› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

KES Julkaisut

Julkaisut - Keski-Suomi Keski-Suomen ELY-keskuksen julkaisut vuodesta 2012 alkaen on tallennettu Doria -julkaisuarkistoon www.doria.fi/ely-keskus.fi Keski-Suomen ELY-keskuksen tukemat...

VAR Kuulutukset

Kuulutukset - Varsinais-Suomi Kalatalous Liikenne ja infrastruktuuri Ympäristö ja luonnonvarat Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista....

UUD Tiehanke - siltahankkeet

Siltatyöt 2018 - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella.) Uudellamaalla ja Hämeessä on noin 3000 siltaa, joista n. 30...

Rantatunnelissa alkaneen vuoden ensimmäinen kuukausihuolto (Pirkanmaa)

Rantatunnelissa alkaneen vuoden ensimmäinen kuukausihuolto (Pirkanmaa) Pirkanmaan ELY-keskus huoltaa ensi viikolla keskiviikosta perjantaihin Tampereen Rantatunnelia iltaisin ja öisin . ...

ELY-keskuksen rahoituksen avulla vauhtia laajakaistainvestointeihin, myös elinkeinojen kehittäminen on aktiivista (Pirkanmaa)

ELY-keskuksen rahoituksen avulla vauhtia laajakaistainvestointeihin, myös elinkeinojen kehittäminen on aktiivista (Pirkanmaa) Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelmaan 2014–2020 on...

Valtatien 8 parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe

Valtatien 8 parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen ja alueen maankäytön...

POP Tiehankkeet

Tiehankkeet - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa tiehankeasioista myös Kainuun alueella) Suunnitteilla olevat tiehankkeet Maanteiden 18136, 18137 ja...

ELY KES Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa - Toivakka, tiesuunnitelma

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa - Toivakka, tiesuunnitelma Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T –ydinverkkoon, jolla tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen...

POP Tiehankkeet Lentokentäntien maantie 815 nykypaikan kehittämisselvitystä laaditaan

Lentokentäntien (mt 815) nykypaikan kehittämisselvitys on valmistunut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan toimeksiannosta laadittu Lentokentäntien (mt 815)...

KES Kuulutukset

Kuulutukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Keski-Suomen...

EPOELY Kuulutukset - Etelä-Pohjanmaa

  Kuulutukset - Etelä-Pohjanmaa Sivulla ilmoitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. ...

KES Waltti

WALTTI - Keski-Suomi Uusi valtakunnallinen lippu- ja maksujärjestelmä, Waltti, otettiin käyttöön Hankasalmi-Jyväskylä yhteysvälillä Keski-Suomen ELY-keskuksen kilpailuttamassa liikenteessä...

Maahanmuuttajien alkukartoitus -palvelua koskeva tarjouspyyntö (Lappi)

Ajankohtaiset haut ja tarjouspyynnöt Maahanmuuttajien alkukartoitus -palvelua koskeva tarjouspyyntö (Lappi) Poro- ja luontaiselinkeinoyrittäjien tuet voi nyt hakea sähköisesti ...

Maantien 855 parantaminen välillä Yli-Olhava - Tannila (Pohjois-Pohjanmaa)

Maantien 855 parantaminen välillä Yli-Olhava - Tannila (Pohjois-Pohjanmaa) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa maantien 855 parantamisen välillä Yli-Olhava - Tannila. Maantietä...

Nuorilla maatalousyrittäjillä on uskoa maatalouden tulevaisuuteen

Nuorilla maatalousyrittäjillä on uskoa maatalouden tulevaisuuteen Kolme maatilayrittäjää Lapista kertoo tarinansa investointiensa taustalla. Veljekset jatkavat sukutilaa kolmannessa...

Ympäristöohjelman tavoitteista valtaosa saavutettu (Keski-Suomi)

Ympäristöohjelman tavoitteista valtaosa saavutettu (Keski-Suomi) Keski-Suomen ympäristöohjelman 2010–2015 arvioinnin mukaan 85 % tavoitteista toteutui kokonaan tai osittain ...

POP Liikenne - Joukkoliikenne - Joukkoliikenteen hankinnat

Joukkoliikenteen hankinnat - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Kainuun alueella.) Tarjouskilpailuasiakirjat löytyvät jatkossa...

KAS Tiehankkeet - Rantahaka-Kouvola - vuoropuhelu-ja ajankohtaiset-asiat

Vuoropuhelu ja ajankohtaiset asiat Vuoropuhelutilaisuudet Maastokävelyt: toukokuu 2018 Tiesuunnitelman vuorovaikutus käynnistettiin yleisötilaisuuksilla lokakuussa Anjalankoskella ja...

Ajankohtainen tulvatilanne - lue lisää

Alueellisia tiedotteita: Varsinais-Suomi, Satakunta: Hyydepato aiheuttanut nopean vedennousun Huittisissa ja aiheuttaa tulvavaaraa (16.1.2018) Pohjalaismaakunnat: Ähtävänjoella...

KAS Tiehankkeet - Rantahaka-Kouvola

Vt 15 parantaminen välillä Kotka (Rantahaka) -Kouvola (Tykkimäki) Kaakkois-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 15 välillä Kotka–Kouvola. ...
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT