› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Pir-Tiehankkeet-Oikopolut

Päällystysohjelma 2017 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2018–2022 

PIR Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat - Pirkanmaa Tällä sivulla ovat tulosohjaukseen liittyvät asiakirjat, jotka sisältävät Pirkanmaan ELY-keskuksen toiminnan suunnitelma- ja seurantatiedot. ...

Iin Virkkulantielle kevyen liikenteen väylä (Pohjois-Pohjanmaa)

Iin Virkkulantielle kevyen liikenteen väylä (Pohjois-Pohjanmaa) Virkkulantien (mt 8511) kevyen liikenteen turvallisuutta parannetaan rakentamalla jalankulku- ja pyörätie välille Pohjois-Iin...

KAS Joukkoliikenteen hankinnat

Joukkoliikenteen hankinnat - Kaakkois-Suomi   Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tarjouskilpailut Tarjouskilpailuasiakirjat löytyvät jatkossa osoitteesta ...

Neuvottelukunta 1/2018

Neuvottelukunta 9.5.2018 Muistio Muistion liitteet: Liite 1. Neuvottelukunnan asettamiskirje 2016 - 2018, muutos 8.5.2018 Liite 2. Satakunnan alueellinen työlupalinjaus...

Tattarisuolle suunnitellulle lämpökeskukselle edellytetään etsittävän uusia sijaintivaihtoehtoja (Uusimaa)

Tattarisuolle suunnitellulle lämpökeskukselle edellytetään etsittävän uusia sijaintivaihtoehtoja (Uusimaa) Uudenmaan ELY-keskus edellyttää ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta antamassaan...

LAP_palvelupolut etusivu

Polku-hanke (Työelämälähtöiset palvelupolut työllistymisen tukena) hankkeen tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä ja siten estää työttömyyden...

HAM Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Häme Hämeen ELY-keskus julkaisee teemoitettuja uutiskirjeitä muutaman kerran vuodessa. Uutiskirjeissä taustoitetaan ELY-keskuksen ajankohtaisia asioita ja...

PIR Tiehankkeet

Tiehankkeet - Pirkanmaa Valtaosa Pirkanmaan tiehankkeista on teiden ja siltojen korjauksia. Laajoista teiden parantamishankkeista päättää eduskunta valtion talousarvioesityksen yhteydessä....

EPOELY Kuulutukset - Etelä-Pohjanmaa

  Kuulutukset - Etelä-Pohjanmaa Sivulla ilmoitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. ...

Pir-Tiehankkeet-Valtatie 3 parantaminen Hämeenkyrössä välillä Kostula-Kyröskoski

Valtatie 3 parantaminen Hämeenkyrössä välillä Kostula-Kyröskoski Valtatie 3 parantaminen on käynnistynyt Hämeenkyrössä Kostulan ja Kyröskosken välillä. Alueellisesti kahteen eri hankkeeseen...

Kalastus Tenojoella - Oikopolut

Tenoinfo 2018 -esite (pdf, 284 kt) Teno info in English (pdf, 39 kt) Fishing rules and prices for 2018 (369 kt) Teno info på svenska (pdf, 339 kt) Teno info RU (pdf, 926...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Reittiliikennelupa

Reittiliikenteen lupa-asiat - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.) Reittiliikenne on markkinaehtoista liikennettä, joka on säännöllistä, jonka...

VAR Kuulutukset

Kuulutukset - Varsinais-Suomi Kalatalous Liikenne ja infrastruktuuri Ympäristö ja luonnonvarat Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista....

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta - sisältö

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta Ajankohtaista Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset (päivittyy tilanteen edetessä) Katso korvaavan talousveden jakelupisteet ...

LAP kunnossapito - päällysteet

Päällysteet - Lappi Vilkasliikenteisen päällystetyn tieverkon kunto säilytetään nykytasolla ja muu tieverkko pidetään kunnossa ylläpidon rahoituksen mukaan. Päällystystöitä pyritään vuosittain...

Päällystystyöt alkavat Lapissa kesäkuun alussa (Lappi)

Päällystystyöt alkavat Lapissa kesäkuun alussa (Lappi) Päällystystyöt käynnistyvät Lapissa kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja ne kestävät syyskuun loppupuolelle. Ennen päällystystöiden...

Pohjois-Savoon 34 uutta luomuviljelijää - Ylä-Savossa kiinnostus suurinta (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savoon 34 uutta luomuviljelijää - Ylä-Savossa kiinnostus suurinta (Pohjois-Savo) Luomuviljelyyn siirtyminen houkuttelee myös pohjoissavolaisia viljelijöitä. Luomuvalvontaan liittyi 34...

PIR liikenne joukkoliikenne joukkoliikenteen hankinnat

Joukkoliikenteen hankinnat - Pirkanmaa ELY-keskus ilmoittaa näillä sivuilla tarjouskilpailuistaan. Viralliset hankintailmoitukset löytyvät kuitenkin julkisten hankintojen ilmoituskanava...

PIR Tiehankkeet - Valtatie 3 Tampereelta Vaasaan laatutasoltaan yhtenäiseksi - Valtatie 3:n parantaminen välillä Kostula - Kyröskoski - Ota yhteyttä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tero Haarajärvi tero.haarajarvi(at)ely-keskus.fi PL 297 33101 TAMPERE Puh. 0295 036 223 Ramboll Finland Oy Marko Turkki ...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT