› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

POS Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Savo

Näillä sivulla ilmoitetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutuksista ja ilmoituksista.

Liikenneasiat listalta löytyvät Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntia koskevat ilmoitukset.

Kalatalousasioiden kuulutukset koskevat seuraavia ELY-keskusten toimialueita: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Häme, Keski-Suomi ja Pirkanmaa.

Vuosi 2020

Yleisötilaisuudet

 • Ei yleisötilaisuuksia tällä hetkellä

Muut kuulutukset, ilmoitukset ja haut

Liikenne ja infrastruktuuri

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus. Valitse alueeksi Lappi ylhäältä oikealta.

Ympäristö

 • Fortum Waste Solutions Oy:n Kuopion Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen laajentamista koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten. Kuulutus, pdf (nähtävillä 25.5.-24.7.2020)

 • Kuulutus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisesta yksittäistapauspäätöksestä. Hanke: SolarWind by JanneNiska Oy:n Saaristenmäen tuulivoimapuistohanke muutettuna (6 voimalaa yhteisteholtaan max. 44,8 MW), Leppävirta ja Suonenjoki. Kuulutus, pdf (nähtävillä 12.6.2020 asti)

 • Ilmoitus yhteisen vesialueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle Koskipalsta (RN:o 420-411-876-8), Leppävirta (pdf, Nähtävillä 29.6.2020 asti)

Elinkeinot

 • Ei kuulutuksia

Kalatalous

 • Virtaankosken Voima Oy:n Virtaan voimalaitoksen kalatalousmaksun käyttösuunnitelman hyväksyminen vuosille 2020 - 2024; Hartola ja Sysmä (Päijät-Häme). Kuulutus ja päätös. (nähtävillä 9.7.2020 asti)

 • Virtaankosken Voima Oy:n Virtaan voimalaitoksen toimenpidevelvoitteen käyttösuunnitelman
  hyväksyminen vuosille 2020 - 2024; Hartola ja Sysmä (Päijät-Häme). Kuulutus, päätös ja toteuttamissuunnitelma (nähtävillä 9.7.2020 asti)

 • Kuulutus ja päätös Kalastuslain (379/2015) 53 §:n mukainen kalastuksen rajoittamista koskeva päätös Mämmenkosken Myllykoskessa ja Kuhnamo-järvessä 1.7.2020 - 30.6.2030 välisenä aikana, Äänekoski (nähtävillä 27.6.2020 asti)

 • Kuulutus ja päätös Tupa-, Loukku-, Maja- ja Mustasuon (Ähtäri) kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksymisestä (nähtävillä 22.6.2020 asti)

 • Kalastuslain (379/2015) 54 §:n mukainen päätös onkimis-, pilkkimis-, ja viehekalastuskiellosta Kuopion kaupungin Suuressa Kangaslammissa (Pohjois-Savo). Kuulutus (pdf) ja Päätös (pdf) (nähtävillä 17.6.2020 asti)

 • Onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskielto Iso-Valkeisen itäosassa 1.7.2020-30.6.2030, Kuopio, Kuulutus ja Päätös (nähtävillä 4.6.2020 asti, pdf)


Päivitetty