› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

VAR Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Varsinais-Suomi

Huom. Kuulutukset ovat pdf-tiedostoja. Käytä mieluiten muuta selainta kuin Internet Explorer (IE).

Kalatalous

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa rannikon kalataloustehtävistä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueella.

Liikenne ja infrastruktuuri

Yleistiedoksiannot teiden sulkemisista

 • ---

Päätökset maanteiden väliaikaisesta sulkemisesta

Käynnistetyt yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat

Yleisötilaisuudet yleissuunnitelmista ja tiesuunnitelmista

 • Ilmoitus tiesuunnitelmaluonnoksen esittelystä koskien valtatie 9 parantaminen purkamalla Moision risteyssilta (T-1593), Turku. Koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa hankkeeseen liittyvää yleisö-/tiedotustilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin verkossa. Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 11.10.2020 mennessä osoitteeseen matti.vuolamo@destia.fi. Halutessaan asiasta voi myös soittaa alla mainituille henkilöille (soittoaika 5.10.2020 kello 15.00–17.00).
 • Kuulutus tiesuunnitelmaluonnosten esittelystä koskien maantien 180 Hessundinsalmen ja Kirjalansalmen uusista silloista Paraisilla ja Kaarinassa. Koronavirustilanne huomioiden ei hankkeeseenliittyvää toista yleisö/tiedotustilaisuussta järjestetä. Asukkaat, maanomistajat ja suunnitelmaluonnoksiin ja  niiden esittelymateriaaleihin hankkeen verkkosivulla.

Nähtävänä olevat yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat

 • Kuulutus tiesuunnitelman Valtatien 8 parantaminen Laitilan keskustan kohdalla, Laitila pitämisestä yleisesti nähtävänä 30.9.2020-30.10.2020 välisen ajan. Tiesuunnitelma -aineiston voi ladata 30.10.2020 asti täältä.
 • Kuulutus tiesuunnitelman maantien 110 parantaminen rakentamalla kiertoliittymä maantien 181 liittymään, Paimio pitämisestä yleisesti nähtävänä 24.8.2020-27.9.2020 välisen ajan. Tiesuunnitelma-aineiston voi ladata 27.9.2020 asti täältä.
 • Kuulutus tiesuunnitelman maantien 2340 (Paimiontie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Tammisilta-Sukselantie, Paimio pitämisestä yleisesti nähtävänä 22.6.2020-21.8.2020 välisen ajan. Tiesuunnitelma-aineiston voi ladata 21.8.2020 asti (Linkki poistettu nähtävilläajan päätyttyä).
 • Kuulutus tiesuunnitelman Kantatien 43 Uusikaupunki-Laitila jalankulku- ja pyöräilyväyä, Uusikaupunki ja Laitila pitämisestä yleisesti nähtävänä 12.6.2020-13.7.2020 välisen ajan. Tiesuunnitelma-aineiston voi ladata 13.7.2020 asti (Linkki poistettu nähtävilläajan päätyttyä).
 • Kuulutus tiesuunnitelman Kantatien 40 parantaminen Hepojoentien liittymän ja Salvelan alikulkukäytävän välillä, Kaarina pitämisestä yleisesti nähtävänä 9.6.2020-12.7.2020 välisen ajan. Tiesuunnitelma-aineistoa voi ladata 12.7.2020 asti (Linkki poistettu nähtävilläajan päätyttyä).
 • Kuulutus tiesuunnitelman maantien 2174 (Sydänmaantie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Kainuntie-Sydänmaan koulu, Eurajoki pitämisestä yleisesti nähtävänä 1.6.2020-1.7.2020 välisen ajan. Tiesuunitelma-aineiston voi ladata 1.7.2020 asti (Linkki poistettu nähtävilläajan päätyttyä)
 • Kuulutus tiesuunnitelman maantien 12855 (Laitakarintie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Kuivalahdentie-Laitakari, Eurajoki pitämisestä yleisesti nähtävänä 1.6.2020-1.7.2020 välisen ajan. Tiesuunnitelma-aineiston voi ladata 1.7.2020 asti (Linkki poistettu nähtävilläajan päätyttyä)

Nähtävänä olleet yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat

 • Kuulutus "E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki -tiesuunnitelman muutos Vt10 ja Littoistenjärventien liittymässä, Kaarina" nimisen tiesuunnitelman pitämisestä yleisesti nähtävänä 10.3.2020-9.4.2020. Tiesuunnitelman muutossuunnitelman aineiston voi ladata 9.4.2020 asti (Linkki poistettu nähtävilläajan päätyttyä). Lisätietoa suunnittelusta löytyy tiehankkeen internetsivuilta (vayla.fi).
 • Kuulutus tiesuunnitelman Valtatien 8 parantaminen Eurajoen keskustan kohdalla, Eurajoki pitämisestä yleisesti nähtävänä 4.3.2020-3.4.2020. Tiesuunnitelma-aineiston voi ladata 3.4.2020 asti täältä (linkki poistettu nähtävillä ajan jälkeen). Suunnitelmakartat ja muuta aineistoa löytyy myös tiehankkeen internetsivuilta (vayla.fi). HUOM! Kuulutuksessa mainittu ylimääräinen tiesuunniteman esittelytilaisuus 17.3.2020 on peruttu koronaviruksen aiheuttaman uhan vuoksi. Tiesuunnitelman nähtävilläolo jatkuu normaalisti.

Suunnitelmien hyväksymispäätökset

 • Kuulutus tiesuunnitelman "E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki, Kaarina ja Lieto. Tiesuunnitelman muutossuunnitelma Kirismäen eritasoliittymässä, Kaarina" hyväksymispäätöksen pitämisestä yleisesti nähtävänä 18.9.2020 – 25.10.2020 välisen ajan. Hyväksymispäätöksen liiteaineistoineen voi ladata 25.10.2020 asti täältä. Lisätietoa suunnittelusta löytyy tiehankkeen internetsivuilta (vayla.fi).
 • Kuulutus tiesuunnitelmasta" Valtatien 12 parantaminen välillä Eura-Raijala, Eura, Säkylä, Kokemäki ja Huittinen, Ristolan kohta Säkylässä" hyväksymispäätöksen pitämisestä yleisesti nähtävänä 10.9.2020-18.10.2020 välisen ajan. Hyväksymispäätöksen liiteeteaineistoineen voi ladata 18.10.2020 asti täältä.  
 • Kuulutus tiesuunnitelman "E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki, Kaarina ja Lieto. Tiesuunnitelman muutossuunnitelma Vt10 ja Littoistenjärventien liittymässä, Kaarina" hyväksymispäätöksen pitämisestä yleisesti nähtävänä 4.7.2020 - 3.8.2020 välisen ajan. Hyväksymispäätöksen liiteaineistoineen voi ladata 3.8.2020 asti (Linkki poistettu nähtävilläajan päätyttyä). Lisätietoa suunnittelusta löytyy tiehankkeen internetsivuilta (vayla.fi).
 • Kuulutus yleissuunnitelman "E18 Turun kehätien (kt 40) parantaminen välillä Naantali - Raisio; Naantali, Raisio ja Turku" hyväksymispäätöksen pitämisestä yleisesti nähtävänä 16.3.2020 - 16.4.2020. Hyväksymispäätöksen liiteaineistoineen voi ladata 16.4.2020 asti (Linkki poistettu nähtävillä ajan päätyttyä). Suunnitelmakartat ja muuta aineistoa löytyy myös tiehankkeen internetsivuilta (vayla.fi).

Muiden väyläviranomaisten kuulutukset

Huom. Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus. Valitse alueeksi Lappi ylhäältä oikealta.

Ympäristö ja luonnonvarat

Vesilain mukainen yleistiedoksianto

Luonnonsuojelulain mukaisen poikkeusluvan yleistiedoksianto


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT