› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

Porotalouden harjoittaja, huomioi nämä asiat investoinneissa (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Porotalouden harjoittaja, huomioi nämä asiat investoinneissa (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Olet oikeutettu hakemaan tukea porotalouden harjoittamiseksi tarvittaviin investointeihin, kun omistat vähintään 80 eloporoa. Muiden samassa taloudessa asuvien henkilöiden poromäärä ei vaikuta investointituen saamiseen ja seurantaan. Porotuki on porotalouden ainoa tukimuoto, jossa tukea voidaan myöntää ruokakunnalle.

Sinun on muistettava, että tuettua investointia koskee ns. seuranta-aika. Esimerkiksi kelkka-avustuksessa se tarkoittaa, että tuetun kelkan on oltava porotalouskäytössä viiden vuoden ajan tuen maksamisesta. Investointien pysyvyyttä seurataan Lapin ELY-keskuksessa.

Jos vaihdat aiemmin tuetun ja seuranta-ajalla olevan kelkan uuteen tuettuun kelkkaan, maksetaan tuki välirahasta. Edellisen kelkan seuranta-aika päättyy ja uuden kelkan seuranta-aika alkaa, kun tuki maksetaan tilillesi.

Esimerkki:

Porotalouden harjoittaja ostaa vuonna 2016 uuden kelkan, jonka arvo on 15 000 euroa. Vuonna 2019 kelkan vaihtoarvo on esimerkiksi 8000 euroa ja tuenhakija hankkii uuden tuetun kelkan, joka maksaa 17 000 euroa.

Tuki (35 %) voidaan myöntää tällöin

 • välirahasta 9 000 € (=17 000 € – 8000 €) * 35 % = 3 150 €

Säilytäthän huolella kaikki hankintaan liittyvät kuitit ja asiakirjat.

tai

 • ilman vaihtokonetta uuteen kelkkaan 17 000 € * 35 % = 5950 €

Huomaathan, että sinulla voi tällöin olla kaksi tuettua kelkkaa, jossa on seuranta-aikaa jäljellä.

Jos haluat myydä kelkan ennen viiden vuoden täyttymistä toiselle henkilölle, ota yhteyttä ELY-keskukseen. Kun kelkan ostaja täyttää tukivaatimukset, ELY-keskus voi siirtää kelkan pysyvyyttä koskevat velvoitteet ostajalle. Jos myyt kelkan ilman ELY-keskuksen lupaa, voit joutua maksamaan osan tuesta takaisin.

Jos ostat uuden kelkan ilman tukea ja annat seuranta-ajalla olevan kelkan vaihdossa eli välirahana, siirtyy jäljellä oleva seuranta-aika uuteen kelkkaan.

Hae tukea Hyrrässä!

Sähköinen haku Hyrrässä nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä. Muista liittää hakemukseesi kaikki tarvittavat liitteet.

Jos hakemus on puutteellinen, sinulta pyydetään lisätietoja, jotta hakemuksesi voidaan käsitellä. Tämä luonnollisesti pidentää hakemuksen käsittelyaikaa.

Investointituen haku on jatkuva, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn hakujaksoittain.  Huomaathan, että jokaiselle hakujaksolle on käytettävissä rajallisesti tukivaroja.

Lisätietoja:

 • porotalousasiantuntija Päivi Kainulainen, puh. 0295 037 038
 • tarkastaja Marianne Manninen, puh. 0295 037 088
 • tarkastaja Katriina Kekkonen, puh. 0295 037 165
 • sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Päivitetty