› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

UUS Etusivu - Muuta ajankohtaista

  Tunnustuspalkinto hyvästä kaavoitustyöstä Helsingille, Espoolle, Vantaalle, Hangolle, Porvoolle, ja Kirkkonummelle (15.1.2018) Yrittäjästä työnantajaksi – palvelu on sparrausta...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Reittiliikennelupa

Reittiliikenteen lupa-asiat - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.) Reittiliikenne on markkinaehtoista liikennettä, joka on säännöllistä, jonka...

POS Joukkoliikenne -Reittiliikenteen lupa-asiat

  Reittiliikenteen lupa-asiat - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.) ...

Joukkoliikenteen hankinnat - linkit Muualla verkossa

Liikenneviraston rooli valtakunnallisesssa joukkoliikenteessä (Liikennevirasto)

Joukkoliikennelupa ja yhteisölupa-ingressi

Joukkoliikennelupa ja yhteisölupa Henkilöiden kuljettaminen linja-autolla korvausta vastaan on luvanvaraista henkilöliikennettä, johon tarvitaan joukkoliikennelupa. Kansainvälisen...

Kutsujoukkoliikennelupa-linkit Muualla verkossa

Joukkoliikennelaki (869/2009) (finlex.fi) Valtioneuvoston asetus ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018 (finlex.fi, pdf 268 kt) ...

Kutsujoukkoliikennelupa-ingressi

Kutsujoukkoliikenne Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä linja-autolla korvausta vastaan on sallittu joukkoliikenneluvan, reittiliikenneluvan tai kutsujoukkoliikenneluvan perusteella....

Kutsujoukkoliikennelupa-lue lisää

Kutsujoukkoliikenne on markkinaehtoista, etukäteen tehtyjen tilausten perusteella ajettavaa liikennettä. Kutsujoukkoliikenneluvan myöntää  ELY-keskus, jonka toimivalta-alueella liikenteen...

Palvelutaso-ingressi

Palvelutaso ELY-keskukset ovat velvollisia määrittämään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason.  (Joukkoliikennelain 14 § 1 momentti). Palvelutasomäärittelyn tarkoituksena on...

Paltamon biojalostamo -hankkeen yleisötilaisuus 18.1.2018 (Kainuu)

Paltamon biojalostamo -hankkeen yleisötilaisuus 18.1.2018 (Kainuu) KaiCell Fibers Oy suunnittelee biojalostamon rakentamista Paltamoon Kylänpuron kaavoitettavalle teollisuusalueelle...

UUD Kuulutukset

Kuulutukset – Uusimaa Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Elinkeinot, työvoima...

POP Maksatus ja tarkastus - Oikopolut

Maksatus- ja tarkastusyksikön henkilöstö (pdf, 932 kt) EAKR- ja ESR -kehittämishankkeiden sekä EAKR- ja kansallisten yritystukien lomakkeita Maaseuturahaston lomakkeita

Reittiliikenteen lupa-asiat-linkit Muualla verkossa

Joukkoliikennelaki (869/2009) (finlex.fi) Valtioneuvoston asetus ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018 (finlex.fi, pdf 268 kt) ...

KAS Kuulutukset

  Kuulutukset - Kaakkois-Suomi >> Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuude t    Elinkeinot, työvoima ja osaaaminen Muu tiedoksianto Päätökset...

POS Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Savo Näillä sivulla ilmoitetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutuksista ja ilmoituksista. Liikenneasioista listalta löytyvät Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja...

Reittiliikenteen lupa-asiat-lue lisää

Reittiliikenneluvan myöntää ELY-keskus, jonka toimivalta-alueella reitti on. Jos reitti ulottuu monen keskuksen alueelle, luvan myöntää se ELY-keskus, jonka alueella pisin osa reitistä ajetaan. ...

KES Kuulutukset

Kuulutukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Keski-Suomen...

Katsaus Kainuun kuntien työttömyyden kehityksestä, TE-toimiston palveluista, avoimista työpaikoista ja yrityskannan rakenteesta vuosina 2010–2017 (Kainuu)

Katsaus Kainuun kuntien työttömyyden kehityksestä, TE-toimiston palveluista, avoimista työpaikoista ja yrityskannan rakenteesta vuosina 2010–2017 (Kainuu) Kainuu on viimeisen kahden vuoden...
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT