› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Kunnossapito-talvikunnossapito-lue lisää

Tiet on jaettu hoitoluokkiin Tiet on jaettu mm. liikennemäärien ja liikenteellisen merkityksen mukaan talvihoitoluokkiin. Päätiet kuuluvat yleensä korkeimpaan hoitoluokkaan ja vähäliikenteiset...

Kalavarojen hoito ja kalastuksen järjestäminen siirtyvät uuteen aikakauteen (Järvi-Suomi)

Kalavarojen hoito ja kalastuksen järjestäminen siirtyvät uuteen aikakauteen (Järvi-Suomi) Uuden kalastuslain mukaiset kalatalousalueet käynnistävät toimintaansa. Seuraavien reilun kahden...

Kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat - ingressi

Kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat Kalatalousalueet ovat aakkosjärjestyksessä rajapäätöksissä mainittujen suomenkielisten nimien mukaisesti. ...

Eläinsuojien ilmoitusmenettelyn koulutustilaisuus, Turku

Ympäristösuojelulain muutos tulee voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Muutos tuo uudistuksia myös eläinsuojien ympäristölupamenettelyyn. Jatkossa osa eläinsuojien laajennuksista tulee kuulumaan ns....
../common/calendar Alkupäivämäärä: 21.1.2019

Talvihoitoa parannetaan Lapissa lähes tuhannella tiekilometrillä (Lappi)

Talvihoitoa parannetaan Lapissa lähes tuhannella tiekilometrillä (Lappi) Väylävirasto (aikaisemmin Liikennevirasto) on uusinut talvihoidon toimintalinjat viime vuoden aikana. Uudet...

Neuvottelukunnat - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskuksen neuvottelukunta Uudenmaan ELY-keskuksen yhteydessä on neuvottelukunta, joka toimii yhteistyö- ja neuvottelufoorumina. Neuvottelukunta  tukee Uudenmaan...

Kaakkois-Suomen ELO-verkostojen tulosseminaari Kouvolassa

Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen (ELO) verkostojen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) tulosseminaari Seminaarin teemoja ovat: * Vuoden 2018 verkostoyhteistyön tuloksia...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 15.3.2019

liikenne-yksityistieavustukset-ohjeet kunnossapitoon ja avustuksen hakemiseen-linkit muualla verkossa

Väylä Yksityisteiden valtionavustukset (pdf 2,32 Mt) Yksityisen tien kunnossapidon ohjekortit

liikenne-yksityistieavustkset-parantaminen-muuallaverkossa

Yksityisteiden valtionavustukset (pdf 2,3 Mt, Liikennevirasto) Yksityisteiden sillat (Väylä)

liikenne-yksityistieavustukset-valtionavustuskelpoisuuden hakeminen-linkit-muualla verkossa

Väylä Yksityisteiden valtionavustukset ( pdf, 2,3 Mt) Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

liikenne-teiden suunnittelu ja rakentaminen-lue lisää

ELY-keskukset tilaavat maanteiden suunnittelun ja rakentamisen niitä tekeviltä yrityksillä. Väylä vastaa isojen rakentamishankkeiden toteuttamisesta. Nämä hankkeet ovat eduskunnan päättämiä...

KESELY Joukkoliikenne - Valtionavustukset

Valtionavustukset - Keski-Suomi Vuonna 2019 ELY-keskus rahoittaa alueensa joukkoliikennettä yhteishankkimalla joukkoliikennettä kuntien kanssa sekä myöntämällä valtionavustuksia. ...

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin

Matkailualan toimialaraportti: "Ennätyksellinen kasvu matkailijamäärissä näkyy myös matkailuteollisuuden kehittämistarpeina" (18.1.2019) Matkailu on Suomessa kasvava ala. Vastuullisuus...

liikenne-joukkoliikenne-waltti

Asiointi ja lipunmyynti: Waltti asiakaspalvelupisteet (pdf, 13 kt)   Palautteet: Palauteväylä Liikenteen asiakaspalvelu (ei aikatauluneuvontaa)

Matkailualan toimialaraportti: "Ennätyksellinen kasvu matkailijamäärissä näkyy myös matkailuteollisuuden kehittämistarpeina"

Matkailualan toimialaraportti: "Ennätyksellinen kasvu matkailijamäärissä näkyy myös matkailuteollisuuden kehittämistarpeina" Vuonna 2017 matkailuala kasvoi yrityksien määrässä, liikevaihdossa...

liikenne-yksityistieavustukset-linkit-muualla verkossa

Väylä: Yksityisteiden valtionavustukset (pdf 2,3 Mt) Yksityisteiden sillat Ohje julkista hankintaa koskevaan muutoksenhakuun (pdf 51kt) ...

Pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin liittyvä kuuleminen alkaa (Pohjois-Savo)

Pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin liittyvä kuuleminen alkaa (Pohjois-Savo) Pohjavesialueet luokitellaan uudelleen lakimuutoksen johdosta. Pohjois-Savossa on 166...

VAR Kuulutukset

Kuulutukset - Varsinais-Suomi Kalatalous Liikenne ja infrastruktuuri Ympäristö ja luonnonvarat Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista....
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT