› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtajan sijainen: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: avoinna
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Asset julkaisija

VAR Kuulutukset

Kuulutukset - Varsinais-Suomi Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue...

Pohjois-Pohjanmaalla varaudutaan kevään tulviin (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaalla varaudutaan kevään tulviin (Pohjois-Pohjanmaa) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekemät jokijäämittaukset osoittavat, että etenkin maakunnan eteläosan joissa on paksut...

Pinta-alaperusteiset tuet -linkit Muualla verkossa

Tuet ja palvelut - Viljelijä (mavi.fi) Luonnonmukainen tuotanto (mavi.fi) Ympäristösopimukset (mavi.fi)

Pinta-alaperusteiset tuet - ingressi

Pinta-alaperusteiset tuet Pinta-alaperusteisien tukien tarkoitus on mm. tuotannon kannattavuuden ja jatkuvuuden turvaaminen sekä ympäristön suojeleminen. ELY-keskukset hallinnoivat seuraavia...

Kevään kelirikkoaika on jo alkanut, Pirkanmaalle ennustetaan keskivaikeaa kelirikkoa (Pirkanmaa)

Kevään kelirikkoaika on jo alkanut, Pirkanmaalle ennustetaan keskivaikeaa kelirikkoa (Pirkanmaa) Maanteiden kelirikko on tänä vuonna Pirkanmaalla etuajassa ja aiheuttaa ongelmia ainakin...

Luonnonolojen tai eläinten aiheuttamat vahingot

Luonnonolojen tai eläinten aiheuttamat vahingot Luonnonolojen tai eläinten aiheuttamat vahingot korvaa maa- ja metsätalousministeriö. Korvattavia vahinkoja tällä hetkellä ovat hirvieläin- ja...

POS Tiehankkeet - Valtatie 5 Mikkeli - Juva

Valtatie 5 Mikkeli - Juva  Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut tiesuunnitelman valtatie 5:n parantamiseksi Tuppuralan ja Vehmaan välillä. ...

Maaseutuelinkeinot - Tuet - ingressi

Tuet ja tukioikeudet Osa viljelijöiden tuista haetaan ELY-keskukselta ja osa haetaan kunnan maaseutuviranomaiselta. Yleensä tukia haetaan sähköisesti. Taulukossa kuvataan, mistä tukea voi hakea...

HAM Ohjauksen kehittäminen

Ohjauksen kehittäminen – Häme Hämeen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä Hämeen ELY-keskus on asettanut vuosiksi 2016-2018 Hämeen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän (ELO-ryhmän)...

OSTOPALVELUJA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ POHELY/108/2017

Julkaisupäivämäärä 17.3.2017 Haku päättyy 6.4.2017 Sisältö   2. Työnhakuvalmennus, Suomi-Ruotsi,...

OSTOPALVELUJA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ POHELY/109/2017

Julkaisupäivämäärä 17.3.2017 Haku päättyy 6.4.2017 Sisältö 3. Työnhakuvalmennus, , Pohjanmaan TE-toimiston...

LAP Alueelliset MAKO-verkostot

Alueelliset MAKO-verkostot Itä-Lapin MAKO-verkosto Rovaseudun MAKO-verkosto Meri-Lapin MAKO-verkosto Tunturi-Lapin MAKO-verkosto Itä-Lapin MAKO-verkosto ...

LAP Kotouttaminen

Kotouttaminen - Lappi Lapin ELY-keskus koordinoi Rovaniemen, Itä-Lapin, Meri-Lapin ja Tunturi-Lapin maahanmuutto- ja kotouttamistoimijoiden yhteistyöverkostoja, MAKO-verkostoja. ...

LAP Maahanmuutto- ja kotouttamistoimijoidenverkosto (MAKO) - Linkit

Alueelliset MAKO-verkostot Koko Lapin MAKO-verkoston työkokous Kemissä 28.2.2017 Ohjelma (pdf, 320kt) Maahanmuuttotilanne Lapissa, Anne-Mari Suopajärvi (pdf, 486kt) ...

EPOELY Kuulutukset - Etelä-Pohjanmaa

Kuulutukset - Etelä-Pohjanmaa Sivulla ilmoitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Kalatalous...

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset (Kaakkois-Suomi)

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset (Kaakkois-Suomi) Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituksen kärkihankkeista. Siinä uudistetaan ammatillisen...

LAP-Projektit ja hankkeet-Tuottavuutta ja laatua yhteistyöllä Pohjois-suomen yrityksiin-tapahtumat

KOULUTUKSET Mistä hyvä rekrytointi- ja perehdyttämisprosessi on tehty?-valmennuskokonaisuus Rovaniemi. Käynnistyy 22.3.2017 Työkaluja työssä jaksamiseen -valmennuskokonaisuus, ...

Kelirikkokausi on alkamassa (Keski-Suomi, Itä-Suomi)

Kelirikkokausi on alkamassa (Keski-Suomi, Itä-Suomi) Kelirikkokausi on alkamassa Keski- sekä Itä-Suomessa ja kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä pystytetään sorateiden varsille. Lauhan ja...

Etelä-Savon toinen kulttuurimakasiini -uutiskirje 1/2017 on ilmestynyt (Etelä-Savo)

Etelä-Savon toinen kulttuurimakasiini -uutiskirje 1/2017 on ilmestynyt (Etelä-Savo) Tällä kertaa uutiskirjeen teemana on kulttuuri ja työ. Teemaa lähestytään monin tavoin ja ajatukset ja...

ESA Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Etelä-Savo Etelä-Savon ELY-keskuksen uutiskirje ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Etelä-Savon kulttuurimakasiini -uutiskirje ilmestyy 1-2 kertaa vuodessa. Tilaa uutiskirje ...
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT