Maahanmuutto- ja kotouttamistoimijoiden
(MAKO-) verkosto

ELY-keskusten tehtävänä on maahanmuuton ja kotouttamisen alueellinen kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä yhteistyön koordinointi. Alueellisen yhteistyön lisäämiseksi ja kehittämistyön tueksi Meri-Lapissa ja Rovaniemellä on toiminut jo usean vuoden ajan alueelliset MAKO-verkostot. Vuosien 2017-2018 aikana toimivat myös Tunturi-Lapin ja Itä-Lapin MAKO- verkostot omilla alueillaan.

Vuoden 2019 alusta on palattu kahden alueellisen verkoston malliin ja rakennetta on täydennetty temaattisilla alatiimeillä, joita ovat Pakolaisten vastaanotto, Maaseutukuntien kotouttamiskäytännöt, Koulutuspolut Meri-Lappi ja Koulutuspolut Rovaniemi. Näiden tiimien tavoitteena on koota yhteen tietyn teeman ympärillä toimivat tahot ja paneutua kuhunkin teemaan liittyvään kehittämistyöhön.

Verkostot ovat tarkoitettu ensisijaisesti maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden parissa työskenteleville, mutta myös järjestötoimijat, kuntien luottamushenkilöt sekä muut asiasta kiinnostuneet voivat osallistua toimintaan. Verkostojen jäseninä on mm.  alueen kuntien viranomaisia ja luottamushenkilöitä, kolmannen sektorin toimijoita, seurakuntien tai oppilaitoksien edustajia ja kouluttajia. 

Alueellisten MAKO-verkostojen jäsenet kuuluvat myös koko Lapin MAKO-verkostoon. Tämä verkosto kokoaa Lapin maahanmuutto- ja kotouttamistoimijat yhteen 2 kertaa vuodessa. Aluelliset verkostot kokoontuvat 1-2 kertaa vuodessa omalla alueellaan. Verkoston jäsenille lähetetään kuukausittain sähköinen tiedote, johon on koottu mm. alueellisia ja valtakunnallisia uutisia, koulutuksia ja tapahtumia. Mikäli haluat liittyä verkoston postituslistalle laita sähköpostia: sanna.hiltunen(at)ely-keskus.fi.


Päivitetty

Oikopolut

Kotouttamisen yhteistyöpäivä 11.6.2019 Napapiiri/ Rovaniemi

Kotouttamisen yhteistyöpäivät - Lapin MAKO-verkosto 20.-21.9.2018 Kemissä

Askelmerkkkejä ohjauksen taipaleelle - Lapin MAKO-verkosto 1.3.2018, Rovaniemi

Kotouttamisen yhteistyöpäivät Levillä 27.-28.9.2017

Keskiviikon 27.9.2017 puheenvuorot

Torstain 28.9.2017 puheenvuorot

Koko Lapin MAKO-verkoston työkokous Kemissä 28.2.2017