› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Liikennehallinnon uudet virastot aloittivat (Pirkanmaa)

Liikennehallinnon uudet virastot aloittivat (Pirkanmaa) Liikennehallinnon vuodenvaihteen uudistuksessa toimintansa aloittivat Liikenne- ja viestintävirasto, kaikkien kulkumuotojen ohjaamisesta...

Ikaalisten reitin neuvottelukunnan työ alkoi työpajojen kuhinalla (Pirkanmaa)

Ikaalisten reitin neuvottelukunnan työ alkoi työpajojen kuhinalla (Pirkanmaa) Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta perustettiin viime vuoden joulukuussa. Neuvottelukunnan ensimmäinen...

LAP talvihoito

Talvihoito - Lappi Lapissa talvi on pitempi ja kylmempi kuin muualla maassa, joten sillä on huomattava vaikutus teiden kunnossapitoon. Talvihoidon kustannukset ovat noin puolet teiden hoidon...

Lisävaloa Sastamalaan ja Valkeakoskelle (Pirkanmaa)

Lisävaloa Sastamalaan ja Valkeakoskelle (Pirkanmaa) Valkeakoskella Tampereentielle ja Sastamalaan valtatie 12:lle on vuoden vaihteessa valmistunut yhteensä lähes 24 kilometriä lisää uutta...

Pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmä laajenee

Pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmä laajenee Pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmä laajenee koskemaan myös mm. mehu- ja juomatiivistepakkauksia. Muutos koskee muovi-...

LAP Liikenneturvallisuussuunnitelmat

Liikenneturvallisuussuunnitelmat - Lappi Suunnitelma Lapin tie- ja maastoliikenteen turvallisuuden parantamiseksi on laadittu yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen, Liikenneturvan, Peräpohjolan...

Vt3 parantaminen välillä Helsingby - Laihia

Vt3 parantaminen välillä Helsingby - Laihia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ja lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä...

HAM Työmarkkinat

Työmarkkinat - Häme ELY-keskuksella on käytössään monipuolista työmarkkinoiden toimintaa kuvaavaa tietoa. Tiedot painottuvat työvoiman kysyntään ja tarjontaan, joiden yhteisvaikutuksena...

Kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat - ingressi

Kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat Kalatalousalueet ovat aakkosjärjestyksessä rajapäätöksissä mainittujen suomenkielisten nimien mukaisesti. ...

KAS -Talvihoito- Alueelliset linkit

Talvihoitoluokat 1.1.2019 (pdf 2 Mt) Hoitoluokat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen maanteillä 2019 (karttaohjelma)

KAS Talvihoito

Talvihoito - Kaakkois-Suomi Maanteiden talvihoitoluokat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella .embed-container {position: relative; padding-bottom: 80%; height: 0; max-width: 100%;}...

Fingridin voimajohtohanke Pyhänselkä-Keminmaa toteuttamiskelpoinen lieventämistoimien avulla (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi)

Fingridin voimajohtohanke Pyhänselkä-Keminmaa toteuttamiskelpoinen lieventämistoimien avulla (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi)  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Valtionavustukset

Valtionavustukset - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.)   Vuoden 2019 valtionavustukset Vuoden 2019 joukkoliikenteen...

PIR Tiehankkeet

Tiehankkeet - Pirkanmaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa Pirkanmaalla alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista ja niiden...

UUD Kuulutukset

Kuulutukset – Uusimaa Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Elinkeinot, työvoima...

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitus - ingressi

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitus Rahoitus poro- tai luontaiselinkeinojen harjoittajille aloittamiseen ja investointeihin sekä paliskuntien investointeihin Porotalouden ja...

Kolttalain mukainen rahoitus - ingressi

Kolttalain mukainen rahoitus Kolttalain mukainen investointituki edistää kolttaväestön ja -alueen elinolosuhteita ja toimeentulomahdollisuuksia. Laki myös edistää ja ylläpitää kolttakulttuuria....

Porvoon, Loviisan ja Lapinjärven pohjavesialueiden tarkistettujen luokitusten ja rajausten nähtävillä pitäminen (Uusimaa)

Porvoon, Loviisan ja Lapinjärven pohjavesialueiden tarkistettujen luokitusten ja rajausten nähtävillä pitäminen (Uusimaa) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on...

HAM Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Työllisyyskatsauksen tiedot perustuvat työ- ja...

Ajankohtaista - uutiset

  Sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akut kierrätyksen piiriin (23.1.2019 ) T yövoima- ja kotoutuskoulutusten laatua ja vaikuttavuutta seurataan (21.1.2019) ...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT