› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtajan sijainen: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: avoinna
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Asset julkaisija

Alueelliset kehitysnäkymät 1/2017 julkistetaan Kajaanissa 11.4. (Kainuu)

Alueelliset kehitysnäkymät 1/2017 julkistetaan Kajaanissa 11.4. (Kainuu) Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten katsaus alueellisista kehitysnäkymistä julkistetaan Kajaanissa 11.4. klo...

LAP Tiehankkeet

Tiehankkeet - Lappi Alueellisina investointeina toteutetaan liikenneturvallisuutta parantavia pieniä hankkeita ja liikennejärjestelyitä. Rahoituksen vähäisyyden vuoksi alueellisiin...

LAP Tiehankkeet - Valtatie 4 Norvajärventien risteyssillan uusiminen

Valtatie 4 Norvajärventien risteyssillan uusiminen, Rovaniemi - Lappi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt Norvajärventien risteyssillan rakentamisen valtatiellä 4...

HAM Työmarkkinat

Työmarkkinat - Häme ELY-keskuksella on käytössään monipuolista työmarkkinoiden toimintaa kuvaavaa tietoa. Tiedot painottuvat työvoiman kysyntään ja tarjontaan, joiden yhteisvaikutuksena...

Satakunnassa ei vielä näkyvissä laajamittaista pulaa työvoimasta (Satakunta)

Satakunnassa ei vielä näkyvissä laajamittaista pulaa työvoimasta (Satakunta) Vaikka työvoiman kysyntä on joillain aloilla kasvussa, ei koko Satakunnan laajuisesti ole vielä kovinkaan monessa...

SAT - Ammattibarometri

Ammattibarometri - Satakunta Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen arvion keskeisten työelämän ammattien lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä. ...

Valtatie 4 Vehniän ja Äänekosken välillä, ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistunut (Keski-Suomi)

Valtatie 4 Vehniä - Äänekoski, ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistunut (Keski-Suomi) Valtatien 4 parantaminen välillä Vehniä - Äänekoski ympäristövaikutusten arviointiselostus on...

POP Alueen tila ja näkymät - Työmarkkinat

Työmarkkinat TE-hallinnon työnvälitysrekistereihin perustuvat tiedot työttömyydestä ja avoimista työpaikoista löydät kuukausittain ilmestyvästä työllisyyskatsauksesta. Pohjois-Pohjanmaan...

POP Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Pohjanmaa Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Maantien 8693 Liikasenvaarantien parantaminen välillä Käylä-Oulankajoki, Kuusamossa, yleisötilaisuus 5.4.2017 klo...

POP Ajankohtaista - Muuta ajankohtaista

Kuulutuksia Kuulutus Fennovoima Oy:n  tarkkailusuunnitelmaesityksestä, Pyhäjoki Kuulutus (pdf, 18 kt) Meriharjuksen lisääntymis-, vaellus- ja syönnösalueiden...

UUS Etusivu - Muuta ajankohtaista

Virkamiehen blogi: Tieverkon parantamisen tarpeiden ja mahdollisuuksien välillä valtava kuilu (29.3.2017) Ympäristömenettelyjen sujuvoittamiseen tähtäävän hankkeen loppuraportti...

ESA Tehtävät ja toiminta -linkit

Yhteystiedot Asiantuntijahaku Organisaatio Etelä-Savon ELY-keskuksen strategia (päivitetty 2017) Etelä-Savon ELY-keskuksen esite 2016 (pdf, 2698 kt) Etelä-Savon...

Yhteistyötä ja ymmärrystä ympäristön parhaaksi

Yhteistyötä ja ymmärrystä ympäristön parhaaksi Sujuva lupakäsittely ja selkeä ympäristömenettelyjen kokonaisuus on hyödyksi niin lupaa hakevalle asiakkaalle, asiaa hoitaville viranomaisille...

KES Tiehankkeet - toteutukseen tulevat tienrakennushankkeet

Toteutukseen tulevat tienrakennushankkeet Keski-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueella (itäinen hankinta-alue) on vuonna 2017 tulossa toteutukseen seuraavat tienrakennushankkeet: Vt...

Kyläverkkoja rakenteilla Etelä-Savossa liki 100 kilometriä - tavoitteena yli 1000 liittymää (Etelä-Savo)

Kyläverkkoja rakenteilla Etelä-Savossa liki 100 kilometriä - tavoitteena yli 1000 liittymää (Etelä-Savo) Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt maaseuturahastosta avustusta viime ja tämän vuoden...

Neuvottelukunta 2016

Satakunnan ELY-keskuksen neuvottelukunta 2016 - 2018 ELY-keskuksen alaisuudessa toimii neuvottelukunta, joka tukee keskuksen ja sen keskeisten sidosryhmien ja kumppaneiden välisen yhteistyön...

Neuvottelukunta asettamiskirje

Neuvottelukunnan asettamiskirje Neuvottelukunnan asettamiskirje Muutos asettamiskirjeeseen 1.1.2017   Palaa edelliselle sivulle

Valtatie 9 ja 12 vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit taas normaalisti käytössä (Pirkanmaa)

Valtatie 9 ja 12 vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit taas normaalisti käytössä (Pirkanmaa) Vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien ohjausjärjestelmän testaus on saatu valmiiksi Tampere–Orivesi ja...

Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät - ingressi

Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät Jyväskylässä Seuraavat valtakunnalliset meluntorjuntapäivät järjestettiin Jyväskylän Paviljongissa 22.-23.3.2017. Päivillä käsiteltiin...
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT