› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-ajankohtaista-ingressi

Ajankohtaista


Hakemustilanne 29.5.2020

Hakemusjonoa on tällä hetkellä 130 hakemuksen verran. Hakemusten käsittelyyn ottoaika on kuudesta seitsemään työpäivästä eteenpäin. Mikäli haetaan kerralla useampia reittejä, voi käsittely kestää pidempään. Erittäin raskaiden kuljetusten luvat pyritään käsittelemään noin kahdessa viikossa, mutta siltojen kantavuuslaskentaa vaativissa luvissa käsittelyaika voi olla pidempi. Myös puutteellisen hakemuksen käsittely voi kestää pidempään puuttuvien tietojen selvittämisen vuoksi.


Erikoiskuljetuslupien sähköinen asiointipalvelu otettiin käyttöön 15.5.2019

Erikoiskuljetuslupien sähköinen asiointipalvelu otettiin käyttöön keskiviikkona 15.5.2019. Palvelu löytyy osoitteesta: https://erikoiskuljetusluvat.ahtp.fi . Hakemuksia voi lähettää edelleen myöskin sähköpostitse, postitse ja faxilla.

Sähköisen asiointipalvelun kautta suomalainen yksityishenkilö voi hakea itselleen kuljetuslupia ja myös suomalaisen yrityksen työntekijä voi hakea yrityksensä puolesta kuljetuslupia. Yrityksen puolesta asiointia on kehitetty käytettävyyden kannalta ja yrityksen valtuuttamat henkilöt näkevät kaikki yritykselle haetut luvat huolimatta siitä, kuka valtuutetuista henkilöistä luvan on hakenut.  Ulkomaalaisille yrityksille on mahdollista hakea lupaa, kun suomalainen henkilö tunnistautuu sähköisesti palveluun ja suomalainen henkilö tai yritys toimii lupapäätöksen laskun maksajana sekä hakemuksesta käy ilmi yksiselitteisesti, että luvan saaja on ulkomaalainen. Palvelun kautta voi hakea kaikkia lupatyyppejä eli reitistö- ja reittikohtaisia lupia sekä ennakkopäätöksiä. Palvelussa hyödynnetään Suomi.fi:n tarjoamia tunnistautumis- ja valtuutuspalveluita, jolloin käytössä on vahva tunnistautuminen joko varmennekortin, mobiilivarmenteen tai pankkitunnuksen avulla.

Huomioitavaa on, että erikoiskuljetuslupien sähköinen asiointipalvelu ei ole vielä täysin valmis ja sitä tullaan edelleen kehittämään mm. asiakaspalautteiden avulla. Palautetta palvelusta voi lähettää osoitteeseen: erikoiskuljetukset@ely-keskus.fi . Järjestelmän kehittämisestä aiheutuu ajoittain lyhyitä katkoja, joista ilmoitetaan ennakkoon etusivun yläpalkissa.

Jatkossa sähköiseen asiointiin on kehitteillä vielä mm:

 • ajoneuvotietojen tarkastus automaattisesti lupajärjestelmästä ja sen hyödyntäminen
 • lupien massauusinta eli reitistölupia voi helposti uusia kerralla useita kappaleita
 • lupien reittien ja sillan valvontojen näyttäminen kartalla ja lataaminen shape-tiedostosta lupahakijan omiin karttapalveluihin
 • sillan valvontojen kuittaus mobiilisti

Linkissä on lyhyt käyttöohje, joka opastaa palvelun käytön aloittamiseen, käyttöohje (pdf, 466 kt). (päivitetty 7.1.2020)


Nostettavien ja irrotettavien akseleiden käyttö erikoiskuljetuksissa uudistunut  (11.3.2020)

Kuorma-autojen nostettavien akseleiden käyttö erikoiskuljetuksissa sallitaan jatkossa vain normaaliliikenteen massojen puitteissa. Ylimassaisena käyttö akseli nostettuna ei ole jatkossa mahdollista Traficomin ja katsastusviranomaisten kanssa yhteistyössä tarkentuneen ohjeistuksen jälkeen, mutta irrotettavien akseleiden osalta ylimassaisuus sallitaan erikoiskuljetuksissa edelleen. Näin voidaan siis samassa luvassa sallia esim. 4-akselisten autojen kanssa 5-akselisia autoja irrotettavalla akselilla, jolloin autojen käyttö on lupapäätöksessä 4-akselisina. Autojen rekisteriotteella täytyy olla maininta erikoiskuljetuskäytöstä massatiedoin käytettävän akselimäärän mukaan ja yhdistelmässä irrotettavalla akselilla varustettua autoa käytettäessä täytyy perävaunun rekisteriotteella olla kytkentä kyseiselle akselimäärälle auton osalta. (11.3.2020)

 

 


Päivitetty: Erikoiskuljetusluvan lupaehdot 4/2019 ja vapaat mittarajat suomeksi 5.4.2019, päivitetty erikoiskuljetusluvan lupaehdot 4/2019 ja vapaat mittarajat ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi 10.4.2019.  (10.4.2019)


Reitistövaihtoehdot löytyvät nyt kartalta (21.3.2019)


Päivitetty: Erikoiskuljetusluvan lupaehdot 8/2017,  Vapaat mittarajat ja Normaaliliikenteen mittarajat (29.1.2019)

Lupaehtoihin tehdyt muutokset ja päivitykset:

Käyttöasetuksen 4.12.1992/1257 mukaiset mittamuutokset sekä kohdassa 6 "Varoitustoimet ja niissä käytettävät varusteet" lisätty teksti, että yli 7 metriä leveässä erikoiskuljetuksessa voidaan käyttää hälytysvarusteista poliisiautoa.


Erikoiskuljetustoimintaan liittyvä lainsäädäntö, määräykset, ehdot ja ohjeet -esite (1 Mt, 2.11.2018)


Erikoiskuljetukset suunnittelussa -opas (4.9.2018)


Päivitetty: Erikoiskuljetusluvan lupaehdot 8/2017 (15.2.2018)

Lupaehtoihin tehdyt muutokset ja päivitykset:

Kappale 9 Aikarajoitukset kuljettamiselle:
- aikarajoituksia muutettu siten, että ne eivät koske tyhjää, lastaamatonta ajoneuvoyhdistelmää valtion teillä


Samanlaiset ajoneuvot samaan lupaan yhdellä lupamaksulla (20.12.2017)

Samaan lupaan on voitu laittaa 29.5.2015 lähtien useampi samanlainen yhdistelmä yhdellä lupamaksulla. 2.1.2018 alkaen samaan lupaan voidaan laittaa edellä mainitun lisäksi myös pelkästään useita samanlaisia ajoneuvoja, esim. ajoneuvonostureita yhdellä lupamaksulla. Tällä muutoksella halutaan edelleen helpottaa asiakkaiden ajojärjestelyä.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Linkki Maanmittauslaitoksen maakuntakarttaan (2.11.2017)


Ohjeita veneenkuljetusauton luvanhakuun maanteille ja kuntien katuverkolle (4.10.2017)


Erikoiskuljetusten lupakäytäntöpilotti (30.3.2017)

Wärtsilä Finland Oy, Havator Oy, Liikennevirasto ja Pirkanmaan ELY-keskus aloittaa huhtikuun alussa yhteisen uudentyyppisen erikoiskuljetusten lupakäytäntöpilotin. Lue lisää Liikenneviraston verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Pirkanmaan ELY-keskus, lupapäällikkö Petteri Pietilä, petteri.pietila(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 036 281
Liikennevirasto, asiakkuuspäällikkö Anu Kruth, anu.kruth(at)liikennevirasto.fi, puh. 0295 34 3912


Erikoiskuljetusten lupaprosessi -esitys (pdf, 1225 kt) (23.3.2017)


 

Muistutus työlupien hakemisesta (12.7.2016)

 

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 3/2015

Kuljetusta rajoittavat tekijät LVMaEk 34 §

Tienvarsilaitteet

Tien rakenteeseen ja tienvarsilaitteisiin kuljetusta varten tehtäviin muutoksiin pitää saada asianomaisen tienpitäjän lupa ennen kuljetuksen suorittamista. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa portaalien nostaminen, sähköistettyjen liikenteenohjauslaitteiden ja valaisinpylväiden irrottaminen, kaiteiden poistaminen, liittymämuutokset, korokkeiden ylittämisluiskien rakentaminen ja tierungon vahvistaminen.

Sähköistämättömän liikennemerkin ja liikenteenohjauslaitteen saa tilapäisesti irrottaa ilman tienpitäjän suostumusta, jos se asetetaan välittömästi entiselleen, eikä työn suorittaminen edellytä koneiden käyttöä.

Portaalien nostamisessa on noudatettava portaalityöohjetta. Erikoiskuljetuslupa ja portaalityöohje eivät oikeuta nostamaan tai irrottamaan portaalia.

Työluvat haetaan keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Lisätietoa Luvat ja lausunnot / Työlupa tiealueella työskentelyyn -sivulta.

Tällä hetkellä käsittelyajat ovat noin 2-3 viikkoa.


Erityyppisten ajoneuvojen kohtelu erikoiskuljetusluvassa lieventyy (29.5.2015)

Ylimassaiselle erikoiskuljetukselle myönnetyssä luvassa yksilöidään kuljetuksessa käytettävät ajoneuvot yleensä rekisteritunnuksella tai sen puuttuessa valmistenumerolla. Mikäli luvassa on useita vaihtoehtoisia vetoautoja tai perävaunuja, tulee niiden olla keskenään samantyyppisiä. Esimerkiksi kolme ja neljä akselisia vetoautoja ei voida käyttää samassa luvassa. Rajatapauksena olemme pitäneet erilaisella akselien sijoittelulla toteutettuja kuorma-autoja, joissa kuitenkaan auton kokonaispituudet eivät poikkea merkittävästi toisistaan (esimerkiksi 2+2 akselia ja 1+3 akselia). Tällä tavalla poikkeavat ajoneuvot on saanut ja saa jatkossakin samalle luvalle.

Kun erikoiskuljetuslupa myönnetään useille vaihtoehtoisille ajoneuvoille, voidaan lupaan merkitä kaikista vaihtoehdoista alimmat akselimassat sekä pienimmät akselivälit. Siksi pienemmän kantavuuden omaavan akselin sijoitus saattaa vaikuttaa merkittävästi luvassa sallittuihin massoihin. Esimerkiksi kaksi kolmeakselista vetoautoa, joissa toisessa suurimmat tieliikenteessä sallitut akselimassat on 7t  7t+12t ja toisessa 7t  12t+7t, voi erikoiskuljetusluvassa saada akselimassoikseen enintään 7t  2x7t.

Aikaisemmin samaan lupaan merkittävissä ajoneuvoissa on pitänyt olla sama määrä vetäviä akseleita ja akselijärjestyksen samanlainen. 29.5.2015 lähtien voi kuitenkin samaan lupaan saada ajoneuvoja, joissa on eri määrä vetäviä akseleita ja/tai eri akselijärjestys. Tämä koskee vain yhdistelmiä.


Suomen ulkopuolella tehdyn kytkennän hyväksyminen (28.5.2013)

 


Päivitetty