› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan...

Työttömyys alenee ripeästi Varsinais-Suomessa (Varsinais-Suomi)

Työttömyys alenee ripeästi Varsinais-Suomessa (Varsinais-Suomi) Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun lopussa 19 800 työtöntä työnhakijaa. Syyskuun aikana työttömien määrä...

Liikenne-vesi- ja viemäriputket-Oikopolut

Liikenteenohjaussuunnitelmat Suunnittelijan työkalupakki

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin

ELY-keskusten aukioloajoissa mahdollisia poikkeuksia (23.10.2018) Vartiointityöalan työnseisaus voi aiheuttaa poikkeuksia ELY-keskusten aukioloaikoihin 24.10 alkaen. Suomen...

EPOELY Kuulutukset - Etelä-Pohjanmaa

  Kuulutukset - Etelä-Pohjanmaa Sivulla ilmoitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. ...

liikenne-luvat-kaapelit, johdot ja putket tiealueella-sähköjohdon jne.-linkit Muualla verkossa

Liikennevirasto: Lupamenettely 1.2.2016 (pdf, 72 kt) Määräys johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle 24.8.2016 (pdf, 123 kt) Sähkö- ja telejohdot ja maantiet...

liikenne-luvat-kaapelit, johdot ja putket tiealueella-linkit-Muualla verkossa

Liikennevirasto: Lupamenettely 1.2.2016 (pdf, 72 kt) Määräys johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle 24.8.2016 (pdf, 123 kt) Sähkö- ja telejohdot ja...

ESA Julkaisut

Julkaisut - Etelä-Savo Raportteja -sarja 2018 21/2018 Hanhijärven valuma-alueen vedenlaatu- ja kuormitusselvitys 12/2018 Mäkien rinteiltä peltojen laidoille: Kaskiin...

ELY-keskusten aukioloajoissa mahdollisia poikkeuksia

ELY-keskusten aukioloajoissa mahdollisia poikkeuksia Vartiointialan työnseisaus voi aiheuttaa poikkeuksia alueesi ELY-keskuksen aukioloaikoihin keskiviikosta 24.10.2018 alkaen.  ...

HAM - Nuorisotakuun seuranta

Nuorisotakuun seuranta - Häme Nuorisotakuun päämääränä on pyrkiä tarjoamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu- opiskelu,...

EPO Työmarkkinat

Työmarkkinat - Etelä-Pohjanmaa Työllisyyskatsaukset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus julkaisee kuukausittain työllisyyskatsauksen alueen työllisyystilanteesta. Työllisyyskatsaus perustuu työ- ja...

VAR Alueidenkäyttö ja rakentaminen

Alueidenkäyttö ja rakentaminen - Varsinais-Suomi ja Satakunta (Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa ympäristöasioista myös Satakunnan alueella) Ajankohtaista ...

LAP - ajankohtaista - uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Lappi Ensimmäinen Kasvupalvelut Lappi -uutiskirje ilmestyi 17.4.2018. Jatkossa uutiskirje ilmestyy kahden kuukauden välein. Voit tilata uutiskirjeen tästä .  ...

Työttömyys laski Lapissa alle 9 000 (Lappi)

Työttömyys laski Lapissa alle 9 000 (Lappi) Lapissa oli syyskuun lopussa noin 8 800 työtöntä työnhakijaa. Viimeksi 9 000 työttömän raja on alittunut vuonna 1990. Viime vuoden...

KES Työllisyyskatsaukset

  Työllisyyskatsaukset - Keski-Suomi Työmarkkinoiden kehitystä koskeva seuranta-, ennakointi- ja tilastomateriaali. Lisätietoja: Työllisyyskatsauksia hoitavat henkilöt Keski-Suomessa...

LAP Alueen tila ja näkymät - Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Lappi Lapin ELY-keskus julkaisee kuukausittain työllisyyskatsauksen alueen työllisyystilanteesta. Työllisyyskatsaus perustuu työ- ja elinkeinoministeriön...

ESA Työllisyyskatsaukset

  Työllisyyskatsaukset - Etelä-Savo Sivulle on koottu Etelä-Savon ELY-keskuksen kuukausittain julkaisemat työllisyyskatsaukset. Työllisyyskatsaukset 2018 Syyskuu 2018 ...

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus syyskuu 2018 (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus syyskuu 2018 (Kaakkois-Suomi) Työttömien työnhakijoiden määrä Kaakkois-Suomessa on pudonnut alle 15 000:een. Työttömyyden väheneminen näkyy kaikissa...

UUD Nuorisotakuun seuranta

  Nuorisotakuun seuranta - Uusimaa Nuorisotakuun päämääränä on pyrkiä tarjoamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka...

Nuorisotyöttömyys laskussa (Kainuu)

Nuorisotyöttömyys laskussa (Kainuu) Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyysaste laski syyskuussa lähelle maakunnan keskimääräistä työttömyyttä. Kainuussa oli syyskuun lopussa TE-toimiston...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT