Kainuun ELY-keskus on avoinna
arkisin klo 8.00–16.15

Puhelinvaihde: 029 502 3500

Kainuun ELY-keskuksen asiantuntijoiden yhteystietoja löydät ELY-keskusten asiantuntijahaulla. Hakusana voi olla asia tai palvelu.

ELY-keskukseen soittaminen maksaa asiakkaalle lankapuhelimesta paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran.

Sähköinen asiointi
Virallinen asiointi sähköisesti

Kirjaamoon osoitetut asiakirjat postitetaan osoitteella:
Kainuun ELY-keskus, kirjaamo, PL 115, 87101 KAJAANI

Sähköposti: kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi

Postiosoite
PL 115, 87101 Kajaani

 

Käyntiosoite
Kalliokatu 4, 87100 Kajaani
 
Kainuun ELY-keskus ja Kainuun TE-toimisto käsittelevät ja arkistoivat ostolaskunsa vain verkkolaskuina.

Tiedotteita alueelta

« Takaisin

Kainuun ELY-keskuksen lausunto Sotkamo Silver Oy:n ympäristövaikutusten arvioinnista

Kainuun ELY-keskus on antanut lausunnon Sotkamo Silver Oy:n ympäristövaikutusten arvioinnista

Kainuun ELY-keskus on YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena antanut 3.7.2018 lausunnon Sotkamo Silver Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Hanke koskee materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönottoa Sotkamo Silver Oy:n Sotkamon Tipasojalla sijaitsevalla hopeakaivoksella. Arviointiselostuksessa on tarkasteltu esirikastusteknologian käyttöönottoa, louhintamäärän kasvattamista, maanalaisen kaivoksen syventämistä, sivukivialueiden laajentamista, ympärivuotista louhintaa avolouhoksessa sekä vaihtoehtoisia purkureittejä käsitellyille jätevesille. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on ollut nähtävillä 1.3. - 30.4.2018. Yhteysviranomaiselle toimitettiin arviointiselostuksesta 10 lausuntoa sekä 4 erillistä mielipidettä.

Arviointiselostus antaa riittävän kokonaiskuvan hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten arviointityö on tehty asiantuntevasti ja saadut tulokset on raportoitu pääosin selkeästi. Arviointiselostuksessa on kuitenkin todettu eräitä puutteita, jotka tulee täydentää hanketta koskevaa ympäristölupahakemusta varten. Kainuun ELY-keskus katsoo lisäselvitysten tekemisen tarpeelliseksi erityisesti koskien kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymistä sekä niiden merkitystä kaivoksen aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin. Lisäksi ympäristölupahakemukseen tulee perustella täsmällisemmin arviointiselostuksessa esitettyjä oletuksia ja johtopäätöksiä, jotka olivat ympäristövaikutusten arviointivaiheessa jääneet tulkinnanvaraisiksi.

Arviointiselostuksesta annetun ELY-keskuksen lausunnon myötä lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy. Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto sekä siinä edellytetyt lisäselvitykset tulee liittää hanketta koskeviin ympäristölupahakemusasiakirjoihin.

 

Yhteysviranomaisen lausunto 3.7.2018

Lisätietoa löytyy hankkeen YVA-sivulta:

www.ymparisto.fi/sosihopeakaivosYVA

Lisätietoja:

Kainuun ELY-keskus, ympäristöasiantuntija Joni Kivipelto, p. 0295 023 904, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Muuta ajankohtaista


Herää kehittämään!


Näin rakennat pölyttäjälle keinopesän

Kainuun ELY-keskus ja MTT:n Sotkamon tutkimusasema ovat tehneet videon, jossa neuvotaan, miten pölyttäville hyönteisille voi rakentaa keinopesiä: