› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

KES Kuulutukset

 

Kuulutukset ja ilmoitukset - Keski-Suomi

Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.

Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutukset ja ilmoitukset:

Tieasiat

 

Ympäristö

Keski-Suomen pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin ollaan tekemässä muutoksia.
Asiakirjat löytyvät Pohjavesialueet - Keski-Suomi -sivulta (www.ympäristö.fi)

Kalatalous

 • Kuulutus ja päätös Kalastuslain (379/2015) 53 §:n mukainen kalastuksen rajoittamista koskeva päätös Mämmenkosken Myllykoskessa ja Kuhnamo-järvessä 1.7.2020 - 30.6.2030 välisenä aikana, Äänekoski (nähtävillä 27.6.2020 asti)
   
 • Kuulutus ja päätös Tupa-, Loukku-, Maja- ja Mustasuon (Ähtäri) kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksymisestä (nähtävillä 22.6.2020 asti)

Käyttö- ja päästötarkkailut

Pilaantuneet maaperät

 • Kuulutus (pdf) ja päätös,(pdf) pilaantuneen maaperän puhdistaminen, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta, Tikkakoski, Jyväskylä, nähtävillä 15.6.2020 saakka
 • Kuulutus ja päätös,  pilaantuneen maaperän puhdistaminen, Vapo Lämpövoima Ky, Petäjävesi (pdf) nähtävillä 1.6.2020 saakka

 

Maastoliikenne

Vesiliikenne

 • Kuulutus ja päätös (pdf, 4 Mt): Vesiliikenteen nopeuden rajoittaminen Humalalahden vesialue, Toivakka. Nähtävillä 3.7.2020 saakka
 • Kuulutus ja päätös (pdf, 4 Mt) : Vesiliikenteen nopeuden rajoitaminen Joutsansalmi väli Jousitien silta - Valtatie 4:n silta yleisen kulkuväylän (Jääsjärven venereitti) ulkopuolinen vesialue, Joutsa. Nähtävillä 3.7.2020 saakka
 • Kuulutus ja päätös (pdf, 3Mt): Vesiliikenteen nopeuden rajoittaminen Karisjärvi, Jyväskylä ja Muurame. Nähtävillä 3.7.2020 saakka

YVA-menettelyt

YVA-päätökset

 • Kuulutus ja päätös, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen, Haukanmaa-Isovehmaanmäen tuulivoimapuisto -hanke. Nähtävillä 25.5. - 24.6.2020

 

 


Päivitetty