› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Asset julkaisija

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset Ympäristöministeriö tukee vuosittain ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviä hankkeita. Hankkeiden rahoitus tulee valtion talousarvion...

KES Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Keski-Suomi Keski-Suomen ELY-keskuksen uutiskirje on suunnattu ensisijaisesti ELY-keskuksen kumppaneille ja palveluntuottajille, mutta myös laajemmin sidosryhmille. Sen voi...

VAR Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Varsinais-Suomi ELY-uutiskirje Uutisia ja ajankohtaisia asioita ELY-keskuksesta > Tilaa uutiskirje Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeen rekisteriseloste ...

HAM - Nuorisotakuun seuranta

Nuorisotakuun seuranta - Häme Nuorisotakuun päämääränä on pyrkiä tarjoamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu- opiskelu,...

HAM Työmarkkinat

Työmarkkinat - Häme ELY-keskuksella on käytössään monipuolista työmarkkinoiden toimintaa kuvaavaa tietoa. Tiedot painottuvat työvoiman kysyntään ja tarjontaan, joiden yhteisvaikutuksena...

KAS Tiehankkeet - Vt12 Tillola-Keltti - linkit Oikopolut

Hankekortti Vt 12 Lahti - Kouvola (pdf 107 kt) Hankekortti Tillola-Keltti (pdf 119 kt) Hankekortti Keltin eritasoliittymän lisärampit  (pdf 284 kt) Yleiskartta (pdf 5 Mt) ...

UUD Tiehanke - vt 12 - linkit Oikopolut

  Hankekortti Lahti-Kouvola (pdf 107 kt) Hankekortti Uusikylä-Tillola (pdf 129 kt) Hankekortti Tillola-Keltti (pdf 119 kt ) Hankekortti Keltin eritasoliittymän lisärampit...

KESELY Joukkoliikenne - Tiedotteet

Tiedotteet - Keski-Suomi Bussiliikenteen liikennöinti juhlapyhien aikana, kirje 11.9.2017 1.9.2017 Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta Vuosittaiset...

LAP_Koordi -työvoimapalveluiden hallinointihanke

Koordi -työvoimapalveluiden hallinointihanke Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahastohjelman toimintalinjaan 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja sen...

EPO Työmarkkinat

Työmarkkinat - Etelä-Pohjanmaa Työllisyyskatsaukset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus julkaisee kuukausittain työllisyyskatsauksen alueen työllisyystilanteesta. Työllisyyskatsaus perustuu työ- ja...

Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöyhteistyöryhmän työ käynnistynyt (Lappi)

Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöyhteistyöryhmän työ käynnistynyt (Lappi) Lapin ELY-keskuksen koordinoiman työryhmän työ on käynnistynyt. Yhteistyöryhmä on perustettu...

Työttömien työnhakijoiden määrä jatkoi laskuaan elokuussa (Etelä-Pohjanmaa)

Työttömien työnhakijoiden määrä jatkoi laskuaan elokuussa (Etelä-Pohjanmaa) Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa 7184 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaiseen...

Yleisötilaisuus: Vaikuta maakuntauudistuksen valmisteluun

Maakuntauudistusta tehdään meitä kaikkia varten. Siksi on tärkeää kuulla, miten haluaisit olla itse vaikuttamassa ja kehittämässä palveluita? Miten saadaan maakuntauudistuksesta ja tulevasta...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 8.11.2017

Neuvottelukunta 4.10.2017

Neuvottelukunta 4.10.2017   Palaa edelliselle sivulle

Neuvottelukunta 2016

Satakunnan ELY-keskuksen neuvottelukunta 2016 - 2018 ELY-keskuksen alaisuudessa toimii neuvottelukunta, joka tukee keskuksen ja sen keskeisten sidosryhmien ja kumppaneiden välisen yhteistyön...

POP Maksatus ja tarkastus - Oikopolut

Maksatus- ja tarkastusyksikön henkilöstö (pdf, 932 kt) EAKR- ja ESR -kehittämishankkeiden sekä EAKR- ja kansallisten yritystukien lomakkeita Maaseuturahaston lomakkeita

POK Levätilanne

Levätilanne - Pohjois-Karjala Levätilannetiedotteet Leväkatsaus 5/2017, 10.8.2017 Leväkatsaus 4/2017, 20.7.2017 Leväkatsaus 3/2017, 13.7.2017 Leväkatsaus 2/2017,...

PIR Ajankohtaista - muuta ajankohtaista alueelta

Lue Pirkanmaan ELY-keskuksen syyskuun uutiskirje (21.9.2017) Pohjaveden havaintoputkien asennus Kirkkoharju-Keisarinharju -alueella Kangasalla (18.9.2017) Pirkanmaan uuden...

KAI Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset – Kainuu Sivulle on koottu Kainuun ELY-keskuksen kuukausittain julkaisemat työllisyyskatsaukset. Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston ja samalla...
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT