› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

PIR kuulutukset

Kuulutukset - Pirkanmaa

Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet  

Liikenne ja infrastruktuuri

Ympäristö- ja luonnonvarat

 • Kuulutus ja tausta-aineistot Tarasten Kiertotalousalue Oy:n Kangasalan Kiertotalousalue -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (29.10.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Hämeenkyrössä (23.8.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Ruovedellä (23.8.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Ylöjärvellä (23.8.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot Ylöjärven Tunturavuoren maankaatopaikka ja kiviainesjätteen käsittely- ja kierrätyshankkeen YVA-arviointiselostuksesta (3.7.2019)
 • Kuulutus ja päätös Terrawise Oy:n Pirkkalan jätteenkäsittelyhankkeesta (12.6.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot Abo Wind Oy:n Karhunrahkan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alkamisesta (3.6.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Sastamalassa (www.ymparisto.fi, 20.5.2019)
 • Kuulutus ja päätös koskien Vapo Oy:n Hanhisuon liittämistä osaksi Vapo Oy:n läntisen Suomen Pirkanmaan ELY-keskuksen alueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja
  vaikutustarkkailuohjelmaa sekä tarkkailuohjelma (8.5.2019)
 • Kuulutus ja päätös Kivi Trio Oy:n Nokian jätteenkäsittelylaitoksesta (17.4.2019)
 • Kuulutus ja päätös Finn Recycling Oy:n jätteenkäsittelylaitoksesta (9.4.2019)
 • Kuulutus ja päätös Iso-Perinevan turvetuotantoalueen tarkkailuohjelmasta (21.3.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot Tarasten Kiertotalousalue Oy:n Kangasalan Kiertotalousalue -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alkamisesta (www.ymparisto.fi 20.2.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Sastamalassa (www.ymparisto.fi, 19.2.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Punkalaitumella (www.ymparisto.fi, 19.2.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Urjalassa (www.ymparisto.fi, 19.2.2019)
 • Kuulutus Iso Perinevan turvetuotantoalueen vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelmasta (11.2.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Tampereella (ymparisto.fi -sivusto, 25.1.2019)

Muut kuulutukset

Muu tiedoksianto


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT