› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

Maatilakysely on lähtenyt kainuulaisille maatiloille - kyselyyn toivotaan jokaisen maatilayrittäjän vastausta (Kainuu)

Maatilakysely on lähtenyt kainuulaisille maatiloille – kyselyyn toivotaan jokaisen maatilayrittäjän vastausta (Kainuu)

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014−2020 on lopuillaan ja uutta ollaan työstämässä. Kainuun ELY-keskus toteuttaa yhteistyössä MTK-Pohjois-Suomi ry:n kanssa maatilakyselyn kainuulaisille maatiloille. Vastausaikaa on 8.11.2019 saakka. Kyselyssä selvitetään Kainuun maatalouden nykytilaa sekä maatilayritysten tulevien vuosien suunnitelmia toiminnan mahdollisesta kehittämisestä ja uudistamisesta.

Kysely auttaa tulevia kehittämishankkeita pureutumaan esille tuleviin kehittämiskohteisiin. Maatilojen kehittämistarpeiden mahdollistamiseksi on hyvä tietää investointivarojen tulevasta tarpeesta. Maatalouden sukupolvenvaihdokset ja investoinnit ovat tärkeitä maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitäjinä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaajina. Maatalouden työpaikat ja elinvoimaisuus maaseudulla on erittäin haasteellista korvata jollain muulla toiminnalla.

Kyselyssä selvitetään myös maatilojen tarve asiantuntijoiden tarjoamalle avulle eri aihealueisiin. Kyseisen alan asiantuntija ottaa yhteyttä tarpeen esittäneeseen maatilaan. Tämä ei edellytä vielä palveluun sitoutumista. Tällä asiantuntijatarpeen pyyntökyselyllä halutaan varmistaa, että mikään maatilan kehittämiskohde ja asiantuntija-avuntarve ei jäisi toteutumatta sen takia, että maatilayrittäjä ei tiedä, mistä saa asiantuntija-apua. Kannattaa rohkeasti ja matalalla kynnyksellä raksittaa haluan asiantuntija-apua kohdan. Jokaisella maatilalla on käytössään Neuvo2020 -maatilojen neuvontajärjestelmän kautta 10 000 euron kiintiö asiantuntija-avun käyttämiseen ohjelmakauden loppuun saakka.

Vastausten saaminen on erittäin tärkeää ja kaikkien kainuulaisten maatilojen toivotaan vastaavan kyselyyn. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan ELY-keskuksen tarjoama 500 euron arvoinen lahjakortti Holiday Clubiin, Hankkijaan tai Motonettiin voittajan mieltymyksen mukaan.

Maatilakyselyn tulokset ovat nähtävissä vuoden 2019 lopulla Kainuun ELY-keskuksen nettisivuilla osoitteessa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/maatilojen-kehittaminen  sekä muualla kuten MTK-Pohjois-Suomen toteuttamissa julkaisuissa. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Yhteenvedosta ei tule esille yksittäisen tilan tietoja.

Kyselylomakkeet on lähetetty joko sähköisesti sähköpostin välityksellä tai postitse kuntien maaseututoimistojen kautta. Jos joku maatilayritys ei ole saanut kyselylomaketta tai se on hävinnyt, niin pyydämme ottamaan yhteyttä MTK-Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Matti Tyhtilään p. 040-564 9804, matti.tyhtila@mtk.fi tai Kainuun ELY-keskuksen yritysasiantuntija Eeva Heikkiseen p. 0295 023 539, eeva.heikkinen@ely-keskus.fi.

 

 

 


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT