Tienpidon ja liikenteen suunnitelma
TLS - Kaakkois-Suomi

Väylänpidon pitkäjänteisyys on nyt hakusessa

Vielä viime keväänä olimme toiveikkaita  väyläverkon korjausvelan kiinni kuromisesta. Vuoden 2019 valtion talousarvioesitys ei kuitenkaan tue tätä enää alkuunkaan. Vuosina 2016 - 2018 toteutettu väyläverkon korjausvelkaohjelma loppuu, eikä tälle aivan lähivuosille ole valtion taholta luvattu jatkoa. Toiveet kohdistuvatkin jo tulevan uuden hallituksen ohjelmaan. Ministeri Bernerin johtaman parlamentaarisen työryhmän yksimielinen viesti keväällä 2018 oli, että perusväylänpitoon tarvitaan pysyvästi noin 30 prosentin tasokorotus. 

Päällysteiden ylläpidon rahoitustason kova lasku tarkoittaa korjausmäärien vähenemistä jokseenkin puoleen vuoden 2018 tasosta. Pääteiden kunto uhkaa heiketä, alemmasta tieverkosta puhumattakaan.

Korjausvelkarahoituksen ansiosta tieverkon kunnon heikkeneminen saatiin kuriin, kun pystyttiin tekemään kestäviä toimenpiteitä. Vuoden 2019 rahoitustasolla huonokuntoisten päällysteiden määrä kuitenkin tuplaantuu neljässä vuodessa. Vaikka vuonna 2022 päällystysrahoitus tuplattaisiin, kestäisi nykytasonkin saavuttaminen moninkertaisesti kauemmin.

Huonokuntoisten siltojen määrä tulee kasvamaan. Jatkossa korjaustarpeet lisääntyvät siltojen ikäjakauman mukaisesti. Siltojen korjausten viivyttäminen tarkoittaa kalliimpia korjauksia tulevaisuudessa.

Vuoden 2019 alusta ajoneuvojen mittarajoja on tarkoitus kasvattaa. Esimerkiksi ajoneuvoyhdistelmien kokonaispituutta on tarkoitus kasvattaa 25,25 metristä 34,5 metriin. Nykyistä pidempien ajoneuvoyhdistelmien kulun turvaaminen edellyttäisi teiden korjaustoimia monissa paikoin, mutta rahoitusta niihin ei ole osoitettu. Alueellisesti päätettäviin investointeihin ei ELY-keskuksille muutenkaan olla osoittamassa rahoitusta. Edes yhteistyöhankkeisiin ei ole mahdollista osallistua, vaan hankkeet kaatuvat kokonaan muiden osapuolten maksettavaksi, jos he kokevat saavansa niistä hyötyä.

Lakiuudistusten tavoitteena on ollut väyläpolitiikan pitkäjänteisyyden kehittäminen. Tällaisena vuoden 2019 talousarvioesitys ei tue pitkäjänteisyyttä.

Parempia aikoja odotellessa 

Jyrki Karhula
Johtaja
Liikenne ja infrastruktuuri 


Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistaan vain nettiversiona. Näille sivuille on koottu suunnitelma-aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia. Sivuja pidetään ajan tasalla ja tarvittaessa päivitetään.

Voitte antaa meille palautetta sekä asiasisällöstä että sivujen ulkoasusta sähköpostitse osoitteeseen: kari.halme@ely-keskus.fi, p. 0295 029 161.

TLS -sivujen sisältö:

Päivitetty