› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

LAP_DigiStep

Lapin DigiStep esiselvityshanke hankkeen tavoitteena on edistää digitalisaatiota ja tätä kautta työn tuottavuutta sekä yritysten kilpailukykyä Lapissa. Tämä edellyttää sitä, että yritykset...

Facebook

Työpajan teemana: Miten digitalisuutta voidaan hyödyntää yritysten strategiassa ja osaamisen johtamisessa? Kutsu ja ohjelma Ilmottaudu suoraan tästä: http://bit.ly/2CCpSt0 Hox! ...

Etelä-Savon pinta- ja pohjavesiä hoidetaan ja kunnostetaan aktiivisesti (Etelä-Savo)

Etelä-Savon pinta- ja pohjavesiä hoidetaan ja kunnostetaan aktiivisesti (Etelä-Savo) Vesienhoidon tavoitteena on pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Etelä-Savossa vesien tilaa...

VAR Tiehankkeet

Tiehankkeet - Varsinais-Suomi ja Satakunta (Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa tiehankeasioista myös Satakunnan alueella) Toteutettavat hankkeet Sillankorjaukset 2018 ...

KES Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoista ilmoittaminen – Keski-Suomi Vastuuhenkilöt ja asiantuntijat onnettomuustapauksissa ELY-keskuksen yhteyshenkilöt ovat tavoitettavissa virka-aikana . Eliökuolemat...

HAM Maaseutuelinkeinot

Maaseutuelinkeinot - Häme Ajankohtaista Kasvihuonetuki haettavana maaliskuun alkuun saakka Sikojen ulkonapidon rajoitus alkaa 1.6.2018 – sähköaidan rakennevaatimuksiin muutos...

Lapin matkailupilotin markkinavuoropuhelu -tilaisuus (Lappi)

Lapin TE-toimisto ja ELY-keskus järjestävät markkinakartoitusta tukevan vuoropuhelutilaisuuden 2.3.2018 klo 9-11 Lapin TE-toimistossa osoitteessa Valtakatu 16, Rovaniemi. Markkinavuoropuhelun...

UUD Liikenne - Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyö - Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella.) Uudenmaan...

Erikoiskuljetusten lupien käsittelyä on tehostettu (Pirkanmaa)

Erikoiskuljetuslupien käsittelyyn uutta tekniikkaa (Pirkanmaa) Pirkanmaan ELY-keskus myöntää Manner-Suomeen vuosittain noin 10 000 erikoiskuljetuslupaa. Vuoden alusta lupia on käsitelty...

EPO ei-tuotannollinen yhteysteidot

Esittelijät asiantuntija / ympäristövastaava Pekka Länsivierto 0295 027 590 Maksatus maksatusasiantuntija Leena Rinta-Jaskari 0295 027 614

EPO maatilojenkehittäminen tuotannolliset investoinnit

Tuotannolliset investoinnit – Etelä-Pohjanmaa Maatiloille myönnettävillä investointituilla pyritään parantamaan tilojen rakennetta, tehokkuutta ja kilpailukykyä. Tietoa investointitukien...

EPO maatilojenkehittäminen sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdos / maatilan omistajanvaihdos – Etelä-Pohjanmaa ELY-keskus voi tukea nuoren viljelijän aloittamistuella ja maanoston tuella tilanpidon aloittamista maatalousyrittäjälle, joka...

EPO maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen – Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 – 2020 kautta rahoitetaan maatalouden ja...

EPOELY Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritysrahoitus - Etelä-Pohjanmaa Uudistuksia hakumenettelyyn ja mahdollisuus sähköiseen asiointiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020 rahoitettavien...

EPO ELY Maatilojen kehittäminen

Maatilojen kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla Investointitukien kohteet ja rahoitus, valintamenettelyn perusteet, nuorten viljelijöiden aloitustuen ehdot, elinkeinosuunnitelman perusteet ja...

Liikennevalojen noudattamatta jättäminen näkyy liikennevalotiedoissa ja onnettomuustilastoissa (Pirkanmaa)

Liikennevalojen noudattamatta jättäminen näkyy liikennevalotiedoissa ja onnettomuustilastoissa (Pirkanmaa) Tampereella on syksyn 2017 aikana tutkittu liikennevaloliittymissä valojen...

KAS Tiehanke- Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla - linkit Oikopolut

Lähtökohdat ja tavoitteet Suunnitelmien kuvaus Vaikutukset Hankekortti Vt 6 Kouvolan kohta (pdf 124 kt) Hankekortti  Vt 6 Kouvola - Valkeala (pdf, 129 kt) ...

KAS Tiehankkeet - Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla

Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla   Valtatie 6 on kuuluu osana Euroopan Unionin päättämään Suomen kattavaan liikenneverkkoon (TEN-T). Tie on toinen kansainvälisen liikenteen...

KAS Tieahankket - Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla - Vaikutukset

Vaikutukset Työn yhteydessä on tehty laajat ja kattavat vaikuttavuus- ja kustannustehokkuusarvioinnit. Niiden perusteella on saatu  perustelut tiejaksojen parantamiselle vaiheittain...

KAS Tiehankkeet - Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla - Vaihtoehtojen vertailu ja ratkaisuehdotuksen viimeistely

Suunnitelmien kuvaus   Kuva suunnittelualueesta (pdf) Suunnitelmissa on esitetty toimenpiteet tieosuuksien parantamiseksi tarvittavine tie-, katu- ja liittymäjärjestelyineen....
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT