› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

VAR Materiaalivirrat - YLVA-tietokannan jätedatan visualisointi

Materiaalivirrat - YLVA-tietokannan jätedatan visualisointi

Varsinais-Suomen ELY-keskus julkaisee vuoden 2020 alusta alkaen YLVA-tietokannan (ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä) jätedataa visualisoituna. Tietokanta sisältää jätetiedot valtion valvomista ympäristöluvanvaraisista laitoksista, jotka tuottavat valtaosan Suomen jätteistä. YLVA-järjestelmä on luotu ennen kaikkea ympäristöhallinnon valvontatyöhön.

Tietokantaa ei ole rakennettu ensisijaisesti tilastointitarkoituksiin, mutta se antaa kattavaa tietoa jätteiden syntypaikoista ja liikkeistä Suomessa sekä suuruusluokan eri jätelajien määristä. Visualisointien tavoitteena on hyödyntää YLVA-dataa muun muassa kiertotalouden edistämisen tarpeisiin sekä luomaan nykyistä kattavampaa kuvaa jätteiden liikkeistä. Visualisoinneista on lisäksi hyötyä kansallisen, maakunnallisen ja kunnallisen tason jätemassojen ja niiden koostumuksien arvioinnissa.

Jätteen määrän ja koostumuksen visualisointi

Ympäristöluvanvaraiset valtion valvomat laitokset raportoivat itse järjestelmään laitokseen tulevan (tuleva/käsitelty) ja sieltä lähtevän (syntyvä/lähtevä) jätteen. Nämä virrat voivat olla osin päällekkäisiä, sillä sama virta voidaan yhdessä laitoksessa kirjata lähteväksi ja toisessa tulevaksi, eikä virtoja pystytä koneellisesti tunnistamaan samoiksi. Tästä syystä jätemääriä ja koostumuksia tarkasteltaessa on normaalisti mukana visualisoinnissa vain lähteväksi (syntyvä/lähtevä) kirjattu jäte. Lähtevät jätevirrat sisältävät tuotannosta peräisin olevat jätteet, joiden hyödyntämispotentiaalin selvittäminen on kiertotalouden kannalta merkittävää. Lähtevät jätevirrat eivät kata niitä jätteitä jotka ovat peräisin muualta kuin valtion valvomista ympäristöluvanvaraisista laitoksista (esim. yhdyskuntajätteet).

Jätevirtojen visualisointi

Kun tarkastellaan jätteen liikettä kartalla, voidaan mukaan ottaa sekä tuleva että lähtevä jäte, sillä huomio keskittyy jätteen liikkumiseen, ei kokonaismäärään. Kartassa sama jäte voi siis liikkua useaan kertaan.

Tulevat jätevirrat kattavat käsiteltäviksi tuotavat jätteet ja suurin osa käsittelijöistä on jätteenkäsittelylaitoksia.

YLVA-tietokannassa ja/tai visualisointityökalussa jätteet luokitellaan seuraavilla tavoilla ja jokainen kohta on suodatettavissa visualisointien tarpeisiin:

 • vuosi (2006-2017, vuoden 2018 tiedot keväällä 2020)
 • syntyvä/lähtevä jäte sekä tuleva/käsitelty jäte
 • vastaanottavan ja lähettävä laitoksen kunta
 • vastaanottavan ja lähettävän laitoksen maakunta
 • yrityksen päätoimiala
 • Valtioneuvoston asetus jätteistä 19.4.2012/179
  • EWC-koodi, jätenimike (pdf, finlex.fi)
  • RD-koodi, mitä jätteelle tapahtuu, esim. loppusijoitus, uudelleenkäyttö (pdf, avi.fi)

YLVA-järjestelmän tiedot ovat toiminnanharjoittajien kirjaamia.

Vuoden 2020 visualisoinnit

Vuoden 2017 visualisoinnit

Lisätietoa:

Olli Hakala, erityisasiantuntija, olli.hakala@ely-keskus.fi


Päivitetty