› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Virtavesien kunnostuksilla parannetaan vaelluskalojen tilaa (Varsinais-Suomi ja Satakunta)

Virtavesien kunnostuksilla parannetaan vaelluskalojen tilaa (Varsinais-Suomi ja Satakunta) Vesistöt vapaaksi vaelluskaloille yhteistyöllä Vaelluskalat ovat uhanalaisia ja arvokkaita...

EPO Uutiskirjeet

  Uutiskirjeet - Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen uutiskirjeen tietosuojaseloste Tilaa uutiskirje omaan sähköpostiisi. Tilauslinkki viereisessä Alueelliset...

KES Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen - Keski-Suomi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma n 2014 – 2020 kautta rahoitetaan maatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen uudistumista, ympäristönsuojelua...

KES Uutiset

Keski-Suomen ELY-keskuksen uutiset Kevättyöt maanteillä aloitettu Muut ajankohtaiset: Tarjouspyyntö: Etsimme tutkivaa journalistia arvioimaan maaseudun...

Kyrönjoella alaosalla on asuinrakennuksia kastumisvaarassa ja asukkaita kehotetaan suojaamaan kiinteistöjään (Pohjalaismaakunnat)

Kyrönjoella alaosalla on asuinrakennuksia kastumisvaarassa ja asukkaita kehotetaan suojaamaan kiinteistöjään (Pohjalaismaakunnat) 19.4. klo 11.40 Aamuyön aikana Merikaarron ja Vähänkyrön...

POS Tiehankkeet - Valtatien 9 parantaminen Jännevirran sillan kohdalla

Valtatien 9 parantaminen Jännevirran sillan kohdalla Ajankohtaista Muutossuunnitelma etenee Jännevirran kohdan tiesuunnitelman muutossuunnitelma on ollut syksyllä 2016...

Sinisen biotalouden hankkeiden haku

Sinisen biotalouden hankkeiden haku Sinisen biotalouden hankkeiden toinen hakumenettely Hakuaika 27.3.-15.5.2018 Sinisen biotalouden kärkihankerahoitus ja avustukset hankkeille ...

POS uutiset

Haemme opinnäytetyöntekijää amk-opiskelijasta . Aiheena maaseuturahastosta rahoitettujen hanke- ja yritystukien tuloksien ja vaikuttavuuden selvittäminen. Onko itäsuomalaisten...

Kuulutus Mondo Minerals B.V Branch Finlandin ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Kainuu)

Kuulutus Mondo Minerals B.V. Branch Finlandin ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Kainuu) Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kainuun ELY-keskus) ilmoittaa Mondo Minerals...

POP Tiehankkeet - Hailuodon kiinteä yhteys - Kysely

3D-virtausmallinnus Hankearviointi Havainnekuvat Huikun silta Kalastoselvitys Keinosaaripoikkileikkaus Luontoselvitys Meluselvitys Pituusleikkaukset ...

Juva, Rantasalmi ja Sulkava yhteistyössä kohti turvallisempaa liikkumista (Etelä-Savo)

Juva, Rantasalmi ja Sulkava yhteistyössä kohti turvallisempaa liikkumista (Etelä-Savo) Juva, Rantasalmi ja Sulkava ovat laatineet yhteisen liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnitelmat...

POS Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Savo Näillä sivulla ilmoitetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutuksista ja ilmoituksista. Liikenneasioista listalta löytyvät Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja...

KAI Ajankohtaista - Kuulutukset

Kuulutukset – Kainuun ELY-keskus Sivulla ilmoitetaan Kainuun ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, meillä ei tällä hetkellä ole nähtävillä olevia kuulutuksia. Kuulutus...

Mäntyharju - muualla verkossa

OVA-ohje: MTBE Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta (ymparisto.fi) Vastuu ympäristövahingosta (ymparisto.fi) Vedenhankinta kaivosta (ymparisto.fi)

KES Tiehankkeet - toteutukseen tulevat tienrakennushankkeet

Toteutukseen tulevat tienrakennushankkeet Keski-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueella on vuonna 2018 tulossa toteutukseen seuraavat tienrakennushankkeet: Maanteiden 627 ja 630...

Mäntyharju - oikopolut

Ympäristövahinkotilanteiden yhteyshenkilöt Etelä-Savon ELY-keskuksessa

Tietopyyntö: Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus pääkaupunkiseudulla

Julkaisupäivämäärä Haku päättyy 2.5.2018 klo 16.15 Sisältö Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö,...

Ajankohtainen tulvatilanne- ingressi

Ajankohtainen tulvatilanne ELY-keskukset seuraavat tulvatilanteen kehittymistä. Ensisijainen toimintavastuu pelastustoimissa on aina pelastuslaitoksella. Tulvan uhatessa on otettava...

POS Tiehankkeet - Valtatien 9 parantaminen Jännevirran sillan kohdalla - linkit Oikopolut

Muutostiesuunnitelma Tiesuunnitelman muutossuunnitelman hyväksymispäätös Liikennevirasto/4.1.2017 (pdf 440 kt) Muutostiesuunnitelman yleisötilaisuus 20.6.2016 Muistio...

POP Liikenne -Kunnossapito -linkit

Teiden kunnossapidon tilanne Pohjois-Suomessa (google.com)   Teiden investointi- ja päällystyskohteet 2018 (pdf, 3 Mt)
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT