Talous ja elinkeinoelämä – Kainuu

Sivulle on koottu talouden ja elinkeinoelämän kehitystä koskevaa seuranta-, ennakointi- ja tilastomateriaalia.

Alueelliset kehitysnäkymät

Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostamat näkemykset ELY-keskusalueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.

Katsauksessa arvioidaan alueen kehitysnäkymiä kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat elinkeinoelämä ja yritystoiminta, työttömyyden määrä ja rakenne sekä osaavan työvoiman saatavuus.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan arviot perustuvat mm. yritysten tuotannon ja myynnin kehitykseen sekä investointeihin. Työttömyyden määrä ja rakenne on arvio, jossa yhdistyvät työttömyyden määrällinen kehitys sekä työttömyyden rakenteellisten ongelmien kehitys. Osaavan työvoiman saatavuudessa arvioidaan alueen työvoiman kysynnän ja tarjonnan osuvuutta.

Syksystä 2017 eteenpäin alueelliset kehitysnäkymät -katsaukset löytyvät työ- ja elinkeinoministeriön kotisivuilta:

https://tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat

 

Kainuu, vuosi 2017

Kainuu, vuosi 2016

Kainuu, vuosi 2015

Kainuu, vuosi 2014

Kainuu, vuosi 2013

Kainuu, vuosi 2012

 

PK-yritysbarometrit

PK-yritysbarometrit löydät Suomen Yrittäjien internetsivuilta

https://www.yrittajat.fi/tutkimukset

Päivitetty

muualla verkossa