› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

KAS Liikenne

Liikenne - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastuktuuri -vastuualueen toimialue kattaa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat.

Tiestötietoja:

 • Tieverkkoa noin 4400 km
 • päällystettyjä teitä noin 2900 km
 • sorateitä noin 1500 km
 • kevyen liikenteen väyliä 342 km
 • siltoja 880 kpl
 • tievalaistusta noin 400 km matkalla
 • linja-autopysäkkejä 3338 kpl
 • levähdys ja pysäköintialueita 97 kpl  

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistaan vain nettiversiona. Näille sivuille on koottu suunnitelma-aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia.

Tieliikenteen liikennemäärät Kaakkois-Suomessa 

Kaakkois-Suomen alueella liikennemäärät valtatieverkolla vaihtelevat n. 2000 - 40 000 ajoneuvon vuorokaudessa välillä. Vilkkainta on Kotkan kohdalla Vt 7 :llä. Vähäliikenteisempiä valtateitä ovat Vt 26 Hamina-Taavetti ja Vt 15 Kouvola – Mikkeli.

Liikennevirasto ylläpitää liikenteen automaattista mittausjärjestelmää (LAM). Järjestelmän mittauslaitteet erottelevat mm. kevyen- ja raskaan liikenteen. Liikennemäärät ilmoitetaan ns. keskimääräisenä vuorokausiliikenteenä (KVL). Arvo ilmoittaa kuinka monta ajoneuvoa kyseisen paikan ohittaa keskimäärin vuorokaudessa. Liikennemäärien vaihteluita ja muutoksia seurataan yhtenä tekijänä liikenneolosuhteiden parantamistarpeiden kannalta.

LAM-pisteiden (liikenteen automaattinen mittausasema) keräämistä liikennetiedoista tehdään Liikennevirastossa vuosittain yhteenvetoraportti, LAM-kirja.

LAM-kirjan lisäksi tietoja on saatavissa erilaisina taulukko ja käyräesityksinä.

Rajaliikenteen määrät Kaakkois-Suomessa

Rajaliikenteen liikennemäärätiedot linkin takaa löytyy tietoa Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikkojen liikennemääristä. Liikennevirasto kerää maarajojen rajanylityspaikoilta ajoneuvojen liikennemäärätietoja. Tietoja kerätään liikenteen automaattisen mittausjärjestelmän (LAM) avulla ja muutamilta rajanylityspaikoilta tiedot saadaan Tullin järjestelmistä.

Tietojen keruu muuttui vuoden 2014 alusta. Ajoneuvojen luokittelua on muutettu yhteistyössä Tullin kanssa.

Käytetyt ajoneuvoluokat ovat: 

* kevyet ajoneuvot eli henkilö- ja pakettiautot ja
* raskaat ajoneuvot eli kuorma- ja linja-autot.


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT