› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

Joukkoliikenteen palvelutasosuunnittelu käynnistyy Kainuussa (Kainuu)

Joukkoliikenteen palvelutasosuunnittelu käynnistyy Kainuussa (Kainuu)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnistää Kainuun joukkoliikenteen palvelutasosuunnittelun. Tavoitteena on määritellä ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen palvelutaso kesällä 2021 alkavaa, tulevaa sopimuskautta varten. Tulevan sopimuskauden alkaessa joukkoliikenteen lippujärjestelmät muuttuvat. Toistaiseksi asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään, vaan nykyisten lipputuotteiden käyttöä voi jatkaa normaalisti. Muutos ei myöskään vaikuta Kajaanin kaupungin järjestämään joukkoliikenteeseen.

ELY-keskuksen nykyiset liikennöintisopimukset Kainuussa päättyvät viimeistään 6.6.2021. Palvelutasosuunnittelussa määritellään tarpeelliset Kainuun kuntien väliset joukkoliikenneyhteydet, ja asiakkaat voivat vaikuttaa suunnitteluun syksyllä 2019 järjestettävässä asiakastutkimuksessa. Tulevan sopimuskauden joukkoliikenne kilpailutetaan palvelutasosuunnittelun yhteydessä laaditun linjastosuunnitelman perusteella.

Waltti-lippujärjestelmä on ollut kesästä 2016 alkaen käytössä ELY-keskuksen järjestämillä seutuliikenteen linjoilla 20 - 40. Tulevan sopimuskauden alkaessa ELY-keskus luopuu ylläpitämästään Waltti-lippujärjestelmästä, ja samalla sinisten seutuliikenteen Waltti-matkakorttien käyttö päättyy. Tavoitteena on, että muutoksesta huolimatta nykyisiä vastaavia lipputuotteita olisi käytössä myös tulevalla sopimuskaudella.

ELY-keskus luopuu Waltti-lippujärjestelmästä, koska valtio ei ole enää omistajana lippujärjestelmää hallinnoivassa yhtiössä. Hankintalain mukaan yhtiö voi myydä palvelujaan ulkopuolisille asiakkaille vain rajoitetusti. Muutoksen aikataulusta ja tarvittavista toimenpiteistä tiedotetaan, kun tulevan sopimuskauden joukkoliikenne on kilpailutettu.

Muutoksella ei ole vaikutusta Kajaanin kaupungin järjestämään joukkoliikenteeseen eikä keltaisten kaupunkiliikenteen matkakorttien kelpoisuuteen. Waltti-lippujärjestelmä säilyy edelleenkin käytössä kaupunkiliikenteen linjoilla 1 - 7 ja seutuliikenteen linjoilla 11 - 15. Muutoksessa pyritään varmistamaan, että kaupunkiliikenteen matkakortit kävisivät jatkossa myös ELY-keskuksen järjestämässä liikenteessä Kajaanin kaupungin sisäisillä matkoilla.

Lisätietoja:

Joukkoliikennevastaava Samuli Kallio, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 038 252


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT