› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Markkinavuoropuhelu -tilaisuus / Työllistymisen palveluallianssi Seinäjoella

Seinäjoelle on rakenteilla työllistymisen palveluallianssi, jonka kohderyhmänä ovat työmarkkinatukea saavat seinäjokiset työnhakijat. Näiden työnhakijoiden palvelu siirretään kahdeksi vuodeksi...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 2.10.2018

KES EU -rahoitus (Keski-Suomen ELY-keskus)

EU-rahoitus - Keski-Suomi EU-rahoituksen toteuttaminen Keski-Suomessa Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella toteutetaan Länsi-Suomen ESR- ja EAKR-ohjelmia sekä Manner-Suomen maaseudun...

Rahoitetut hankkeet

Kokeiluohjelman rahoitetut hankkeet Tällä sivulla kerromme Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman kautta rahoitetuista hankkeista. Lyhyen alla olevan yhteenvedon lisäksi näet lisää tietoa...

POS Alueen tila ja näkymät - Nuorisotakuun seuranta - Linkit Muualla verkossa

Ajankohtaista tilastotietoa Nuorisotakuun seurantatiedot,heinäkuu 2018 (pdf) Materiaalia Pohjois-Savon nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelma (pdf, 256 kt) Toimintamalli...

POS Paallysteet - linkit Oikopolut

Kartta päällystystyökohteista Tietoa päällystystyömenetelmistä (pdf 750 kt

KAS Kuulutukset

Kuulutukset - Kaakkois-Suomi Kuulutukset: Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue Kuulutukset: Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Kuulutukset: Ympäristö ja luonnonvarat...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-erikoiskuljetusluvan_tarve-oikopolut

Mitta- ja massarajat taulukkoina Vapaat mittarajat (pdf, 24 kt)  

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-hakemusten_käsittely-oikopolut

Lupaehdot Erikoiskuljetuslupaehdot 8/2017 (pdf, 327 kt) Erikoiskuljetuslupaehdot 3/2015 (pdf, 223 kt) Erikoisehdot (pdf, 11 kt) Mitta- ja massarajat taulukkoina Vapaat...

POS Sillat

Sillat - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala ( Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. ) Pohjois-Savon ELY -keskuksen alueen...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

  Tiedotteet Tiedote, Jokioinen, Vt 2 Jokioisten varalaskupaikan kiertoreitti (pdf, 170 kt) Tiedote, Parikkala, Vt 6 Suomalaisenjoen sillan kiertoreitti (pdf, 52 kt)  ...

POS Paallysteet

Päällysteet - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Vuoden 2018 päällystystyöt Pohjois-Savon ELY-keskus käyttää vuonna 2018 päällystetyn tieverkon...

POS Asiointi

Asiointi - Pohjois-Savo Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä ...

POS Projektit ja Hankkeet

Projektit ja hankkeet -  Pohjois-Savo Tälle sivulle kerätään tietoja Pohjois-Savon ELY-keskuksen hankkeista. Hankkeen nimi toimii linkkinä hankkeen omille verkkosivuille tai...

POS Organisaatio

Organisaatio - Pohjois-Savo Pohjois-Savon ELY-keskuksen tehtävät on jaettu kolmeen vastuualueeseen, joilla on erilaiset toimialueet Elinkeinot, työllisyys ja osaaminen ...

POS Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Savo Näillä sivulla ilmoitetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutuksista ja ilmoituksista. Liikenneasioista listalta löytyvät Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja...

UUD Kuulutukset

Kuulutukset – Uusimaa Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Elinkeinot, työvoima...

Ajankohtaista - uutiset

  Reilu viidennes työllistyy nopeasti työvoimapoliittisen palvelun jälkeen (18.9.2018) Pk-yritysbarometri: Yritysten kasvuun, rahoituksen pullonkauloihin ja digitalisaatioon...

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin

Reilu viidennes työllistyy nopeasti työvoimapoliittisen palvelun jälkeen (18.9.2018) Kolmen kuukauden kuluttua palvelujen päättymisestä on avoimille työmarkkinoille sijoittuneita ollut...

Reilu viidennes työllistyy nopeasti työvoimapoliittisen palvelun jälkeen

Reilu viidennes työllistyy nopeasti työvoimapoliittisen palvelun jälkeen Kolmen kuukauden kuluttua palvelujen päättymisestä on avoimille työmarkkinoille sijoittuneita ollut vuonna 2016...

liikenne-luvat-ilmoitusmenettely-sahko-ja-tele-ingressi

Ilmoitusmenettely, sähkö ja tele Sähkö- ja telekaapeleiden ja -johtojen sijoittaminen tiealueelle on luvanvaraista. Maantielain vuonna 2016 toteutuneen muutoksen myötä sijoituslupamenettelyn...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT