› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

LAP_DigiStep

Lapin DigiStep esiselvityshanke hankkeen tavoitteena on paitsi edistää Lapin digitalisaatiota työn tuottavuuden lisäämiseksi, myös kartoittaa ja löytää keinoja tukea lappilaisia yrityksiä ja...

PIR Tiehankkeet

Tiehankkeet - Pirkanmaa Valtaosa Pirkanmaan tiehankkeista on teiden ja siltojen korjauksia. Laajoista teiden parantamishankkeista päättää eduskunta valtion talousarvioesityksen yhteydessä....

Skagen ingressi

Skagen Kymen Saaristoliikenne Oy hoitaa maantielautan operointia Liikenneviraston omistamalla lossilla Iniön Skagenissa 1.1.2018-31.12.2022.

SataPolku

SataPolku SataPolku on Satakunnan ELY-keskuksen itse toteuttama ESR-hanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa viranomaisten ja välityömarkkinoiden vaikuttavuutta ja täten edistää...

Kietävälä ingressi

Kietävälä Kymen Saaristoliikenne Oy hoitaa maantielautan operointia Liikenneviraston omistamalla lossilla Kietävälässä  1.1.2018-31.12.2019.  

Maantielauttaliikenne ingressi

Maantielauttaliikenne Suomen Lauttaliikenne Oy vastaa maantielauttaliikenteen hoidosta muilla lauttapaikoilla paitsi Kietävälässä (Puumala) ja Skagenissa (Iniö), joissa lauttaliikenteen hoitaa...

Saaristoliikenne ingressi

Saaristoliikenne Maantielauttojen ja yhteysalusliikenteen hoito on valtakunnallisesti keskitetty Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. ELY-keskus vastaa 41 lauttapaikasta, joista suurin osa...

liikenne-luvat-ilmoitusmenettely-sahko-ja-tele-ingressi

Ilmoitusmenettely, sähkö ja tele Sähkö- ja telekaapeleiden ja -johtojen sijoittaminen tiealueelle on luvanvaraista. Maantielain muutoksen myötä sijoituslupamenettelyn rinnalle lisättiin...

KAS Tiehankkeet- Vt 12 Tillola-Keltti - sisältö

Vt 12 Tillola-Keltti  Valtatien 12 osuus Iitin Tillolan ja Kouvolan Keltin välillä on osa yhteysväliä Lahti–Kouvola. Valtatie 12 on tärkeä osa itä–länsisuuntaista valtatieverkkoa ja...

UUD Tiehanke - vt 12 - linkit Oikopolut

Osahanke Vt 12 Joutjärvi–Uusikylä Osahanke Vt 12 Tillola–Keltti Osahanke Vt 12 Uusikylä–Mankala Osahanke Vt 12 Mankala–Tillola Hankekortti Lahti-Kouvola (pdf 107 kt) ...

Tieperinnetoiminta_Auta_Mobiliaa

Auta Mobiliaa täydentämään kokoelman tietoja Tieliikenteen alan valtakunnallinen erikoismuseo Mobilia on avannut perinnetiedon keruuominaisuuden eMobiliaan. Kokoelmissa on mukana suuri määrä...

Tieperinnetoiminta_Tienpidon_historia

Tienpidon pitkä historia: kuokasta älykkään teknologian hyödyntämiseen Teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavien virastojen nimet ja toimenkuvat ovat muuttuneet monesti...

Museosillat_Närpes_Nybro

Närpes Nybro, Närpiö Maantiesilta Närpes Nybro valmistui vuonna 1842. Se on kolmiaukkoinen kiviholvisilta. Sen piirrustukset laati koskenperkausjohtokunnan jäsen C.F. Favor vuonna 1839.

Museosillat_Halikon_vanha_silta

Halikon vanha silta, Salo Halikon silta on osa Suuren Rantatien muodostamaa maantiereittiä. Paikalla on ollut siltoja keskiajalta alkaen. Nykyinen puusilta rakennettiin vuonna 1866.

Museosillat_Muntin _silta

Muntin silta, Taivassalo Muntin silta sijaitsee syrjään jääneellä tieosalla Turku-Taivassalo -maantien varrella. Kiviholvisilta rakennettiin vuonna 1850 yhdistämään Koiviston kylä...

Museosillat - Harrströmin silta

Harrströmin silta, Korsnäs Harrströmin silta sijaitsee Harrströmin kylässä Korsnäsin kunnassa Etelä-Pohjanmaan rannikolla. Kolmiaukkoinen kivipalkkisilta sijaitsee Harrsrömin paikallistiellä....

Museosillat_Ahdaskurun_silta

Ahdaskurun silta, Enontekiö Muonion ja Kilpisjärven välisellä valtatiellä lähellä Suomen ja Norjan rajaa sijaitsee vuonna 1943 valmistunut Ahdaskurun silta. Rakenteeltaan silta on kivinen...

Itä-Suomen koululaisista yhä harvempi kulkee koulumatkansa kävellen ja pyörällä (Itä-Suomi)

Itä-Suomen koululaisista yhä harvempi kulkee koulumatkansa kävellen ja pyörällä (Itä-Suomi) Pohjois-Savon ELY-keskus toteutti syksyllä 2017 yhdessä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja...

Museosillat

Museosillat Museosillat edustavat tieliikennehistorian kannalta tieverkkomme arvokkainta osaa. Ne kertovat tienpidon ja tiellä liikkumisen kehityksestä sekä yhteyksien rakentajista ja...
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT