› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Talent Coastline: Talent Attraction – How attract the right talent to the international Ostrobothnian export coastline?

Tule mukaan keskustelemaan, kuulemaan ja vaikuttamaan siihen, miten osaavaa työvoimaa saadaan houkuteltua alueellemme ja miten uudet innovaatiot saadaan syntymään! Pohjanmaan ELY-keskuksen, Viexpon...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 21.1.2019

HAM Muuta ajankohtaista

Hämeen vesiviesti 1/2018 on ilmestynyt (11.12.2018) Natura 2000 -verkoston päivitys valmis (5.12.2018)   Hämeeseen CreMA-rahoitusta kolmelle hankkee...

HAM Vesivarojen käyttö ja hoito - Häme

Vesivarojen käyttö ja hoito - Häme Hämeen ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan yhteensovittamiseen...

HAM Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Häme Hämeen ELY-keskus julkaisee teemoitettuja uutiskirjeitä sekä vesihuollon uutiskirjettä "Hämeen vesiviesti" muutaman kerran vuodessa. Uutiskirjeissä taustoitetaan...

VAR Alueidenkäyttö ja rakentaminen

Alueidenkäyttö ja rakentaminen - Varsinais-Suomi ja Satakunta (Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa ympäristöasioista myös Satakunnan alueella) Ajankohtaista ...

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 1-2014

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 1–2014 Kainuun ELY-keskuksen vuoden 2014 ensimmäisestä uutiskirjeestä löydät seuraavat jutut: Mikä on ammattibarometri? Kenelle siitä on hyötyä? ...

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 4-2013

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 4/2013 Kainuun ELY-keskuksen vuoden 2013 neljännestä uutiskirjeestä voit lukea seuraavat j utut: Kainuussa on yhä ytyä Sanssi-kortti...

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 3/2013

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 3/2013 Kainuun ELY-keskuksen vuoden 2013 kolmannessa uutiskirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Tee näkyvää työtä omilla käsilläsi – opiskele...

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 1/2013

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 1/2013 (14.3.2013) Kainuun ELY-keskuksen vuoden 2013 ensimmäisestä uutiskirjeestä voit lukea seuraavat jutut: Kotiseuturakas liito-orava on Kainuussa...

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 4-2012

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 4/2012 Kainuun ELY-keskuksen uutiskirjeestä 4/2012 löydät seuraavat jutut: YTY-töiden tulevaisuus on muuttumassa Kaivosalan laboranttien...

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 3-2012

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 3/2012 Kainuun ELY-keskuksen vuoden 2012 kolmannesta uutiskirjeestä voit lukea seuraavista aiheista: Rekrytointikoulutuksesta valmistuu osaavaa...

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 2-2012

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 2/2012 Kainuun ELY-keskuksen uutiskirjeestä 2/2012 voit lukea seuraavat jutut: Kari Pääkkönen: Viranomainen voi vain tarjota faktatietoa ...

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 1-2012

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 1/2012 Kainuun ELY-keskuksen vuoden 2012 ensimmäisestä uutiskirjeestä voit lukea seuraavat jutut: Osteopaatti Holmström suosittelee yhden oven...

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 2-2011

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 2/2011 Kainuun ELY-keskuksen uutiskirjeestä 2/2011 voit lukea seuraavat jutut: Johtaja Jaana Korhosen tervehdys Hiomo kristalloi luovia...

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 1/2011

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 1/2011 Kainuun ELY-keskuksen ensimmäisestä uutiskirjeestä voit lukea seuraavat jutut: Ylijohtaja Kari Pääkkösen tervehdys Kaivos- ja...

Ajankohtaista - uutiset

  Liikennevirasto on ensi vuoden alusta Väylä (11.12.2018) Vesitilanne marraskuun lopussa 2018: Järvien jäät heikkoja, lunta vähän ja vedenpinnat edelleen alhaalla...

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin

Liikennevirasto on ensi vuoden alusta Väylä (11.12.2018) Väylä keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja...

Liikennevirasto on ensi vuoden alusta Väylä

Liikennevirasto on ensi vuoden alusta Väylä Liikennehallinto uudistuu 1.1.2019 ja tuolloin Liikennevirasto muuttuu Väylävirastoksi. Virastosta ensisijaisesti käytettävä nimi tulee olemaan...

POS Tiehankkeet - Maantien 482 kevyen liikenteen järjestelyjen suunnittelu Rääkkylän kirkonkylän kohdalla

Maantien 482 kevyen liikenteen järjestelyjen suunnittelu Rääkkylän kirkonkylän kohdalla Suunnittelualueeseen kuuluu Metelintien (kunnan kaavatie) ja yhdystien 4821 Paksuniementie välinen alue....

KAI Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 2/2013

Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje 2/2013 Kainuun ELY-keskuksen vuoden 2013 toisesta uutiskirjeestä voit lukea seuraavat jutut: Kansainvälistymiskoulutus on tuottanut Sunit Oy:lle...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT