› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

PIR kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pirkanmaa

Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet, verkkosivuesittely

Liikenne ja infrastruktuuri

Yleistiedoksiannot ja Väyläviraston ilmoitukset

Käynnistetyt yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat

Nähtävänä olevat yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat

 • Kuulutus tiesuunnitelman Matkatien (Maantie 23528) linja-autopysäkin parantaminen, Ylöjärvi, pitäminen yleisesti nähtävänä ajan 17.6.2020–17.7.2020
 • Kuulutus tiesuunnitelman valtatie 9 parantaminen Urjalassa välillä Lehmussuon eritasoasoliittymä–Lellantien liittymä, Urjala, pitämisestä yleisesti nähtävänä ajan 12.3.2020–14.4.2020.
 • Kuulutus tiesuunnitelman Valtatie 9 parantaminen rakentamalla ohituskaistat välille Yliskylä - Oritupa, Orivesi pitämisestä yleisesti nähtävänä 12.2.2020–13.3.2020 välisen ajan. 

Nähtävänä olevat yleis- ja tiesuunnitelmien hyväksymispäätökset

Ympäristö- ja luonnonvarat

 • Kuulutus (pdf) ja tarkkailuohjelmaehdotus (pdf) Ahvenlammennevan turvetuotantoalueen kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi. (nähtävillä 24.7.2020 asti)
 • Kuulutus ja päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Sammonkatu 47, Tampere (15.6.2020)
 • Yleistiedoksianto johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle, Juupajoki, Iso-Valkeajärvi (10.6.2020)
 • Yleistiedoksianto johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle, Vesilahti, Iso-Arajärvi (8.6.2020)
 • Ilmoitus yleistiedoksiannosta yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Tampereen kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle Värmälä (2.6.2020), rauhoitusmääräykset ja karttaliite (2.6.2020)
 • Yleistiedoksianto johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle, Parkano, Wanhatalon talon vesialue ja Lapinnevan kylän yhteinen vesialue (2.6.2020)
 • Kuulutus ja päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Koulutie 4, Pirkkala (26.5.2020)
 • Kuulutus ja YVA-päätös, Tampereen Sähkölaitos Oy:n Naistenlahti 3 voimalaitoksen muutoshanke (26.5.2020)
 • Kuulutus ja YVA-päätös, AgriTapio Oy:n Sastamalan munituskanalan muutoshanke (20.5.2020)
 • Kuulutus Hämeenkyrön Mannanmäen pohjavesialueen rajauksesta ja luokituksesta sekä linkki asiakirjoihin (ymparisto.fi) (18.5.2020)
 • Kuulutus Tampereen ja Nokian Kolmenkulman kiertotalous -hankkeen ja Nokian Myllypuron kiviainesotto- ja kiertotalous -hankkeen yhteisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman vireillä olosta sekä linkki YVA-sivulle (13.5.2020)
 • Yleistiedoksianto johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle Parkanossa (12.5.2020)
 • Ilmoitus yleistiedoksiannosta koskien yksityisen luonnonsuojelualueen perustamista Pälkäneellä sijaitsevalla kiinteistölle Haliseva 1:23, rauhoitusmääräykset ja karttaliite (6.5.2020)
 • Ilmoitus yleistiedoksiannosta koskien yksityisen luonnosuojelualueen perustamista Ylöjärvellä  sijaitsevalle kiinteistölle Ahvenharju 15:12, rauhoitusmääräykset sekä karttaliite (21.4.2020)
 • Kuulutus esityksestä kieltää vesiskootterilla tai muulla vastaavalla kulkuneuvolla tapahtuva liikenne Pirkkalan Isolammella ja muualla Sikojoen vesistössä välillä Sionkylä-Katajistonlahti, hakijan esitys ja täsmennetty karttaliite alueesta, jota esitys koskee. (22.4.2020)
 • Ilmoitus yleistiedoksiannosta koskien esitystä kieltää vesiskootterilla tai muulla vastaavalla kulkuneuvolla tapahtuva liikenne Pirkkalan Isolammella ja muualla Sikojoen vesistössä välillä Sionkylä- Katajistonlahti. (22.4.2020)
 • Kuulutus ja päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Hatanpään Puistokuja 23, Tampere (12.12.2015 annetun päätöksen muuttaminen) (8.4.2020)
 • Yleistiedoksianto järjestäytymättömälle osakaskunnalle vesistön alittavan kaapelin sijoittamisesta Ylöjärven Karhejärven Unisillan ja Soukon alueille (7.4.2020)
 • Kuulutus ja päätös ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Mossin puistokadun rakennustyöt Ojala-Lamminrahkan alueella, Tampere ja Kangasala (31.3.2020)
 • Kuulutus ja YVA-päätös koskien Naistenlinna Oy:n Kangasaalan broilerikasvattamon muutoshanketta (24.3.2020)
 • Yleistiedoksianto järjestäytymättömälle osakaskunnalle vesistön alittavan kaapelin sijoittamisesta Akaan Lontilassa (16.3.2020)
 • Yleistiedoksianto järjestäytymättömälle Sikoisten osakaskunnalle vesistön alittavien kaapeleiden sijoittamisesta Pirkkalassa (12.3.2020)
 • Yleistiedoksianto järjestäytymättömille osakaskunnille vesistön alittavien kaapeleiden sijoittamisesta Oriveden Iso Naarajärvellä, Sääksjärvellä ja Enojärvellä (12.3.2020)
 • Kuulutus ja päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Kissanmaankatu, Tampere (10.3.2020)
 • Kuulutus ja päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Kukonkorventie, Lempäälä (10.3.2020)
 • Kuulutus ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Mossin puistokadulla Ojala-Lamminrahkan alueella Tampereella ja Kangasalla. Liitteet: meluilmoitus ja sijaintikartat. (26.2.2020)
 • Kuulutus ja päätös Suurimäki Oy:n broilerikasvattamon muutoshankkeesta (24.2.2020)
 • Kuulutus ja perusteltu päätelmä Tarasten Kiertotalousalue Oy:n Kangasalle suunnitellusta Kiertotalousalue-hankkeesta (29.1.2020)
 • Kuulutus ja päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Muolaankuja 7, Kangasala (23.1.2020)
 • Kuulutus ja päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Tampere (Rantatie, Paasikivenkatu, Paasikiventie) (20.1.2020)
 • Kuulutus ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020–2026, lisätietoa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin (20.1.2020)
 • Kuulutus valtionavustuksesta alueiden pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen vuonna 2020 (10.1.2020)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot Tarasten Kiertotalousalue Oy:n Kangasalan Kiertotalousalue -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (29.10.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot Ylöjärven Tunturavuoren maankaatopaikka ja kiviainesjätteen käsittely- ja kierrätyshankkeen YVA-arviointiselostuksesta (3.7.2019)
 • Kuulutus ja päätös Terrawise Oy:n Pirkkalan jätteenkäsittelyhankkeesta (12.6.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot Abo Wind Oy:n Karhunrahkan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alkamisesta (3.6.2019)
 • Kuulutus ja päätös koskien Vapo Oy:n Hanhisuon liittämistä osaksi Vapo Oy:n läntisen Suomen Pirkanmaan ELY-keskuksen alueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja
  vaikutustarkkailuohjelmaa sekä tarkkailuohjelma (8.5.2019)
 • Kuulutus ja päätös Kivi Trio Oy:n Nokian jätteenkäsittelylaitoksesta (17.4.2019)
 • Kuulutus ja päätös Finn Recycling Oy:n jätteenkäsittelylaitoksesta (9.4.2019)
 • Kuulutus ja päätös Iso-Perinevan turvetuotantoalueen tarkkailuohjelmasta (21.3.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot Tarasten Kiertotalousalue Oy:n Kangasalan Kiertotalousalue -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alkamisesta (www.ymparisto.fi 20.2.2019)
 • Kuulutus Iso Perinevan turvetuotantoalueen vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelmasta (11.2.2019)

Muut kuulutukset

 •  

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus. Valitse alueeksi Lappi ylhäältä oikealta.

Muu tiedoksianto


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT