› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

Sidosryhmien tyytyväisyys Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen on lisääntynyt (Kaakkois-Suomi)

Sidosryhmien tyytyväisyys Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen on lisääntynyt (Kaakkois-Suomi)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteisen sidosryhmätutkimuksen mukaan sidosryhmien tyytyväisyys Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimintaan on kasvanut huomattavasti aiempiin tutkimuksiin verrattuna.

ELY-keskusten sidosryhmille, jotka ovat ohjaavia ministeriöitä ja virastoja sekä palveluntuottajia ja viranomaiskumppaneita, lähetettiin lokakuussa sähköinen kysely. Tulosten mukaan ELY-keskukset koetaan tärkeinä alueellisina vaikuttajina sekä asiantuntevina, yhteistyötaitoisina ja helposti lähestyttävinä. Tutkimus on tehty ELY-keskusten osalta viisi kertaa.

Kuva: Kokonaistyytyväisyys ELY-keskusten toimintaan. Vertailuvuodet 2015–2019.

ELY-keskusten vaikuttavuus perustuu aktiivisiin verkostoihin ja yhdessä tekemiseen

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1750 henkilöä ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen osalta 122 yhteistyökumppania tai palveluntuottajaa. Keskimääräinen kokonaistyytyväisyysarvosana Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen osalta oli 4,16 (arviointiasteikolla 1–5), ja se parani huomattavasti aiempiin tutkimuksiin (2017, 2015, 2013) verrattuna.

"ELY-keskusten vaikuttavuus perustuu aktiivisiin verkostoihin ja yhdessä tekemiseen alueella ja valtakunnassa. Kumppanuus on tärkeä arvo ja se on korostunut viime vuosien kehittämistyössä", iloitsee johtaja Satu Mäkelä.  Tämä näkyi myös sidosryhmätutkimuksen tuloksissa, jossa yhteistyö Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa nähtiin erittäin tärkeänä. ELY-keskusta pidetään asiantuntevana ja osaavana sekä yhteistyötaitoisena yhteistyökumppanina.

Sidosryhmät olivat tyytyväisimpiä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijoiden osaamiseen ja tavoitettavuuteen sekä yhteistyökykyyn ja kykyyn kuunnella muita toimijoita. Alhaisimmat arviot annettiin toiminnan aloitteellisuudesta ja viestinnän toteutumisesta, vaikka niissäkin tulokset paranivat selvästi aikaisempaan nähden. Yleisinä kehityskohteina on nähty lisäresurssien tarve sekä toiminnan joustavuuden ja näkyvyyden lisääminen.

ELY-keskuksen vaikuttavuus alueella nähdään hyväksi, vaikka varsinaisten vaikuttavuusalueiden (kuten alueen elinvoimaisuus, elinkeinoelämän menestys) osalta arviot olivat kriittisempiä.

Lisätietoja:

Johtaja Satu Mäkelä, p. 0295 029 147, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT