› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

KAS Tiehankkeet - Mt 14866 Kyläniemen lossin korvaaminen sillalla (Ruokolahti-Taipalsaari) - Linkit - Oikopolut

Lähtökohdat ja nykytilanne Hankkeen sisältö Vaikutukset Hankekortti (pdf 146 kt) Tiedote yleissuunnitelmasta 24.11.2008 (pdf 539 kt) Esite hankkeesta (pdf 411 kt) ...

KAS Tiehankkeet - Vt 13 Ristiina-Lappeenranta - Linkit - Oikopolut

Osahanke Vt 13 Myttiömäki, Savitaipale Hankekortti (pdf 171 kt) Toimenpidesuunnitelman esite (pdf 5,5 Mt) Toimenpidesuunnitelman raportti, tekstiosa (pdf 6,9 Mt) ...

KAS Tiehankkeet Mt 3864 parantaminen Linkit Muualla verkossa

Hankkeen Facebook-sivut Maantien 3864 parantaminen välillä Sipari -Pulsa Tiesuunnitelman esittelyvideo YouTube Hankkeen karttapalautejärjestelmä ...

KAS Tiehankkeet - Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie) -Hankkeen sisältö - Linkit - Oikopolut

Tiesuunnitelmakartat Yleiskartta (pdf 1,8 Mt) Suunnitelmakartta, paaluväli 390-100 (pdf 207 kt) Suunnitelmakartta, paaluväli 1000-1700 (Korelan eritasoliittymä; pdf 264 kt) ...

KAS Tiehankkeet - Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie) - Linkit - Oikopolut

Lähtökohdat ja tavoitteet Hankkeen sisältö Hankkeen vaikutukset Hankekortti Vt 15 Rahtahaka (Kotka) - Kouvola (pdf 104 kt) Hankekortti Vt 15 Kotkan sisääntulotie ...

KAS Tiehankkeet - Tykkimäki-Kaipiainen - vaikutukset - Linkit - Oikopolut

Melukartat Nykytilanne, ei meluntorjuntaa (pdf 5 Mt) Ennustetilanne 2040, nykyiset tiejärjestelyt, ei meluntorjuntaa (pdf 5 Mt) Ennustetilanne 2040, yleissuunnitelmaratkaisu, ei...

KAS Tiehankkeet - Tykkimäki-Kaipiainen - lähtökohdat - nykytila - Linkit - Oikopolut

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf 6,72 Mt) Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tiivistelmä (pdf 835 kt) Luonnonolojen kannalta arvokkaat alueet ja pohjavesialueet...

KAS Tiehankkeet - Tykkimäki-Kaipiainen - sisältö - Linkit - Oikopolut

Yleiskartat Ratkaisuehdotuksen periaatteet (pdf 678 kt) Yleiskartat (pdf 3,19 Mt) Suunnitelmakartat Käyrälampi-Tykkimäki (pdf 6,52 Mt) Häkämäki-Lepola (pdf 8 Mt) ...

KAS Tiehankkeet - Tykkimäki-Kaipiainen - Linkit - Oikopolut

Hankkeen sisältö Lähtökohdat ja nykytilanne Vaikutukset Hankekortti (pdf, 173 kt) Tykkimäki-Kaipiainen - iso esite (pdf, 3,57 Mt) Tykkimäki-Kaipiainen - pieni esite...

KAS Tiehankkeet - Vt 6 melunsuojaustarpeet Oritlammen kohdalla - Linkit - Oikopolut

Melulaskennat ja kartta-aineisto Päivämelu meluntorjunnalla (pdf 146 kt) Päivämelu ilman meluntorjuntaa (pdf 140 kt) Yömelu meluntorjunnalla (pdf 146 kt) Yömelu ilman...

liikenne-luvat-opasteet-tilapäiset opasteet-linkit muualla verkossa

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (Finlex.fi) Liikenneviraston määräykset Liikenneviraston ohje vaalimainosten sijoittamisesta liikenneväylien varsille (pdf, 316 kt)

PIR Maahanmuutto

Maahanmuutto - Pirkanmaa Tehtävien toteuttamiseksi maahanmuuttotyön asiantuntijat Pirkanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskuksissa toimivat yhteistyössä muiden viranomaisten, alueen kuntien,...

KAS Tiehanke- Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla - linkit Oikopolut

Lähtökohdat ja tavoitteet Suunnitelmien kuvaus Vaikutukset Hankkeen sisältö ja aikataulu Hankekortti Vt 6 Kouvolan kohta (pdf 124 kt) Hankekortti Vt 6 Hevossuo-Nappa,...

VAR Aluekehittäminen

Aluekehittäminen - Varsinais-Suomi Toiminnan suunnittelu ja yhteistyö ELY-keskuksen toiminnan vaikuttavuus kohdistuu alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä...

EPO Työvoiman maahanmuutto

Työvoiman maahanmuutto - Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella on alueellinen työlupalinjaus. Alueellisen linjauksen tarkoituksena on ohjata työntekijän oleskeluluvan käsittelijöitä...

Soteuttamo valmistaa muutokseen ja yhdistää sote-osaajat yli toimiala- ja kuntarajojen (Kaakkois-Suomi)

Soteuttamo valmistaa muutokseen ja yhdistää sote-osaajat yli toimiala- ja kuntarajojen (Kaakkois-Suomi) Uudistuva sote ja globaalit megatrendit, kuten digitalisaatio, muuttavat sosiaali-...

Pir-Tiehankkeet-Valtatie 12 Nokia-Sastamala riista-aidat

Valtatie 12 riista-aidat Sastamalaan ja Nokialle Valtatie 12 ohituskaistaosuuksia Sastamalan ja Nokian välillä aiotaan parantaa rakentamallla Hyrkin, Kärppälän ja Sarkolan kohdille...

VAR Kuulutukset

Kuulutukset - Varsinais-Suomi Kalatalous Liikenne ja infrastruktuuri Ympäristö ja luonnonvarat Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista....

UUD Kuulutukset

Kuulutukset – Uusimaa Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Elinkeinot, työvoima...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT