Tienpidon ja liikenteen suunnitelma
TLS - Kaakkois-Suomi

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2020 lupaa valoa väylänpitoon

Valtioneuvosto antoi 7. lokakuuta eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2020. Kaakkois-Suomen tienpidon näkökulmasta talousarvioesitys näyttää kuluvaan vuoteen verrattuna hyvin positiiviselta. Perusväylänpitoon esitetty merkittävä tasokorotus mahdollistaa sen, että tieverkon korjausvelka ei ensi vuonna kasva ja saattaa jopa kääntyä hienoiseen laskuun. Tosin vielä ei ole tarkalleen tiedossa, kuinka paljon korjausvelkarahoituksesta kohdistuu kaakon tiestölle. Pääteiden nykyinen kuntotaso voidaan varmasti turvata ja myös päätiestön ulkopuolisen päällystetyn tieverkon kuntoon voidaan nyt panostaa. Ilahduttavaa on myös se, että pitkään rahoituspäätöstä odottanut ongelmallinen ja vaarallinen Myttiömäen kohta valtatiellä 13 on nyt saamassa rahoituksen. 

Tiestön talvihoitoon tehtiin lisäpanostusta jo viime vuodenvaihteessa, kun päätiestön talvihoitoon ohjattiin lisärahoitusta. Vaikutukset näkyivät nopeasti erityisesti raskaan liikenteen toimijoiden antamana edellisvuotta positiivisempana palautteena. Talvihoitoa tehostetaan edelleen talousarvioesityksen osoittamalla lisärahoituksella. Tehostamistoimet näkyvät vääjäämättä liukkaudentorjuntamateriaalien käytön lisääntymisenä. Pohjavesien tilaa teiden varsilla seurataan systemaattisesti ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin varaudutaan reagoimaan nopeasti. 

Myös yksityisteiden peruskorjausmäärärahoihin on tulossa korotus. Tämä on hyvä suuntaus erityisesti metsäteollisuuden puuhuollon näkökulmasta. Lisärahoitustarvetta tulee myös sen seurauksena, että vuoden 2019 alussa voimaan tullut uusi yksityistielaki toi rahoitusmahdollisuuden piiriin joukon uusia yksityisteitä.

Talousarvioesityksen mukainen perusväylänpidon ja yksityistierahoituksen tasokorotus on kaikkiaan erittäin positiivinen ja tarpeellinen asia, jonka jatkuvuus on tärkeää myös tulevina vuosina. Hallitusohjelmassa se luvataan ainakin tulevalle nelivuotiskaudelle ja siihen minä tienpitäjänä uskon. 

Myös ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu etenee. Parlamentaarinen ohjausryhmä on asetettu ja aloittanut työnsä. Ryhmään on kutsuttu edustus kaikista eduskuntaryhmistä. Ryhmää johtaa liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin ja sen varapuheenjohtajana toimii eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen Ruokolahdelta. Suunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2021.

Pitkäjänteisellä yli hallituskausien ulottuvalla 12-vuotisella suunnitelmalla varmistetaan, että liikennejärjestelmän kehitys on ennakoitavaa niin ihmisten, yritysten, kuntien kuin julkisen sektorin näkökulmasta. Suunnitelmassa käsitellään liikenneverkon lisäksi muun muassa henkilö- ja tavaraliikennettä sekä liikennejärjestelmää tukevia toimintoja, kuten viestintäverkkoja, liikenteen ohjausta ja palveluita sekä tiedon hyödyntämistä. Suunnitelmaan sisällytetään 12-vuotinen toimenpideohjelma ja valtion rahoitusohjelma.

Kaakon tieverkon kehittämisen ykköskohde on nyt valtatie 15 Kotkan ja Kouvolan välillä. Alueen kehittämisen kannalta on toivottavaa, että tämä hanke priorisoituu ohjelman kärkihankkeiden joukkoon.

Kari Halme
Johtaja
Liikenne ja infrastruktuuri 


Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistaan vain nettiversiona. Näille sivuille on koottu suunnitelma-aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia. Sivuja pidetään ajan tasalla ja tarvittaessa päivitetään.

Voitte antaa meille palautetta sekä asiasisällöstä että sivujen ulkoasusta sähköpostitse osoitteeseen: kari.halme@ely-keskus.fi, p. 0295 029 161.

TLS-sivujen sisältö:

Päivitetty