Tehtävät ja toiminta - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskuksen tehtävät

  • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut 
  • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
  • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
  • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys
  • teiden kunnossapito
  • tiehankkeet
  • liikenteen lupa-asiat
  • joukkoliikenne
  • liikenneturvallisuus
  • ympäristönsuojelu
  • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
  • kulttuuriympäristön hoito
  • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
  • vesivarojen käyttö ja hoito
  • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen
  • osaaminen ja kulttuuri
  • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa
  • Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella toteutetaan Länsi-Suomen ESR- ja EAKR-ohjelmia sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Elinkeinokalatalouden hankkeita rahoitetaan kalatalousrahastosta.
  • Keski-Suomen ELY-keskus toimii rakennerahastotoimintaan erikoistuneena ELY-keskuksena Länsi-Suomen alueella. Lisätietoa www.rakennerahastot.fi/länsi-suomi

Valtakunnalliset erikoistumistehtävät

Keski-Suomen ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi kaikkien ELY-keskusten toimialueella

  • ympäristökasvatusta tukevat kansalliset kehittämis-, yhteensovittamis- ja asiantuntijatehtävät: erityisesti yhteistyön edistämisen hallinnossa sekä tiedottamisen ja tarpeellisen asiantuntija-avun antamisen muille virastoille sekä
  • pientieasiat: yksityisteiden avustusmenettelyjen kehittämisen ja koordinoinnin, sekä tieverkon laajuutta koskevat periaatteet ja soveltamisen yksityisteiden ja maanteiden rajapinnassa.
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa