Tienpidon ja liikenteen suunnitelma
TLS - Kaakkois-Suomi

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmisteilla - alueilla vaikuttamisen paikka

Liikennejärjestelmä muodostuu henkilö- ja tavaraliikenteen, infrastruktuurin, liikenteen ohjauksen sekä palveluiden ja tiedon yhteen sovitetusta kokonaisuudesta. Liikennejärjestelmää tuleekin tarkastella kaikkien kulkumuotojen näkökulmasta kokonaisuutena, sillä matkojen ja kuljetusten toimivuus saavutetaan eri liikennemuotojen yhteistyöllä.

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan parlamentaarisessa ohjauksessa tulevalla hallituskaudella vuosille 2020 - 2031. Suunnitelmasta on tarkoitus päättää keväällä 2020, joten sen valmisteluprosessi tulee olemaan tiivis.

Liikennejärjestelmää suunnitellaan valtion ja alueiden yhteistyönä. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee parhaillaan vuorovaikutussuunnitelmaa, jolla varmistetaan, että kaikilla keskeisillä asiakas- ja sidosryhmillä on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä valtakunnalliseen suunnitelmaan. Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien ja kaupunkiseutujen kumppanina ja Traficom koordinoi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun valmistelua ja toimeenpanoa.  ELY-keskusten tehtävänä on tuoda valtakunnalliset linjaukset alueiden liikennejärjestelmätyöhön.

Odotukset 12-vuotisen suunnitelman suhteen ovat korkealla, sillä sen tavoitteena on varmistaa Suomen liikennejärjestelmän kilpailukyky sekä alueiden elinvoima ja saavutettavuus pitkällä aikavälillä, yli hallituskausien.

Liikennejärjestämän ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviin odotuksiin vastaaminen vaatii suuria panostuksia. Väyläverkon korjausvelka karkaa nopeasti uuteen kasvuun, jos vuosien 2016 - 2018 tyyppistä panostusta väylien ylläpitoon ei jatkossa pystytä turvaamaan. Väyläverkon kehittämistarpeet ovat myös mittavat. Siksi budjettirahoitusta täydentävät mallit, kuten hankeyhtiöt, on varteenotettava vaihtoehto kehittämishankkeiden toteuttamisessa. Kun liikenne- ja viestintäministeriö julkistaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaan liittyvän vuorovaikutussuunnitelman, on kaakonkin toimijoiden syytä olla valppaina. Silloin on vaikuttamisen paikka.

Jyrki Karhula
Johtaja
Liikenne ja infrastruktuuri 


Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistaan vain nettiversiona. Näille sivuille on koottu suunnitelma-aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia. Sivuja pidetään ajan tasalla ja tarvittaessa päivitetään.

Voitte antaa meille palautetta sekä asiasisällöstä että sivujen ulkoasusta sähköpostitse osoitteeseen: kari.halme@ely-keskus.fi, p. 0295 029 161.

TLS -sivujen sisältö:

Päivitetty