› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

Toimiva mixaus yrittäjiä helpottamaan - Soteuttamo ja digi (Kaakkois-Suomi)

Toimiva mixaus yrittäjiä helpottamaan  - Soteuttamo ja digi! (Kaakkois-Suomi)

Soteuttamo-verkottamiskonsepti on alun perin Sitran ja kuntatoimijoiden v. 2017 kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen työkalupakki, joka edistää ekosysteemiajattelua sote-alalla ja eri toimialojen välillä.

Seuraava steppi oli Sitran, työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden yhteistyökumppaneiden päivittämä Soteuttamo 2.0 -kiertue eli maakunnallisten tilaisuuksien sarja, joka järjestettiin vuosina 2018-2019. Näiden jatkumona saimme Kaakkois-Suomeen vetovastuun valtakunnallisesta hankkeesta, jonka avulla toteutettiin eri puolella Suomea kaikille avoimet DIGI-Soteuttamot sekä pk-toimijoille kohdennetut syventävät Digi-illat ja DigiTrainer -palvelu (konsultointi). Kaakkois-Suomessa tilaisuuksia järjestettiin syksyllä 2019 Lappeenrannassa ja Kotkassa.

Valtakunnallinen hanke tarjosi luentoja ja asiantuntija-apua digiratkaisujen käyttöönotossa

- DIGI-Soteuttamo tarjoaa uusia menetelmiä ja digitaalisia keinoja liiketoiminnan näkyvyyteen, markkinointiin ja tuotantoon. DIGI-Soteuttamoja järjestettin kaikkiaan 17 kappaletta, ja  ne olivat osa työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran rahoittamaa SOTEHY –DigiSilta -hanketta, joka on räätälöity nimenomaan sosiaali,- terveys- ja hyvinvointialan (SOTEHY) toimijoille, selventää  Digisilta-hankkeen projektipäällikkö Mikko Hannula Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Hankkeeseen halusi lähteä mukaan kaikki Suomen 15 ELY-keskusta, joiden tarjoama alueellinen virkatyö ja asiantuntemus oli hankkeen menestymisen tae.

Sotehy-toimijoille tarjottiin tietoa ja työkaluja, esimerkiksi DIGI-Soteuttamoissa siitä, miten markkinointia ja liiketoimintaa voidaan kehittää digitaalisilla ratkaisuilla. Lisäksi järjestettiin syventäviä Digi-iltoja pienimmille ryhmille pk-toimijoiden itse nostamiensa toiveiden mukaan. Palveluun hakeneille pk-toimijoille tarjottiin myös DigiTrainer-tehovalmennusta helpottamaan uusien ratkaisujen käyttöönottoa. Palvelut olivat maksuttomia sotehy-toimijoille.

Jatkoa on luvassa!

Soteuttamot jatkuvat myös vuonna 2020. Sitran kehittämät Soteuttamo- ja Sote-kiihdyttämö -konseptit siirtyivät kesän ja syksyn 2019 aikana Sitralta DigiSilta -hankkeen myötä ELY-keskuksien tuottamaksi palveluksi ja Soteuttamo -tuotemerkin käytöstä sekä Soteuttamo.fi -sivuston sisällöistä vastaa alueelliset ELY-keskukset.

Soteuttamot ovat vakiinnuttaneet paikkansa alan toimijoiden kohtaamispaikkoina ja Soteuttamojen ympärillä on tehty varsin onnistuneita SOTEHY –toimialoille kohdennettujen palveluiden kokeiluja.
- Kaiken taustalla on kuitenkin halu vahvistaa ja kehittää SOTEHY -ekosysteemin elinvoimaisuutta ja siten auttaa eri toimijoita kohtaamaan toisiaan yli toimialarajojen. Yhdessä ja yhteistyöllä voimme tuottaa Suomeen entistäkin parempia palveluja ja mahdollistaa kaikkien toimijoiden osaamisen hyödyntäminen. Kaikkia tarvitaan, toteaa Mikko Hannula.


- Maakunnalliset Digi-Soteuttamo tilaisuudet koettiin erittäin tarpeellisina tiedon ja verkottumisen välineinä, ja tilaisuuksien toivotaan jatkuvan, kertoo hankinta-asiantuntija Tarja Kähärä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.  Kähärän mukaan vuoden 2020 Soteuttamojen teemoiksi SoTeHy-palveluntuottajat toivovat digipalveluosaamisen lisäksi tietoa SoTen tulevaisuuden näkymistä, kumppanuusmalleista, palvelumuotoilusta ja markkinoinnista.

                                     
                                 

                                  Johanna Karnaattu, Kotkan Jelppiskoti Oy ja hankinta-
                                  asiantuntija Tarja Käharä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus.- Minna Niukkanen
Kuvat: Sanna Lindqvist

 

    
 


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT