› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

POS Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Savo

Liikenne ja infrastruktuuri

Liikenneasiat listalta löytyvät Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntia koskevat kuulutukset ja ilmoitukset.

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus. Valitse alueeksi Lappi ylhäältä oikealta.

Ympäristö

 • Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Fortum Waste Solutions Oy:n Kuopion teollisuusjätekeskuksen laajentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (3.9.2020). Kuulutus päätelmästä, pdf (nähtävillä 5.10.2020 asti)

Kalatalous

Kalatalousasioiden kuulutukset koskevat seuraavia ELY-keskusten toimialueita: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Häme, Keski-Suomi ja Pirkanmaa.

 • Kuulutus (pdf) ja päätös (pdf), joka koskee eräiden koski- ja virta-alueiden rajojen määrittämistä kalastuslain (379/2015) 64 §:n nojalla Metsähallituksen Ruunaan koskien vapakalastusalueella Lieksanjoella, välillä Paasikoski – Siikajärvi; Lieksa, Pohjois-Karjala (nähtävillä 30.10.2020 asti)

 • Kuulutus (pdf) ja päätös (pdf) Leustunsuon turvetuotantoalueen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymisestä vuodesta 2020 alkaen. (nähtävillä 19.10.2020 asti)

 • Kalastuslain (379/2015) 53 §:n mukainen rajoituspäätös koskien kaikenlaisen kalastuksen, lukuun ottamatta kuoreen lippoamisen kieltämistä Pyhäjärvessä Hahkalanvuolteen ja Luodonsaaren ympäristössä vuosina 2021 - 2030 (Lempäälä, Nokia). Kuulutus ja päätös (nähtävillä 23.10.2020 asti)

 • Kalastuslain (379/2015) 54 §:n mukainen päätös onkimis-, pilkkimis-, ja viehekalastuskiellosta Lempäälän kunnan Hahkalanvuolteessa ja Nokian kaupungin Luodonsaaren ympäristössä (Pirkanmaa). Kuulutus, pdf ja päätös, pdf (nähtävillä 23.10.2020 asti)

 • Kalastuslain (379/2015) 54 §:n mukainen päätös onkimis-, pilkkimis-, ja viehekalastuskiellosta Keuruun kaupungin Valkealahden kylän Pahalammessa (Keski-Suomi). Kuulutus, pdf ja päätös, pdf (nähtävillä 23.10.2020 asti)

 • Kalastuslain (379/2015) 54 §:n mukainen päätös viehekalastuskiellosta: Jämsän kaupunki, Jämsänjoki (Keski-Suomi). Kuulutus, pdf (nähtävillä 8.10.2020 asti), Päätös, pdf

 • Korvaukset norpansuojelutoimien aiheuttamista taloudellisista menetyksistä haettavana: Pohjois-Savon ELY-keskus asettaa haettavaksi norpansuojelutoimien aiheuttamien taloudellisten menetysten korvaukset kaupalliselle kalastukselle. Hakuaika päättyy 28.9.2020. Kuulutus (pdf) ja Hakemuslomake (tulostettava, Word)

 • Kuulutus (pdf) ja päätös (pdf), Sammalnevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjema vuodesta 2021 alkaen, Parkano, PIrkanmaa (nähtävillä 2.10.2020 asti)


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT