› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

Metsänkäyttösuunnitelmalla kohti ravinneneutraaliutta - Iin kunta kehitystyön etujoukoissa

Metsänkäyttösuunnitelmalla kohti ravinneneutraaliutta - Iin kunta kehitystyön etujoukoissa 

Monitavoitteinen metsänhoitosuunnitelma huomioi virkistyskäytön, ravinnekierrätystavoitteet sekä luonnonmarjojen keruutalouden.

Monitavoitteinen metsänhoitosuunnitelma huomioi hakkuutulojen lisäksi mm. ravinnekierrätystavoitteet, luonnon monimuotoisuuden, hiilensidonnan ja hiilen varastoinnin, vesiensuojelun, virkistyskäytön ja metsien muut monikäyttöarvot kuten luonnonmarjojen keruutalouden. Kuvat: Ilkka Myllyoja ja Sanna Tikander

Iin kunnalla on kunnianhimoiset ilmasto- ja ympäristötavoitteet monissa toimissaan ja nyt myös metsien hoidon halutaan olevan näiden tavoitteiden mukaisia. Kunnan omistamien metsäalueiden hoitoa ohjaavan metsäsuunnitelman päivitystyö on ajankohtainen ja osana päivitystä tullaan pohtimaan, miten metsienhoidossa voitaisiin parhaiten huomioida ravinne- ja hiilineutraaliustavoitteet sekä ilmastonmuutokseen varautuminen. Metsäsuunnitelman päivitys tehdään koko talousmetsäalalle ja myös puistometsät otetaan tarkasteluun mukaan. Tavoitteena on, että suunnitelma maastotarkasteluineen olisi valmis kesällä 2020.

Päämääränä on monitavoitteinen metsäsuunnitelma, joka ottaa perinteisten tulostavoitteiden lisäksi huomioon mm. ravinneneutraalius- ja ravinnekierrätystavoitteet, luonnon monimuotoisuuden turvaamisen, hiilensidonnan ja hiilen varastoinnin, vesiensuojelun, metsienkäytön vaikutukset vesien tilaan ja haittojen ehkäisyn, virkistyskäytön ja metsien muut monikäyttöarvot kuten luonnonmarjojen keruutalouden. Jo metsäsuunnitelman hankintaprosessissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan RANKU-toimintamallin mukaiset tavoitteet sekä ilmasto- sekä luonnonmonimuotoisuustavoitteet.

Näin moniulotteinen metsäsuunnittelu ja metsänhoidon tavoitteiden asettelu ovat vielä uutta.  Monitavoitteiselle suunnittelulle eikä suunnitelman hankinnan kriteereille ole vielä ohjeita tai vakiintuneita käytäntöjä. Kehitystyötä tehdään Iin kunnassa osana RANKU 3- hanketta yhdessä Tapion metsätalouden asiantuntijoiden kanssa. RANKU -hankekokonaisuudessa on vuosien 2015-2019 aikana toteutettu mm. kuntien pellonvuokrauksen, jätevesienkäsittelyn, energiantuotannon ja ruokapalveluhankintojen kuntakohtaisia menettelytapakokeiluja. Metsätaloudessa kokeiluja on ollut vielä vähän, joten Iin kunnan työ tukee myös valtakunnallisia kaikkia Suomen kuntia hyödyttäviä kehittämistavoitteita.


Lisätietoa RANKU-toiminnasta:

Sanna Tikander, puh. 0295 023 019, sanna.tikander (at) ely-keskus.fi
Anni Karhunen, puh. 0295 022 878, anni.karhunen (at) ely-keskus.fi

www.ymparisto.fi/ranku

www.facebook.com/ravinneneutraalikunta

……………………………………….

Ravinneneutraali toiminta kunnan käytännöksi (RANKU 3) -hanke tukee kuntia tehokkaaseen ravinteiden kierrätykseen ja ravinneneutraali kunta -toimintamallin käyttöönottoon. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 191 000 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. RANKU 3 -hankeen päätoteuttaja on Varsinais-Suomen ELY-keskus yhdessä Suomen Kuntaliiton ja alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hanketta toteutetaan ajalla 1.7.2018 - 31.12.2020


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT