› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaus, toukokuu - elokuu 2019 (Kainuu)

Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaus toukokuusta elokuuhun 2019 (Kainuu)

ELY-keskus hyväksyi Kainuuseen rahoitusta touko−elokuussa lähes 2,9 miljoonaa euroa.

ELY-keskus hyväksyi touko–elokuussa 2019 rahoitusta 78 eri hankkeelle. Myönnetyn rahoituksen kokonaissumma on yhteensä 2 883 042 euroa.

Suurin Euroopan sosiaalirahaston tuki (247 892 euroa) myönnettiin Kajaanin ammattikorkeakoulun Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen Kainuuseen -hankkeeseen. Yrityksen kehittämisavustuksista puolestaan suurin myönnettiin Herman IT:lle Kansainväliseen kasvuun ja palvelukehitykseen (57 860 euroa).

Maaseuturahaston maatalouden investointitukea (568 263 euroa) myönnettiin yksityishenkilölle lypsykarjatalouden rakentamisinvestointiin ja ympäristötuista suurin (31 996 euroa) Kajaanin Önkkörin alueen kunnostushankkeeseen Kajaanin kaupungille.  

Maaseuturahaston suurin investointituki (244 614 euroa) myönnettiin Vuokatti Safaris Oy:n kehittämishankkeeseen.

Hill Steel Oy - yritysesittely

Hill Steel Oy on Otanmäessä sijaitseva konepaja, joka on investoinut ja kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana. Yritys tuottaa monipuolista koneistuskapasiteettia sekä kokoonpanotöitä metalliteollisuudelle. Hill Steelille on myönnetty yrityksen kehittämisavustusta muun muassa konepajan perustamiseen sekä pystykairaisen koneistuskeskuksen investointiin. Hankkeet ovat toteutuneet suunnitellusti sekä tukeneet yrityksen kasvua. Yrityksen suurin asiakas on naapurissa sijaitseva Škoda Transtech, jonka erikoisosaamista on kiskokaluston valmistus.

Hill Steel Oy:n tiloissa toimii vuokralla juuri perustettu Hill Paint Oy:n jauhemaalaamo, joka tulee palvelemaan kainuulaisia metallialan yrityksiä pulverimaalauksen osalta. ELY-keskus on myöntänyt Hill Paint Oy:lle yrityksen kehittämisavustusta toiminnan käynnistämiseen 24 130 euroa.


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT