› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Ajankohtaista - uutiset

  Rekka- ja linja-autoja valjastettu olosuhdetietojen keruuseen valtatie 4 Helsingistä Ouluun (15.2.2019) Lähes miljoona euroa sinisen biotalouden digitaalisiin ratkaisuihin...

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin

Rekka- ja linja-autoja valjastettu olosuhdetietojen keruuseen valtatie 4 Helsingistä Ouluun (15.2.2019) Valtatie 4 on valtakunnallisesti merkittävä päätie, jota pitkin kulkee...

Rekka- ja linja-autoja valjastettu olosuhdetietojen keruuseen valtatie 4 Helsingistä Ouluun

Rekka- ja linja-autoja valjastettu olosuhdetietojen keruuseen valtatie 4 Helsingistä Ouluun Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskukset ovat yhteistyössä käynnistäneet t&k...

Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikön vuoden 2018 rahoitustilastot on julkaistu (Pohjanmaa)

Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikön vuoden 2018 rahoitustilastot on julkaistu (Pohjanmaa) Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikön rahoitustilastot 2018, Pohjanmaan maakunta ...

Eläinsuojien ilmoitusmenettelyn koulutustilaisuus, Turku

Ympäristösuojelulain muutos tulee voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Muutos tuo uudistuksia myös eläinsuojien ympäristölupamenettelyyn. Jatkossa osa eläinsuojista tulee kuulumaan ns....
../common/calendar Alkupäivämäärä: 21.1.2019

Eläinsuojien ilmoitusmenettelyn koulutustilaisuus, Mikkeli

Ympäristösuojelulain muutos tulee voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Muutos tuo uudistuksia myös eläinsuojien ympäristölupamenettelyyn. Jatkossa osa eläinsuojista tulee kuulumaan ns....
../common/calendar Alkupäivämäärä: 29.1.2019

Eläinsuojien ilmoitusmenettelyn koulutustilaisuus, Seinäjoki

Ympäristösuojelulain muutos tulee voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Muutos tuo uudistuksia myös eläinsuojien ympäristölupamenettelyyn. Jatkossa osa eläinsuojista tulee kuulumaan ns....
../common/calendar Alkupäivämäärä: 11.2.2019

KAS Etusivu Muuta ajankohtaista

Uutisia Uutiskirjeet Kaakkois-Suomen ELY-keskus sosiaalisessa mediassa

Ajankohtainen tulvatilanne- ingressi

Ajankohtainen tulvatilanne ELY-keskukset seuraavat tulvatilanteen kehittymistä. Ensisijainen toimintavastuu pelastustoimissa on aina pelastuslaitoksella. Tulvan uhatessa on otettava...

HAM Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat - Häme Tulosohjausasiakirjat Tulossopimukset  Tulostavoiteasiakirjat Hämeen ELY-keskuksen tulostavoiteasiakirja 2019 (14.12.2018) ...

Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikön vuoden 2018 rahoitustilastot on julkaistu (Pohjanmaa)

Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikön vuoden 2018 rahoitustilastot on julkaistu (Pohjanmaa) Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikön rahoitustilastot 2018, Pohjanmaan maakunta ...

PIR Euroopan rakennerahastot 2014-2020

Euroopan rakennerahastot 2014-2020 - Pirkanmaa Pirkanmaa kuuluu Länsi-Suomen suuralueeseen, jonka rakennerahastotoiminnan hallinnollinen ELY-keskus on Keski-Suomen ELY-keskus Jyväskylässä.

PIR EU-rahoitus

EU-rahoitus - Pirkanmaa EU-rahoitus Pirkanmaalla 2014 - 2020 EU-rakennerahastojen rahoituksen taso on aiempaan verrattuna laskeva. Pirkanmaan laskennallinen EU-kehittämisrahoitus on...

Uudenmaan vesistöissä kevään tulvariski keskimääräinen (Uusimaa)

Uudenmaan vesistöissä kevään tulvariski keskimääräinen (Uusimaa) Viime viikonlopun runsaat vesisateet käynnistivät lumen sulamisen ja lisäsivät jokien virtaamia jonkin verran. Vedenpintojen...

ESA Etusivu - Muuta ajankohtaista

Uutisia, tapahtumia ym. Etelä-Savoon 11 600 hehtaaria luonnonsuojelualueita valtion maille Lähes miljoona euroa sinisen biotalouden digitaalisiin ratkaisuihin ELY-keskuksen...

Kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat - ingressi

Kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat Kalatalousalueet ovat aakkosjärjestyksessä rajapäätöksissä mainittujen suomenkielisten nimien mukaisesti. ...

Kunnostetaan virtavesiä!

Miniseminaari tarjoaa kattavan ja käytännönläheisen tietopaketin virtavesikunnostuksissa huomioitavista asioista, suunnitteluvaiheista toteutukseen. Ohjelma on suunnattu erityisesti kunnostuksia...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 1.4.2019

Tiihalantien liikenne katkaistaan maaliskuun alussa Kangasalla (Pirkanmaa)

Tiihalantien liikenne katkaistaan maaliskuun alussa Kangasalla (Pirkanmaa) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uusii Kangasalan Tiihalantiellä huonokuntoisen Salmen...

POH Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Sivulla ilmoitetaan Pohjanmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. ...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT