› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Asset julkaisija

KAS Tiehankkeet - Mt 370 Valkealanväylä Linkit Oikopolut

Kuulutus tiesuunnitelman laatimisen aloittamisesta 1.9.2017 Ilmoitus yleisötilaisuudesta 16.11.2017 Tyyppipoikkileikkaus jalankulku- ja pyöräilytiestä (pdf 98 kt) ...

KAS ELY Maantien 370 Valkealanväylä jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Ravikylän kohdalla, Kouvola

Maantien 370 (Valkealanväylän) jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Ravikylän  kohdalle, Kouvola Nykytilanne Maantie 370 (Valkealanväylä) on pohjoinen sisääntulotie...

PL 93 osoite poistuu käytöstä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

20.11.2017 Pohjanmaan rannikkoalueen merimetson toimenpidesuunnitelma on julkaistu verkossa (Pohjalaismaakunnat) 27.10.2017 Vesihuoltotulkki auttaa kiinteistön haltijaa jätevesijärjestelmän...

Pohjanmaan rannikkoalueen merimetson toimenpidesuunnitelma on julkaistu verkossa (Pohjalaismaakunnat)

Pohjanmaan rannikkoalueen merimetson toimenpidesuunnitelma on julkaistu verkossa (Pohjalaismaakunnat) Pohjanmaan rannikkoalueen merimetson toimenpidesuunnitelma on julkaistu ELY-keskuksen...

Raskaskuljetustilaukset, alue II

Palvelun tilaajalla on tärkeä rooli logistisen toiminnan sujuvuuden varmistajana. Pidäthän huolen siitä, että tilaat kuljetuspalvelun viimeistään kaksi viikkoa ennen ja että tilauksesi ajat...

KAS Elinikäinen ohjaus

Elinikäinen ohjaus - Kaakkois-Suomi Koulutukset ja tapahtumat ilmoitetetaan tapahtumakalenterissa (Kaakkois-Suomi). Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmät...

ESA Etusivu - Muuta ajankohtaista

Uutisia, tapahtumia ym. Saimaan juoksutuksia lisätään Käynnistyviä töitä Puruveden valuma-alueella Freshabit Puruvesi -hankkeessa Etelä-Savon ELY-keskus ja TE-toimisto...

Liikenne-luvat-tavaraliikennelupa-muualla verkossa

Lomakkeet (yrityssuomi.fi) SKAL ry:n esite Milloin tarvitset tavaraliikenneluvan (pdf, 776 kt) Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (693/2006) (finlex.fi) ...

liikenne-tavaraliikenne-linkit muualla verkossa

SKAL ry:n esite Milloin tarvitset tavaraliikenneluvan (pdf, 776 kt) Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (693/2006) (finlex.fi) EU:n liikenteenharjoittaja-asetus (EY)...

Saimaan juoksutuksia lisätään (Kaakkois-Suomi)

Saimaan juoksutuksia lisätään (Kaakkois-Suomi) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt Saimaan lisäjuoksutuksen aloittamisesta. Saimaan vedenkorkeus on noussut...

Pirkanmaan ELY-keskus on sitoutunut ilmastotyöhön (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus on sitoutunut ilmastotyöhön (Pirkanmaa) YK:n ilmastokokous Bonnissa päättyi 18.11. Kokouksessa oli tarkoitus sopia Pariisin sopimuksen tarkemmasta toteuttamisesta...

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2017/6 (VARELY/2895/2017

Julkaisupäivämäärä 16.10.2017 Haku päättyy 1.12.2017 klo 13:00 Sisältö Pyydämme tarjoustanne reittipohjaisten...

ESA Ympäristö

Kuulutus, päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta, Ruokojärventie 8, Savonlinna (nähtävillä 20.12.2017 asti) Kuulutus, päätös pilaantuneen maaperän...

Uusi opas helpottaa erikoiskuljetusten huomioon ottamista väylien suunnittelussa

Uusi opas helpottaa erikoiskuljetusten huomioon ottamista väylien suunnittelussa Ensi keväänä julkaistava Erikoiskuljetukset suunnittelussa -opas kokoaa paitsi nykyiset hajallaan olevat...

Kannonkosken Kismanniemestä luonnonsuojelualue UPM:n ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteispäätöksellä (Keski-Suomi)

Kannonkosken Kismanniemestä luonnonsuojelualue UPM:n ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteispäätöksellä (Keski-Suomi) UPM ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat sopineet Kannonkosken Kismanniemen...

Katse yritysten tukipolitiikasta markkinoihin ja kilpailuun (Etelä-Savo)

Katse yritysten tukipolitiikasta markkinoihin ja kilpailuun (Etelä-Savo) Julkisuudessa käydään paljon keskustelua yritysten sijoittumisesta, menestymisestä ja kasvumahdollisuuksista eri...

POK - Projektit ja hankkeet -Tuhat uutta työpaikkaa

Tuhat uutta työpaikkaa Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu 2017 - 2018 Työvoima- ja yrityspalvelujen vuosina 2017-18 toteutettava alueellinen kokeilu Pohjois-Karjalassa Tuhat...

Kaatopaikkakielto ohjaa metsäteollisuuden jätteitä hyötykäyttöön (Kaakkois-Suomi)

Kaatopaikkakielto ohjaa metsäteollisuuden jätteitä hyötykäyttöön (Kaakkois-Suomi) Biohajoavien jätteiden sijoittamista kaatopaikalle on rajoitettu valtioneuvoston asetuksella vuoden 2016...
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT