› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

VAR Levätilanne

Levätilanne - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa ympäristöasioista myös Satakunnan alueella

Kesän 2020 leväseuranta

Kivikkoa ja levää meressä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella vapaaehtoiset tarkkailijat seuraavat levätilannetta viikoilla 23 - 40 (kesä-syyskuu) kerran viikossa. Kesällä 2020 leväseurannan havaintopaikkoja on yhteensä 35 (21 merialueilla ja 14 sisävesillä). Nämä seurannat ovat osana maan kattavaa leväseurantaa. Lisäksi Suomen Rotarit osallistuvat tänä kesänä valtakunnallisesti sinileväseurantaan, ja heidän seurannassaan on Lounais-Suomen alueella kaikkiaan 40 havaintopaikkaa (38 merialueella ja 2 sisävesissä).

Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa alueensa levätilanteesta kerran viikossa torstaisin kesäkuun alusta syyskuun loppuun asti.

Kesän 2020 leväkatsaukset

Lounais-Suomen sinilevähavainnot -sovellus

Kansalaisten tekemiä havaintoja sinileväesiintymistä Lounais-Suomen alueelta voi tarkastella myös ELY-keskuksen julkaisemassa karttasovelluksessa. Sovelluksessa voi tarkastella kansalaishavaintoja vuosilta 2003 - 2020, sekä viikoittaisia vakioseurantapaikkojen havaintoja, jotka päivitetään sovellukseen torstaisin. Havainnot on jaettu sovellukseen vuosien mukaisesti, joista käyttäjä voi itse valikoida haluamansa karttatasot tarkasteluun. Havaintopisteitä klikkaamalla saa näkyviin tarkempia tietoja havainnoista, kuten päivämäärän, sijainnin, runsauden sekä mahdollisia muita tietoja havainnoista. Osa havaintopisteistä saattavat olla päällekkäin zoomauksesta ja tarkasteltavien karttatasojen määrästä riippuen. Päällekkäisten sivujen määrän voi nähdä kyseisen havaintopisteen ponnahdusikkunan vasemmasta yläreunasta ja sivuja voi selata oikean yläreunan nuolinäppäimillä.

Karttasovellukseen pääsee tutustumaan klikkaamalla karttaa.

kartta.

Levähavainnosta ilmoittaminen

Kansalaiset voivat lisätä Järvi-meriwikiin omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havaintolähetti on älypuhelimien selaimessa toimiva verkkosovellus, jonka avulla voi tarkkailla päivittyvää levätilannetta ja lisätä omia havaintoja ja kuvia Järviwikiin.

Jos epäilette vedessä olevan sinilevää tai jos havaitsette leväkukintoja, voitte myös ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen leväpuhelimeen 0295 022 530.

Vakioseurannan ulkopuolella tehdyt levähavainnot (pdf)

Muut levähavainnot 2019 Muut levähavainnot 2013 Muut levähavainnot 2007
Muut levähavainnot 2018 Muut levähavainnot 2012 Muut levähavainnot 2006
Muut levähavainnot 2017 Muut levähavainnot 2011 Muut levähavainnot 2005
Muut levähavainnot 2016 Muut levähavainnot 2010 Muut levähavainnot 2004
Muut levähavainnot 2015 Muut levähavainnot 2009 Muut levähavainnot 2003
Muut levähavainnot 2014 Muut levähavainnot 2008 Muut levähavainnot 2002


Leväseuranta 2013 - 2019

Kesän 2019 leväseurannan katsaukset (pdf, 127 kt) ja 2019 yhteenveto (pdf, 193 kt)
Kesän 2018 leväseurannan katsaukset (pdf, 127 kt) ja 2018 yhteenveto (pdf, 47 kt)
Kesän 2017 leväseurannan katsaukset (pdf, 203 kt) ja 2017 yhteenveto (pdf, 42 kt)
Kesän 2016 leväseurannan katsaukset (pdf, 143 kt) ja 2016 yhteenveto (pdf, 143 kt)
Kesän 2015 leväseurannan katsaukset ja yhteenveto (pdf, 112 kt)
Kesän 2014 leväseurannan katsaukset (pdf, 110 kt) ja 2014 yhteenveto (pdf, 110 kt)
Kesän 2013 leväseurannan katsaukset ja yhteenveto (pdf, 21 kt)


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT