› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Järvenpäässä ja Tuusulassa liikennejärjestelyjä siltatöiden vuoksi (Uusimaa)

Järvenpäässä ja Tuusulassa liikennejärjestelyjä siltatöiden vuoksi Järvenpäässä retkeilymajan alikulkukäytävän peruskorjaustyöt aiheuttavat muutoksia Vanhankyläntiellä elo-lokakuussa 2018....

LAP kuulutukset

  Kuulutukset – Lappi Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin: Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Kalatalous Laajakaistahankkeet ohjelmakaudella...

Vesilahdella Pyhäjärvessä havaittu kuolleita kaloja (Pirkanmaa)

Vesilahdella Pyhäjärvessä havaittu kuolleita kaloja (Pirkanmaa) Pyhäjärvellä Vakkalanselällä Kotosaarten ympäristöstä on havaittu alkuviikosta kalakuolemia. Kuolleita kaloja oli paikalliselta...

SAT käynnissä olevat EU hankkeet

Satakunnan EU-hankkeet            SataPolku Päivi Lankoski-Raitio , projektikoordinaattori, 0295 022 039 ...

Maantien 8300 Päivärinne–Laukka kevyenliikenteen väylä ja Muhoksen vihertyöt (Pohjois-Pohjanmaa)

Maantien 8300 Päivärinne–Laukka kevyenliikenteen väylä ja Muhoksen vihertyöt (Pohjois-Pohjanmaa) Urakkaan kuuluu mm. mt 8300 länsipuolelle rakennettava kevyen liikenteen väylä välillä Laukan...

ESR_Satakunta 2014 2020

Kestävää kasvua ja työtä Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea...

SAT EU-rahoitus

EU-rahoitus - Satakunta Ohjelmakauden 2014–2020 projektihaku Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi-Suomen alueella ajalle 15.6.2018 -...

KAS Valtionavustukset

Valtionavustukset - Kaakkois-Suomi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kunnille valtionavustuksia paikallis- ja palveluliikenteen ylläpitämiseen, säännöllistä matkustusta...

KAS Kutsujoukkoliikennelupa

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.

Nurmien viljelyala voimakkaassa kasvussa (Kaakkois-Suomi)

Nurmien viljelyala voimakkaassa kasvussa (Kaakkois-Suomi) Nurmen viljelyala Kaakkois-Suomessa kasvaa. Kolmen vuoden (2016-2018) aikana nurmiala on lisääntynyt lähes 11 000 ha, mikä on...

KAS Yksinoikeudet

Yksinoikeudet - Kaakkois-Suomi Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt 5.6.2012 päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi.  ...

Tuettu liikenne ingressi

Tuettu liikenne Varsinais-Suomen ELY -keskus avustaa liikennettä Sipoon, Raaseporin, Inkoon ja Loviisan saaristoissa sekä Saariston Rengasteillä. Avustetulla saaristoliikenteellä tarkoitetaan...

Etelä-Savossa maidontuotannon jatkajia keskimääräistä enemmän lähivuosina (Etelä-Savo)

Etelä-Savossa maidontuotannon jatkajia keskimääräistä enemmän lähivuosina (Etelä-Savo) Etelä-Savossa maitotilojen määrän väheneminen on keskimääräistä hitaampaa. Eteläsavolaisista maitotiloista...

Saaristoliikenne ingressi

Saaristoliikenne Maantielauttojen ja yhteysalusliikenteen hoito on valtakunnallisesti keskitetty Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. ELY-keskus vastaa 41 lauttapaikasta, joista suurin osa...

POK Levätilanne

Levätilanne - Pohjois-Karjala Levätilannetiedotteet Sinilevä runsastui keskiviikkoiltana 4.7. (12.7.) Pohjois-Karjalassa muutama sinilevähavainto (5.7.) Jokakesäinen...

Hankeaineisto

  Hankkeen aloituskuulutus 9.5.2017

UUD Tiehankkeet Uusimaa ja Häme

Tiehankkeet - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa tiehankkeista myös Hämeen alueella.) Merkittävimmät suunnitteilla olevat tiehankkeet Valtatie 12 Lahti - Kouvola ...

Maantien 132 (Klaukkalantie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyörätie välille Kirkkotie – Perttulantie (mt 1321), Nurmijärvi

Maantien 132 (Klaukkalantie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyörätie välille Kirkkotie – Perttulantie (mt 1321), Nurmijärvi Uudenmaan ELY-keskus ja Nurmijärven kunta ovat...

Keskustelutilaisuus Koutaniemen pohjavesialueen suojelusuunnitelmasta

Koutaniemen pohjavesialueelle laaditaan Kajaanin veden, Kainuun ELY-keskuksen ja Kajaanin kaupungin yhteisprojektissa pohjavesialueen suojelusuunnitelma. Suojelusuunnitelman tarkoituksena on toimia...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 30.7.2018

KAS Reittiliikenteen lupa-asiat

Markkinaehtoinen liikenne - Kaakkois-Suomi Markkinaehtoisen liikenteen nousukorvaukset Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimivalta-alueella on käytössä kuntien...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT