 040 758 2105