› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Asset julkaisija

Juvan Kaskiissa on laitettu maisema-asioissa tuulemaan! (Etelä-Savo)

Juvan Kaskiissa on laitettu maisema-asioissa tuulemaan! (Etelä-Savo) Kaskiistako maisemanhoitoalue? Kaskiin viljelysmaisema on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi jo...

KES Tiehankkeet - Vt 4 ja 9 Kanavuori

Vt 4 ja 9 Kanavuoren kiertoliittymän lisäkaista, KU, Jyväskylä Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet valtateiden 4 ja 9 kiertoliittymässä (Kanavuori) ja sen läheisyydessä: ...

KES Tiehankkeet - toteutukseen tulevat tienrakennushankkeet

Toteutukseen tulevat tienrakennushankkeet Keski-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueella (itäinen hankinta-alue) on vuonna 2017 tulossa toteutukseen seuraavat tienrakennushankkeet: ...

ESA - Ei-tuotannolliset investoinnit

Ei-tuotannolliset investoinnit - Etelä-Savo Ympäristöstä huolehtiminen on Etelä-Savon maaseudun kehittämisstrategiassa 2020 vahvasti mukana. Kosteikkoinvestoinnit täydentävät pelloilla tehtäviä...

OIkopolut

Lomakkeet Saaristoliikenteen tuet  2018 haettavana: Saaristomeri ja Suomenlahti  Säädökset

ESA Ympäristötuen erityistuet 2014

Pinta-alaperusteiset tuet - Etelä Savo Ympäristösopimukset Etelä-Savon ELY-keskukseen saapui 15.6.2017 päättyneessä haussa 38 kpl maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoidon...

Palvelutasopäätöksellä vauhtia joukkoliikennepalveluiden kehittämiseen (Uusimaa, Häme)

Palvelutasopäätöksellä vauhtia joukkoliikennepalveluiden kehittämiseen (Uusimaa, Häme) Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on vahvistanut alueensa tavoitteellisen...

Nauvo-Seili-Hanka (Rymättylä) - Pieni rengastie ingressi

Nauvo-Seili-Hanka (Rymättylä) - Pieni rengastie ELY-keskus tukee Pienen rengastien liikennöintiä kesäkuukausina. Liikenteen vuonna 2017 hoitaa Sundqvist Investments Oy Ab MS Östernillä....

KAS Etusivu Muuta ajankohtaista

Levätilanne   Kesäkuun uutiskirje 19.6.2017   Kulttuurin teemauutiskirje 12.6.2017   Vuoden 2017...

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset Ympäristöministeriö tukee vuosittain ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviä hankkeita. Hankkeiden rahoitus tulee valtion talousarvion...

KAS Levätilanne

Levätilanne - Kaakkois-Suomi Vuonna 1998 käynnistynyt ympäristöhallinnon levähaittojen viikottaisseuranta jatkuu edelleen ELY-keskuksissa. Vuonna 2017 vesistöjen levätilanteen seuranta alkaa...

HAM Elinikäinen ohjaus

Elinikäinen ohjaus – Häme Hämeen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä Hämeen ELY-keskus on asettanut vuosiksi 2016-2018 Hämeen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän (ELO-ryhmän)...

Siitepölyä vedenpinnalla paikoin runsaasti, sinilevämäärät vähäisiä (Kaakkois-Suomi)

Siitepölyä vedenpinnalla paikoin runsaasti - sinilevämäärät vähäisiä (Kaakkois-Suomi) Sinilevien määrät Kaakkois-Suomen sisä- ja rannikkovesillä ovat alkukesälle tyypilliseen tapaan edelleen...

Tapahtumien ja koulutustilaisuuksien esitysmateriaaleja - Häme

Tapahtumien ja koulutustilaisuuksien esitysmateriaaleja - Häme Sivistys: Tulevaisuuden moniosaaja (Lahti 5.10.2016) Ohjaustoiminnan haasteet ja mahdollisuudet (14.9.2016) Suomi...

KAS Joukkoliikenne tiedotteet

Tiedotteet - Kaakkois-Suomi 12.6.2017 Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta kesä2017 (pdf, 10 kt)   31.1.2017 Tiedote liikennöitsijöille...

HAM Kulttuuri ja luova talous

Kulttuuri ja luova talous - Häme Hämeen luovien alojen kehittämisfoorumi Hämeen ELY-keskus on asettanut Luovien alojen kehittämisfoorumin toimikaudeksi 1.5.2014 – 31.12.2016 edistämään...

LAP Elinkeinot - Maaseutuelinkeinot - maaseudun kehittäminen - kehittämishankkeet

Maaseudun kehittämishankkeet - Lappi Hanketukien valintajaksot 2017 Lapin ELY-keskus on 30.5.2017 päättänyt jatkaa toisen valintajakson hakuaikaa 12.6.2017 saakka. Lapin ELY-keskus on...

LAP Elinkeinot - maaseutuelinkeinot - maaseudun kehittäminen - linkit

OIKOPOLUT Hakijan ohjeet Hakijan ohjeet koskien vuoden 2017 hakuja (päivitetty 26.6.2017) (pdf, 2,4 Mt) Maaseudun kehittämisstrategia ja kaupunkialueiden rajaukset ...

HAM Ennakointi

Ennakointi - Häme Hämeen ELY-keskuksen alueen tilaa ja näkymiä esitellään Talous ja elinkeinoelämä -sivulla, jolla kerrotaan myös Hämeen ELY-keskuksen tietopalvelusta ja ennakoinnista. Sivulla...

HAM Sivistys

Sivistys - Häme Hämeen ELY-keskus hoitaa sivistykseen tehtäviä Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Lisätiedot: Kulttuuri- ja koulutusasiantuntija Kristiina Juusti, puh. 0295 025 052.
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT