› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

VAR Tehtävät ja toiminta

Tehtävät ja toiminta - Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ELY-keskus on asiakas- ja kansalaislähtöinen, osaava ja luotettava alueellinen kehittäjä- ja palveluorganisaatio. Vastuullisena viranomaisena ELY-keskus tuntee toimintaympäristönsä haasteet ja mahdollisuudet.

Visio

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueeseen kuuluvat maakunnat menestyvät ja kehittävät kestävää hyvinvointia jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. ELY-keskus on älykäs organisaatio, joka on arvostettu verkottunut ja asiakasystävällinen
 

Arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Avoimuus
 • Osaaminen
 • Yhteistyö


Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tehtävät

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue (E)

 • Yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistäminen
 • Työmarkkinoiden toimivuus, työvoiman saatavuus ja työllisyys
 • Työttömyys- ja palkkaturva
 • Kansainvälistyvä liiketoiminta
 • Koulutus ja osaaminen
 • Maaseutuelinkeinojen kehittäminen
 • Kalatalouden edistäminen, maatilatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen
 • Rakennerahastohankkeiden toteuttaminen
 • Työ- ja elinkeinotoimiston ohjaus
   

Kalatalous erikoistumistehtävänä (E-vastuualue)

Kalataloustehtävien hallinnointi on keskitetty 1.1.2015 alkaen kolmeen ELY-keskukseen. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa rannikon kalataloustehtävistä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueella.
Kalataloushallinnon järjestäminen 1.1.2015 lukien.pdf (kartta 200 kt)
 

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

 • teiden kunnossapito
 • tiehankkeet
 • joukkoliikenne
 • saaristoliikenne
 • liikenneturvallisuus

Erikoistumistehtävät (L-vastuualue)

 • Saaristoliikenne koko maan osalta
 • Hoidon kilpailutus koko maan osalta
 • Kunnossapidon ja investointien hankinta Läntisen hankinta-alueen osalta (Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten toimialueet)
   

Ympäristö ja luonnovarat -vastuualue

 • Ympäristönsuojelu: luvanvaraisen toiminnan valvonta, ympäristövaikutusten arviointi, kiertotalouden edistäminen
 • Alueidenkäyttö ja rakentaminen: yhdyskuntarakenteen kehittäminen, kuntien kaavoituksen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito ja suojelu, rakennussuojelu
  Maankäytöntehtävien henkilöstö ja aluejako 14.9.2020.pdf
 • Luonnonsuojelu ja luonnonvarojen kestävä käyttö: lajien ja luontotyyppien suojelu, suojeluohjelmien toteutus
  Luonnonsuojelutehtävien henkilöstö ja aluejako 1.1.2020.pdf
 • Vesienhoito ja merensuojelu: vesienhoito- ja merenhoitosuunnitelmien valmistelu ja Itämeren suojeluohjelman toteutus, pohjavesien suojelu, vesihuollon suunnittelu, maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, vesistöjen tilan seuranta 
 • Alueellisen ympäristöohjelman koordinointi, ympäristötietoisuuden edistäminen
   

Valtakunnalliset erikoistumistehtävät (Y-vastuualue)

 • Kalankasvatuksen ympäristönsuojelun koordinointi ja asiantuntijatehtävät
 • Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallinnan koordinointi
 • Lajisuojelun poikkeamisluvat Lupa rauhoitetun lajin vahingoittamiseen, häirintään, pyyntiin tai tappamiseen
  Lisätietoa: Lupa lajien rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen (ymparisto.fi)
 • Merenhoidon suunnittelussa ELY-keskusten toiminnan yhteen sovittaminen
 • Saaristomeren biosfäärialueen toiminnan järjestäminen 
    

Muut toimialueen rajat ylittävät tehtävät

 • Maaseutuohjelman vesien suojeluun ja ravinteiden kierrätykseen kohdennettujen hanke- ja yritystukivarojen hallinnollinen koordinointi Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten alueella
 • Maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseen liittyvästä strategisesta suunnittelusta, koordinoinnista, ohjaamisesta ja yhteensovittamisesta vastaaminen Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskusten alueella. Lisäksi tehdään sopimukset Ahvenanmaan kuntien kanssa pakolaisten vastaanotosta, päätökset kuntasijoituksista ja eräistä korvauksiin liittyvistä sopimuksista

Toiminta-alue

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alue on Varsinais-Suomen maakunta.  Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen sekä Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen osalta myös Satakunta.

Varsinais-Suomi
Turunmaa: Kemiönsaari, Parainen
Salon seutu: Salo, Somero
Loimaan seutu: Aura, Koski TL, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä
Turun seutu: Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Turku
Vakka-Suomi: Laitila, Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

Satakunta
Rauman seutu: Eura, Eurajoki, Rauma, Säkylä
Porin seutu: Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Nakkila, Pomarkku, Pori, Ulvila
Pohjois-Satakunta: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Merikarvia, Siikainen


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT