› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus lausui Iin Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen YVA-suunnitelmasta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus lausui Iin Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen YVA-suunnitelmasta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (Pohjois-Pohjanmaa) Yhteysviranomaisen kiinnittää...

Raportti: Luovan ympäristötoimiala

Raportti: Luovan ympäristötoimialan toimintakulttuuri, palvelut ja prosessit Ympäristöministeriö asetti 19.1.2018 neljän projektin kokonaisuuden valmistelmaan tulevan uuden viraston, Luovan...

Hankekoulutus

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan maaseuturahaston kehittämishankkeiden toteuttamiseen liittyvistä asioista ja inspiroitumaan jo toteutetuista hankkeista. Iltapäivän teemallisilla klinikoilla...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 22.5.2019

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Ilmajoella on valmistunut (Etelä-Pohjanmaa)

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Ilmajoella on valmistunut (Etelä-Pohjanmaa) Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Ilmajoki, rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksiin oli...

Kevään happiongelmat järvissä jäivät ennakoitua vähäisemmiksi (Pohjalaismaakunnat)

Kevään happiongelmat järvissä jäivät ennakoitua vähäisemmiksi (Pohjalaismaakunnat) Helmi-maaliskuun vaihteessa happitilanne näytti vielä huolestuttavalta. Lämpimän kesän ja vähäsateisen...

POH Etusivu - linkit Muualla verkossa

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Pohjanmaan liitto Keski-Pohjanmaan liitto POHJANMAAN ELY-KESKUS SOMESSA   ...

ESA Vesitilanne

  Vesitilanne - Etelä-Savo Etelä-Savon ELY-keskuksen hydrologinen seuranta tuottaa tietoa vedenkorkeuksista, lumi- ja jäätilanteesta sekä pintavesien lämpötiloista. Vesi- ja...

Liikenne-luvat-opasteet-tilapäiset opasteet-ingressi

Tilapäiset ilmoitukset  Tilapäisellä ilmoituksella tarkoitetaan kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista,...

Liikenne-luvat-opasteet-ingressi

Opasteet ja mainokset  Palvelukohdeopasteet ovat tieliikenneasetuksen mukaisia liikennemerkkejä, jotka sijoitetaan maantien tiealueelle ja niille tarvitaan aina lupa...

Maakuntauudistus - ingressi

Maakuntauudistus Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelu on lopetettu 8.3.2019. Työ suunnataan valmistelun päättämiseen, tehdyn työn dokumentointiin ja uudistuksen hallittuun...

PIR liikenne joukkoliikenne valtionavustukset

Valtionavustukset - Pirkanmaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vahvistaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY) joukkoliikenteen rahoituskiintiöt . ELY-keskukset voivat...

Maakuntauudistus - Muualla verkossa

Maakuntauudistus (alueuudistus.fi) Maakuntauudistus ja kasvupalvelut (tem.fi) Alueiden vahvuuksien analyysi (tem.fi) Maakuntien vahvuudet (karttasovellus, TEM)

Ajankohtainen tulvatilanne- ingressi

Ajankohtainen tulvatilanne ELY-keskukset seuraavat tulvatilanteen kehittymistä. Ensisijainen toimintavastuu pelastustoimissa on aina pelastuslaitoksella. Tulvan uhatessa on otettava...

Kokkolan Storån sillan työnaikaisia liikennevaloja ohjataan liikennetiedon avulla (Keski-Pohjanmaa)

Kokkolan Storån sillan työnaikaisia liikennevaloja ohjataan liikennetiedon avulla (Keski-Pohjanmaa) Valtatiellä 8 Perhojoen ylittävän Storån sillan mahdollinen työnaikainen...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-ajankohtaista-ingressi

Ajankohtaista Hakemustilanne 25.4.2019 Hakemusjonoa on tällä hetkellä 136 hakemuksen verran. Hakemusten käsittelyyn ottoaika on viidestä kuuteen työpäivästä eteenpäin....

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

  Tiedotteet Tiedote, Kouvola, Vt 12 Mäkelän ylikulkusillan korjaustöiden aikainen kiertoreitti (pdf, 217 kt) Tiedote, Oulu, Vt 4 Kiviniemen eritasoliittymän...

Pohjanmaan Teollisuus –messut ke 15.5. Seinäjoella - tule tapaamaan meitä! (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaan Teollisuus –messut ke 15.5. Seinäjoella - tule tapaamaan meitä! (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) Aika: torstai 15. toukokuuta Paikka: Seinäjoki Areena      ...

POH Ajankohtaista - Muuta ajankohtaista

Olemme mukana Pohjanmaan Teollisuus -messuilla - tule tapaamaan meitä! (25.4.2019) Work it out! -event offers closer look at the Finnish working life   (23.4.2019) ...

Vuodet eivät ole veljeksiä - Pirkanmaan järvien vedenkorkeudet jäävät kymmeniä senttejä vuodentakaisesta (Pirkanmaa)

Vuodet eivät ole veljeksiä - Pirkanmaan järvien vedenkorkeudet jäävät kymmeniä senttejä vuodentakaisesta (Pirkanmaa) Tavanomaisesta lumitalvesta huolimatta tänä keväänä luonnontilaisten...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT