› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

POKELY Maaseudun kehittaminen

Maaseudun kehittäminen - Pohjois-Karjala

Rahoitusta maaseutuhankkeisiin ja yritystukiin voi saada suoraan ELY-keskuksesta  tai paikalliselta toimintaryhmältä. Elinkeinojen kehittämishankkeita, koulutus- ja tiedonvälityshankkeita sekä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita voidaan toteuttaa paikallisina, alueellisina ja alueiden tai toimintaryhmien välisinä hankkeina. Mahdollisuuksia on useita ja hankerahoitusta on tarjolla monipuoliseen kehittämistoimintaan.

Maaseutuohjelman tukimuotoja ovat elinkeinolliset kehittämishankkeet, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet, yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet, toimintaryhmien koordinaatiohankkeet, toimintaryhmien kansainväliset hankkeet sekä mikroyritysten yrityskohtaiset tuet (investointi-, kehittämis- ja käynnistystuki).

Laatua ja tehokkuutta maaseutupalveluihin LEAN -valmennusten avulla

Pohjois-Karjalan ELY -keskuksen maaseutu- ja energiayksikkö on hyödyntänyt LEAN -valmennusmenetelmää tehostaakseen maaseutupalvelujen vaikuttavuutta. LEAN -toimintamallin pilotointi maaseutupalveluihin -hankkeeseen osallistui ELY-keskuksen maaseutupalveluissa toimivan henkilöstön lisäksi Pohjois-Karjalan YT-alueiden sekä lomituspalveluissa toimivaa henkilöstöä. Vuoden 2019 lopussa päättyvän kaksivuotisen hankkeen tavoitteena oli yhtenäistää maaseutupalveluihin liittyviä toimintamalleja sekä lisätä toiminnan vaikuttavuutta asiakkaiden suuntaan. TEM:in myöntämän erillismäärärahan avulla toteutetun kehittämishankkeen LEAN -valmennukset tuotti Sunprofile Oy.

Hankkeen alkuperäiset tavoitteet liittyivät suunnitteilla olleeseen maakuntauudistukseen, jonka myötä olisi syntynyt maakunnallinen viljelijäpalvelut -yksikkö. Tavoitteena oli, että palvelut toimisivat katkeamattomasti myös uudistuksen jälkeen. LEAN -hankkeen toimintaa jatkettiin maakuntauudistuksen kariutumisesta huolimatta, koska maaseutupalvelujen jatkuva kehittäminen nähtiin keskeisenä asiana asiakkaiden kannalta. Asiakas on LEAN -ajattelussa kaiken toiminnan keskiössä. Haetut tuet on saatava maksuun oikein ja ajallaan. Tavoitteena on, että maaseudun elinvoimaisuus kasvaa kannattavien yritysten avulla. LEAN kehittämishankkeessa tehty työ näyttäytyy asiakkaalle päin entistä sujuvampana palveluna.

LEAN -valmennusten aineistoja:

Pohjois-Karjalan maaseudun kehityksen ja tulevaisuuden luotain

Maaseutuluotain on vuonna 2017 Pohjois-Karjalassa kehitetty ja testattu työväline maaseudun tilan sekä kehityksen mittaamiseen. Luotaimen tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa Pohjois-Karjalan maaseudun kehityksen seurantaa, ennakointia sekä myös julkisuusprofiilia. Maaseutuluotaimessa on kyse rajatun vastaajaraadin antamasta arviosta Pohjois-Karjalan maaseudulle. Keskeisimmät tulokset mitä maaseutuluotaimella saavutetaan ovat kouluarvosana maaseudulle sekä näkemys siitä, mitkä ovat tärkeimmät kehityskohteet tulevina vuosina.

Vuonna 2019 maaseutuluotain lähetettiin toistamiseen mittaamaan maaseudun tilaa. Maaseutuluotaimen on tehnyt Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhdessä Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian kanssa. Luotaimen toteuttajana oli vuonna 2017 Spatia ja tuolloin maaseutuluotain toteutettiin kehittämishankkeena Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020.

Maaseutuluotaimen aineistoja:

Vuoden 2019 luotain:

Loppuraportti (pdf)

Ajankohtaiskatsaus (pdf, 2,6 Mt)

Liite 1. Vastaajaryhmien vastaukset väittämiin. (pdf)

Diakooste (pdf)

 

Vuoden 2017 luotain:

Loppuraportti (pdf)


Maaseudun kehittäminen lukuina Pohjois-Karjalassa 2019.


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT